Club EQ Challenge Quilt Designs

Ohio Feathered Star in Ohio Star Layout + border

(Please scroll down for the English translation)

Hier weer een paar quiltplaatjes. Het zijn Ohio Star quiltontwerpen die ik heb gemaakt in EQ6. Om hier beter in te worden doe ik elke maand mee aan de Club EQ Challenge. Dat is een door Electric Quilt georganiseerde club waarin je maandelijks kunt werken aan een opdracht voor een quiltontwerp met een bepaald thema. Het thema wordt bekend gemaakt met twee voorbeelden, en daarna heb je een maand om zelf thuis iets te bedenken en te e-mailen. Er zijn weinig regels, iedereen kan op zijn eigen niveau werken, en alle inzendingen (max. 2 quiltontwerpen per persoon) worden gepubliceerd in de Club EQ Albums op internet.

Je krijgt als beloning voor je deelname achteraf een link om alle projecten te downloaden. Deelnemen is dus een leuke manier om je verzameling blokken en quiltmotieven gratis uit te breiden.

In augustus 2010 was het thema ‘Ohio Star’. Die opdracht heb ik uitgewerkt in tientallen ontwerpen, ik laat mijn favorieten hier zien. Je kunt op elk plaatje klikken om het groter te zien.

Ik heb deze keer allemaal bestaande blokken uit de EQ libraries gebruikt, maar wel een paar aangepast met de ‘serendipity merge block’ tool, zodat ze als ruit in het blok kwamen te staan. Daarvoor heb ik ze samengevoegd met een ‘diamond in a square’ blok uit de library.

In de Layout Libraries (Stars) staan ook enkele ontwerpen met een Ohio Star. Daar heb ik ook mee gespeeld. En als laatste heb ik voor het eerst een eigen quilt lay-out gemaakt om blokken in te klikken, met de ‘make quilt from block’ functie.

ENGLISH

Some more quilt pictures. These are all Ohio Star quilt designs I made in EQ6. To become better at this I participate in the Club EQ Challenge each month. That is a club organized by Electric Quilt, in which you can work on an assignment for a quilt design with a certain theme.

The theme is announced with two examples, and then you have a month to think something up and enter by e-mail. There are few rules, everybody can work at their own level, and all entries (maximum 2 per participant) are published in the online Club EQ Albums.

As a reward for your participation afterwards you receive a link to download all projects. That makes participating a nice way to add to your collection of blocks and quilting stencils for free.

The 2010 August theme was Ohio Star. I worked it out in dozens of designs, I will show you my favourites here. You can click on any picture to enlarge it.

This time I used only blocks from the EQ Libraries, but I adapted a couple with the ‘serendipity merge block’ tool, to have them stand on point in the block outline. I merged the blocks with a diamond in a square block from the library.

There are also layouts with Ohio Stars in the Layout Libraries (Stars). I also played with those. And finally, a first for me, I made my own quilt layout to set blocks in, with the ‘make quilt from block’ function.

Enjoy!

XXX Anneke

Advertisements

6 comments on “Club EQ Challenge Quilt Designs

  1. Pingback: EQ Designers Share! | EQ Blog

  2. Wonderful wonderful! I have EQ5….and still don’t know all the possibilities with that software-never did upgrade! ;( oh well, I have a lot on my plate right now anyway- but I love looking at your blog- and keeping up with what is going on out there…. thank you for sharing! Sandy

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s