EQ7 Photo Patchwork

Photo Patchwork based on fabric designed by Jill Gordon / gebaseerd op stof ontworpen door Jill Gordon

Maak een patchwork van Inklingo zeshoeken gebaseerd op een groot stofdessin

Making an Inklingo hexagon patchwork based on a large print fabric

Please scroll down for the English translation

Een van mijn favoriete nieuwe functies van EQ7 is Photo Patchwork: de mogelijkheid om een afbeelding automatisch om te zetten in een patchwork. Je kunt zelf (binnen bepaalde grenzen) de vorm en het formaat van de lapjes kiezen, het aantal lapjes in de hoogte en de breedte, en natuurlijk je eigen foto.

EQ7 deelt dan je foto op in de gewenste lapjes en kleurt ze automatisch in, en je afbeelding is ineens een patchwork geworden! Mijn eerste experimenten met Photo Patchwork waren met (oude) foto’s van mezelf en DHDH. Een voorbeeld staat op de ‘welkom en introductie’-pagina.

Je zou hiermee prachtige portretquilts kunnen maken, als je tenminste de juiste kleuren stoffen kunt vinden, en die vervolgens ook nog weer juist weet te plaatsen in het patchwork. Dat lijkt me in de praktijk toch nog wel een ingewikkelde klus.

Daarom wilde ik een eenvoudiger project, iets dat ook optimaal gebruik zou maken van de mogelijkheden die Inklingo biedt om razendsnel en eenvoudig honderden lapjes in de juiste maat af te tekenen en te snijden.

Ik heb Photo Patchwork in EQ7 getest met verschillende vormen, vierkantjes, driehoekjes en zeshoeken, en ik vind dat zeshoeken de mooiste patchworks opleveren. Inklingo zeshoeken zijn in vele maten beschikbaar, van piepklein, met zijdes van 0,25 inch [ca. 6 mm.], tot groot met zijdes van 3 inch [7,6 cm.]. Zeshoeken zijn dus de ideale keuze voor een project dat Photo Patchwork en Inklingo combineert.

Je profiteert optimaal van de snelheid en het gemak van Inklingo als je maar 1 patroondeel gebruik (zeshoek), en zo min mogelijk verschillende stoffen. Vandaar mijn idee: een Photo Patchwork van zeshoekjes op basis van het dessin van een stof met een groot, kleurig patroon, uitgevoerd in (alleen) die stof.

Photo Patchwork gebaseerd op stof ontworpen door Heather Bailey / based on fabric designed by Heather Bailey

Als je een stof met een heel groot dessin bedrukt met Inklingo-patroondelen krijg je veel zeshoekjes die uit (bijna) effen stof bestaan. Normaal wil je dat waarschijnlijk niet, omdat het dessin dan helemaal niet tot zijn recht kom. Maar als je het dessin zelf gaat opbouwen uit deze zeshoekjes, zou het heel mooi kunnen werken. Je hoeft dan maar één stof te gebruiken (en te kopen) om toch alle benodigde kleuren te verzamelen.

Ik heb een paar voorbeelden in EQ7 uitgewerkt met actuele groot-dessin stoffen.

Foto Patchwork van stof ontworpen door Nel Whatmore - based on fabric designed by Nel Whatmore

In de praktijk zal het even zoeken zijn welk formaat zeshoek het best werkt. Hiervoor kun je gebruik maken van ‘raampjes’ om op de stof te leggen.

raampjes op stof / frames on fabric

Ik heb gewoon een vel A4-papier bedrukt met Inklingo patroondelen, zoals je normaal stof zou printen. Vervolgens snijd je met een hobbymesje de patroondelen uit, zodat alleen de naadtoeslagen en de delen van de stof die je voor het naaien wegsnijdt in het vel papier overblijven. Als je dit op de stof legt kun je zien welke delen van het dessin in je werkstuk zichtbaar zijn als je precies dit vel zou printen.

Als je raampjes maakt van verschillende maten zeshoeken kun je ze vergelijken om te bepalen welk formaat het best werkt. Ik heb 0,75 inch en 1 inch zeshoeken geprint, in de lay-out voor snijden met een rolmes. Als voorbeeld ligt er ook een vel bedrukt met de lay-out voor knippen bij, maar die zou ik alleen gebruiken voor een project met weinig zeshoeken, of als ik de stof echt heel zuinig moet gebruiken. Ik zou geen honderden zeshoeken met de schaar willen knippen als het ook met het rolmes kon.

INFORMATIE

Zeshoeken: voor meer informatie over of direct bestellen van Inklingo zeshoeken, klik hier.

Stoffen: de gebruikte stoffen zijn allemaal van Free Spirit Fabric. Free Spirit heeft veel kleurrijke quiltstoffen met grote prints. De stof van Nel Whatmore is uit haar Happy Go Lucky collectie. De stof van Heather Bailey is iets ouder, uit haar Nicey Jane collectie. Deze stof is online verkrijgbaar via Heather’s eigen winkel www.heatherbaileystore.com. Een andere online quiltwinkel met veel stoffen met grote prints is www.equilter.com. Ik heb er een paar verzameld op een openbare verlanglijst.

De stof onder mijn ‘raampjes’ is van Kaffe Fassett, Russian Rose. De fabrikant is Westminster Fibers, wat tegenwoordig ook van Free Spirit Fabrics is.

XXX Anneke 

ENGLISH

One of my favorite new features of EQ7 is Photo Patchwork; the possibility to automatically turn a picture into a one patch patchwork. You can choose the shape and size of the patches (within a certain range), decide the number of patches vertically and horizontally, and of course you can use any picture.

EQ7 divides the picture in the chosen patches and colours them automatically, and suddenly your picture has turned into a patchwork! My first experiments with Photo Patchwork were with (old) pictures of me and DHDH. An example is on the ‘welkom en introductie’ page. You could make wonderful portrait quilts using this, provided you are able to find the right fabrics, and can place them in the right spots in the patchwork. I think that would not be so easy in real life.

That is why I wanted a simpler project, something that would also make maximum use of the possibilities Inklingo provides to easily mark and cut hundreds of patches of exactly the right size very quickly.

I tested Photo Patchwork in EQ7 with different shapes, squares, triangels and hexagons, and I think hexagons give the best patchworks. Inklingo hexagons are available in many sizes, from tiny (with 0,25 inch sides) to large (with 3 inch sides). Therefore, hexagons are the ideal choice for a project that combines Photo Patchwork and Inklingo.

You  benefit the most from Inklingo’s speed and ease if you only use one shape (in this case the hexagon) and a minimum of different fabrics. Hence my idea: a hexagon Photo Patchwork based on a large print fabric with a colourful design, executed in (just) that fabric.

If you print a very large print fabric with Inklingo shapes, you get many hexagons that are (almost) solid colour. Normally you probably don’t want that, because the design of the print is lost. But if you were to build the design of the print from these hexagons, it could work very nicely. You would only need to use (and buy) just one fabric to get all the necessary colours.

I have made some examples in EQ7 with current large print fabrics.

In real life you will need to experiment a little to see which size hexagon works best. For this you can use frames to lay on top of your fabric.

I just printed a sheet of paper with Inklingo shapes, like you would normally print fabric. Next, you cut out the shapes with a hobby knife, so only the seam allowances and the parts you would trim from the fabric before sewing, remain in the sheet of paper. If you lay this on top of your fabric you can see which part of the print would show in your project, if you would print exactly this sheet.

If you make frames with several sizes of hexagons, you can compare and see which size works best. Mine are 0.75 inch hexagons and 1 inch hexagons in the rotary cutting layout. I have also printed a sheet of paper with scissor cutting layout to show the option, but I would only use this layout for a project with few hexagons, or if I had to use my fabric really economically. I would not consider cutting hundreds of hexagons with scissors if I had the option of using my rotary cutter instead.

INFORMATION

Hexagons: For more information, or ordering Inklingo hexagons, click here.

Fabrics: the fabrics used are from Free Spirit Fabric. Free Spirit has many colourful large print quilting fabrics. Jill Gordon’s fabric is from her New Beginnings collection. Nel Whatmore’s fabric is from her Happy Go Lucky collection. Heather Bailey’s fabric is a little older, from her Nicey Jane collection. This fabric is available through Heather’s own online store, www.heatherbaileystore.com. Another online source for quilting fabrics with large prints is www.equilter.com. I have put together a few examples on a public wishlist.

XXX Anneke

Advertisements

One comment on “EQ7 Photo Patchwork

 1. Hallo Anneke,

  Graag willen we even reageren op je leuke site en quiltinformatie.
  Sinds kort zijn wij gestart met een online stoffenzaak voor al die mooie stoffen die jij ook gebruikt en laat zien in je voorbeelden.

  We willen jou graag attenderen dat wij veel mooie stoffen van freespirit en Westminster verkopen, waaronder Anna Maria Horner, Heather Bailey, Valori Wells, en Amy Butler.

  Neem gerust eens een kijkje op http://www.suz-designerstoffen.nl

  Groeten Anne-Marieke en Geerte Schmitz

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s