Clamshell quilt designs

Please scroll down for the English translations (in between the Dutch parts)

Hier zijn een paar clamshell quiltontwerpen die ik gemaakt heb als voorbeelden van wat er mogelijk is met de Inklingo clamshell collecties. Deze ontwerpen zijn zonder de sashings die ik zo mooi vind, omdat dat lastig te tekenen is in EQ6/EQ7. Als ik het kon zou ik daar zeker ook voorbeelden van tekenen. Er zijn gelukkig wel plaatjes van clamshells met sashings, zie het ‘All about Inklingo’ blog van Linda FranzIk heb deze ontwerpen van mij al eerder gedeeld, in de Inklingo Yahoo Groep, dus ze zullen sommigen van jullie bekend voorkomen.

Here are a couple of clamshell quilt designs that I made to show what is possible with the Inklingo clamshell collections. These designs are without sashings that I like so much, because they are difficult to draw in EQ6/EQ7. If I could I would certainly draw some examples of those. Luckily there are pictures of clamshells with sashings on Linda Franz’s blog ‘All about Inklingo’. I have shared these designs of mine before, with the Inklingo Yahoo Group, so some of you will recognize them.

Een verticale banenquilt, in licht en donker. Als je deze precies zo zou maken met de Inklingo 3 inch  clamshell-collectie wordt hij 137 cm. breed en 145 cm hoog (de banen tussen de clamshells zijn ca. 19 cm. breed en de randen zijn ca. 15,2 cm breed.). Alle banen in het middendeel zijn 114,3 cm hoog.

First a vertical strippy quilt, in a light and a dark version. If you would make one exactly like this with the Inklingo 3″ clamshell collection, it would be 54″ x 57″. The vertical strips between the clamshell strips are 7.5″ wide, (2.5 x size of clamshell) and the borders are 6″ wide (2 x size of clamshell). The height of all the inner strips is 45″. If you were to make this quilt with the 3,5″ clamshell collection, and scale everything up with the same proportions  it would end up 62 x 66.5″.

Als je deze quilt zou maken met de Inklingo 3,5 inch clamshell collectie, en alles in verhouding groter zou maken, dan wordt hij ca. 158 cm. x 169 cm.

Dit ontwerp leent zich voor bijv. appliqué op de randen of tussen de clamshells. Zonder appliqué en met rustige stoffen kun je de randen gebruiken om aandacht te vestigen op prachtig quiltwerk. Ik denk dat het er ook goed zou uitzien met bijv. grote Aziatische prints op de vlakken.

This design is suitable for appliqué on the borders or between the clamshell strips. Without appliqué and with a ‘quiet’  fabric you could use those spaces to attract attention to beautiful quilting. I think it would also look good with e.g. large Asian prints for the strips and borders.

Deze noem ik peppermint swirl clamshells. Het  rechter plaatje laat d.m.v. de lijntjes zien hoe de blokken zijn opgebouwd. Het zijn dezelfde blokken als waarvan er boven steeds vijf boven elkaar zijn gezet in de clamshell banen. Hier zijn ze in verschillende richtingen aan elkaar gezet, zodat vier basisblokken samen een groter blok vormen. Elk basisblok is 22,9 cm. De totale afmetingen, inclusief bies van 2,5 cm. is 188 x 188 cm, als je hem maakt met de Inklingo 3″ clamshell collectie. Met de 3,5″ clamshell collectie zou hij  ruim 218 x 218 cm. worden. Maar je kunt natuurlijk altijd minder blokken maken.

This one I call peppermint swirl clamshells. The picture on the right has lines to show how this design is built up. The base blocks are exactly the same as in the strippy quilt. In the strips five of each are put above one another. Here they are set side by side in different directions, so four base blocks together form a larger new block. Each base block is 9″ (3 x 3″ Inklingo clamshell). Total dimensions, including the 1″ pink binding, are 74″ x 74″. If you would make this with the 3.5″ Inklingo clamshell collection, it would end up 86 x 86 inches.

 
 
 

Clamshell carpet quilt

Deze heb ik heel enthousiast ontworpen zonder erbij na te denken hoe groot hij zou worden! Oeps, met de Inklingo 3″ clamshell collectie wordt hij al 328 x 328 cm… Ik laat hem toch zien omdat ik hem zelf erg mooi vind. En misschien is er wel een halve gare in cyberspace die dolgraag honderden miniatuur clamshells in elkaar wil zetten en nog een leuk ontwerp zoekt? Zo ja, veel plezier ermee! Stuur me een foto als hij af is :-)

I was having a lot of fun designing this one and I never thought about how big it would be! Oops, with the Inklingo 3″ clamshell collection it would already be 129 x 129 inches…I am showing it anyway because I like it a lot. And who knows, there might be some nutcase out there in cyberspace that is just dying to stitch together hundreds of miniature clamshells, but is just looking for a nice design? If that’s you, have fun with it! Send me a picture when it’s done :-)

 
 
 

clamshell stamp quilt

Dit ontwerp laat zien hoe de carpet quilt is opgebouwd. Het zijn weer dezelfde clamshell basisblokken. Dit is een klein deel van de quilt hierboven, en is daarom ‘iets’ haalbaarder. Voor de halve cirkels in de randen zou je de ‘halve clamshells’ kunnen gebruiken uit de afzonderlijke collectie met clamshell randdelen, en deze bijv. appliqueren op stroken voor de randen. De Clamshell Edges collection is op dit moment alleen nog maar beschikbaar voor 3 inch clamshells, maar ik weet zeker dat als voldoende mensen verzoeken om een andere maat, Linda@lindafranz.com die voor je maakt!

Deze quilt is ca. 152 cm. in het vierkant.

This design with lines shows how the carpet quilt above is built up. I used the same base clamshell blocks again. It is a part of the carpet quilt, and therefore ‘slightly’ more doable. For the half circles in the borders you could use the ‘half clamshells’ that are in the separate Inklingo clamshells edges collection. You could appliqué them onto strips for borders. At the moment there are only Clamshell Edges available for the 3.0 ” Clamshells, but I am sure that if enough people request for another size, Linda@lindafranz.com would make one for you!

This quilt measures 60 x 60 inches. The outside borders are 1.5 inches each (half the width of a clamshell), and the borders with half circles are 4.5″ (1.5 times the width of a clamshell) wide each (2 squares in the drawing are 4.5 inch).

I hope this was inspiring  to you!

Ik hoop dat jullie dit inspirerend vonden!

XXX Anneke

Advertisements

6 comments on “Clamshell quilt designs

  1. Pingback: Clamshell Quilt Ideas | Stof genoeg

  2. Pingback: Week 2 of 2015 EQ Seasons Row-A-Long, including Giveaway! | Stof genoeg

  3. Anneke your designs for the clamshell block are great. The top two look very do-able for too as it looks more manageable with the straight strips between. Thank you for sharing your designs. I must figure my EQ out one day too. hugs Ellyx

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s