Quilt Design Books – Gratis!

Free Inklingo Design Books by Linda Franz

Click here to go straight to English

*Update januari 2011: De quilt design books zijn nu alleen nog gratis als je ook (binnen 60 dagen) een gerelateerde Inklingo collectie aanschaft.

Als je van plan bent om (ooit) een quilt te maken met zeshoekjes (hexagons), double wedding ring, storm at sea, winding ways of dresden plates, moet je vooral de gratis Inklingo Design Books van Linda Franz bekijken. Ze heeft er werkelijk alles aan gedaan om het je gemakkelijk te maken! Of je nu met de hand wilt naaien of met de machine, en welke methode je ook gebruikt (Inklingo of bijv. de Engelse patchworkmethode voor zeshoeken).

In de Design Books staat allerlei informatie over het ontwerpen, inkleuren, plannen, berekenen van afmetingen en benodigde stof, naaien, persen en afwerken van je quilt. De Design Books zijn alleen verkrijgbaar in het Engels, maar ze zijn gratis en gemakkelijk verkrijgbaar (gewoon via internet op te halen van de Inklingo-website). Ook als je alleen Nederlands leest zijn ze de moeite waard om te bekijken.

Waar je in ieder geval zonder Engels mee aan de slag kunt zijn de werkbladen (worksheets) om in te kleuren en om het aantal benodigde patroondelen mee te bepalen.

Een Dresden Plates werkblad - A Dresden Plates worksheet

Er zijn op dit moment vijf Design Books die elk één patroon behandelen:

Elk boek bevat (onder meer):

 • Afbeeldingen van het patroon of blok en variaties daarop
 • Tips voor het snijden of knippen van de patroondelen
 • Instructies voor het naaien van de blokken met de hand en de machine, en waar relevant appliqué en ronde naden
 • Uitleg en voorbeelden voor het berekenen van de benodigde hoeveelheid stof voor jouw quilt
 • Tips (met plaatjes) voor het persen van het blok, zodat het mooi plat ligt
 • Werkbladen (worksheets) om in te kleuren, meerdere per patroon.

Ik raad je aan een Design Book dat je interesseert te downloaden (zie de Nederlandse downloadinstructies hier) en eens rustig op je beeldscherm door te bladeren met behulp van de bookmarks in Adobe Reader. Je kunt daarna besluiten of je het (gedeeltelijk) wilt printen.

Speciaal aanbevolen:

Alle Worksheets:

Hexagon Quilt Design Book, pagina’s 58 t/m 68. Niet alleen van lay-outs met zeshoeken voor bijvoorbeeld een Grandmother’s Flower Garden, maar ook met delen van zeshoeken, bijvoorbeeld ‘inner city’ blokken. (De aanduiding 13 x 19 slaat op het totaalformaat in inches van de werkbladen. Dit is 33 x 48 cm. Houd hier rekening mee bij het instellen van je printopdracht).

Dresden Plate Design Book, pagina’s 61 t/m 72. Een aantal werkbladen is bedoeld om mee te knippen en te plakken, om zo de verschillende ‘fan’ of waaiervariantenquilts te kunnen maken.

Winding Ways Design Book, pagina’s 37 t/m 73. Er zijn zoveel verschillende werkbladen dat het overzicht van de bookmarks niet op een plaatje past! 

Lijst met Winding Ways werkbladen - List of Winding Ways worksheets

Storm at Sea Design Book, pagina’s 49 t/m 78. Er zijn varianten met alleen lijnen (unshaded) en ingekleurd met grijstinten (shaded).

Double Wedding Ring Design Book, pagina’s 54 t/m 64. Voor variaties van de traditionele DWR, maar ook voor de Pickle Dish.

Verder speciaal aanbevolen:

Double Wedding Ring Design Book: de DWR Chart. Dit is een tabel met aantallen lapjes/patroondelen per blokvariant voor diverse quiltafmetingen (in inches. Een inch is 2.54 cm.). Erg handig en tijdbesparend bij het plannen van je DWR quilt.

Dresden Plate Design Book: Bekijk vooral alle pagina’s met Examples (voorbeelden) onder de Bookmarks ‘Appliqué Dresden Plate’ en ‘Pieced Dresden Plate’. Hier staan prachtige, onbekende en soms ingewikkelde blokken tussen die ik helemaal niet met Dresden Plates associeerde. Ik houd namelijk niet zo van gewone Dresden Plates. Maar dankzij de variatieblokken is de Inklingo-collectie met ‘Fancy Pieced Dresden Plates’ nu een van mijn favorieten!

Als je de Design Books hebt bekeken, overweeg dan om een korte recensie te schrijven op de Inklingo website. Sinds kort heeft Linda de mogelijkheid toegevoegd om Inklingo-producten te waarderen met een aantal sterretjes, en deze waardering toe te lichten. Hiermee kun je andere klanten op weg helpen.

XXX Anneke

English

*Update January 2011: The design books are now only free with the purchase (within 60 days) of a related Inklingo Shape collection.

If you plan to (ever) make a quilt with hexagons, double wedding ring, storm at sea, winding ways or dresden plates, you really should take a look at Linda Franz’s Inklingo Design Books. She has gone out of her way to make it easy for you! Whether you want to piece by hand or by machine, and whichever method you use (Inklingo or e.g. English Paper Piecing for hexagons).

In the Design Books you find a lot of information for designing, colouring, planning, calculating dimensions and fabric yardage, assembling, pressing and finishing your quilt. The Design Books are free and easily available (just download from the Inklingo website). Even for someone who does not read English they are worth looking up.

Anyone can at least use the worksheets, to colour the design and count the amount of shapes needed.

Currently there are five Design Books, covering one pattern each:

Each Design Book contains a.o:

 • Pictures of the pattern or block and variations
 • Tips for cutting the shapes
 • Instructions for assembling the blocks, for piecing by hand and machine, and where relevant for appliqué and curved seams
 • How-to’s and examples for calculating yardage for your quilt
 • Tips (illustrated) for pressing the block, how to make it lay flat very nicely
 • Worksheets to colour, several for each pattern

I recommend downloading a Design Book that interests you (click here for download instructions), and to take your time to browse through it on your computer screen, using the bookmarks in Adobe Reader. Next you can decide if you want to print (some of) it.

Highly recommended:

All Worksheets:

Hexagon Quilt Design book, pages 58 – 68. Not just layouts with hexagons for e.g. a Grandmothers Flower Garden, but also hexagon parts, like Inner City blocks. (The numbers 13 x 19 refer to the total size in inches of the worksheets. Adjust your printer settings accordingly).

Dresden Plate Design Book, pages 61 – 72. Some of the worksheets are meant to cut up and paste, to allow for fan variation quilts.

Winding Ways Design Book, pages 37 – 73. There are so many different worksheets that the list of bookmarks does not fit in my screen view!

Storm at Sea Design Book, pages 49 – 78. There are worksheets with just line drawings (unshaded) and shaded versions.

Double Wedding Ring Design Book, pages 54 – 64. For variations of the traditional DWR, but also for Pickle Dish.

Further highly recommended:

Double Wedding Ring Design Book: the DWR Chart, with numbers of patches/shapes per block for several quilt dimensions. Very useful and a great timesaver when planning your DWR quilt.

Dresden Plate Design Book: Do check all pages with Examples under the Bookmarks ‘Appliqué Dresden Plate’ and ‘Pieced Dresden Plate’. Here you find wonderful, unknown and sometimes complicated blocks that I never associated with ‘Dresden Plates’. I actually don’t really care for ordinary Dresden Plates. But thanks to all the variation blocks the ‘Fancy Pieced Dresden Plates’ Inklingo collection is now one of my favorites!

If you have looked at the Design Books, consider leaving a review on the Inklingo website. Linda has recently added a review feature. You can evaluate Inklingo products with stars and a written review. This might be very helpful to other customers.

XXX Anneke

 

 
 

 

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s