Club EQ Challenge Quilt Designs October 2010

Inklingo Dresden Plate Variation strip quilt

Please scroll down for the English translations (in blue, in between the Dutch parts)

Deze maand was het thema van de Club EQ Challenge ‘strip quilts’, oftewel banenquilts. Ik ben dol op strip quilts, en je kunt deze heel gemakkelijk ontwerpen in EQ. Het mooie van strip quilts vind ik dat ze gemakkelijk en snel te naaien zijn voor beginners, en ook aantrekkelijk voor gevorderde quilters doordat ze veel ruimte bieden voor mooi quiltwerk. Voor een aantal van mijn ontwerpen voor banenquilts hier ben ik uitgegaan van Inklingo-collecties, voor andere heb ik gewoon blokken uit de EQ libraries gebruikt.

Voor de quilt hierboven heb ik een blok nagetekend uit de Inklingo Dresden Plate Basic Pieced collectie. Het blok is 9 inch (ca. 22,9 cm.) groot, en de achtergrond bestaat uit vier delen. Die delen heb ik hier binnen een blok verschillend gekleurd. In EQ7 heb ik de blokken op laag 2 gezet, bovenop een eenvoudige verticale banenquilt. Het ontwerp van laag 1 op zich vond ik ook al heel mooi. Prima te gebruiken als de achterkant van een quilt (zie het plaatje hieronder).

This month the Club EQ Challenge theme was ‘strip quilts’. I love strip quilts, and they are very easy to design in EQ. I find the beauty of strip quilts that they are simple and easy to make for beginners, but still attractive for advanced quilters because they offer a lot of space for beautiful quilting. I based some of my strip quilt designs here on Inklingo designs, and for others I just used blocks from the EQ libraries.

For the quilt above I drew a block after one of the Dresden Plate variations in the Inklingo Dresden Plate Basic Pieced  collection. The block is 9 inches square, and the background consists of four parts. I colored the background parts differently in one block. In EQ7 I set blocks on layer 2, on top of a simple vertical strip quilt. I already like the design of just layer 1. You could use it as a quilt back.

 
 
 

Back of the Dresden Plates Variation strip quilt


Hieronder nog meer Inklingo banenquilts. Op de apple core quilt heb ik op laag 2 cirkels toegevoegd om te appliqueren.

Below some more Inklingo strip quilts. On the apple core quilt I have added circles on layer 2, to appliqué.

 

Inklingo apple core strip quilt

Inklingo Orange Peel variation strip quilt 2

Inklingo Orange Peel variation strip quilt

 

Hierboven heb ik variaties getekend op het Alabama Beauty blok, dat in de Inklingo Orange Peel Deluxe collectie zit. De variatie zit hem erin dat in sommige blokken de cirkels en de blaadjes in elkaar lijken te zitten. Vergelijk het met de middelste rij hierboven, waar de cirkels afwisselend voor en achter de kruisjes van blaadjes lijken te liggen. Je kunt alle vierkante blokken maken met de Inklingo Orange Peel Deluxe collectie. De extra driehoekige randen om de blokken, waardoor de blokken gekanteld worden, zou je zelf moeten afmeten, want daar is nog geen Inklingo patroondeel voor.

Above I have drawn a variation of the Alabama Beauty Block, which is in the Inklingo Orange Peel Deluxe Collection. The variation is that in some of the blocks the circles and crosses of leaves appear to be intertwined. Compare the outer rows to the middle  row above, where some of the circles appear to be in front of the crosses of leaves, and others behind the crosses of leaves. You can make all of the square blocks with the Inklingo Orange Peel Deluxe collection. You would have to measure and mark the extra triangular borders around the blocks, which make the blocks appear tilted, yourself, because they are not available as Inklingo shapes.

Hieronder volgen nog een paar overige ontwerpen voor banenquilts, die niets met Inklingo te maken hebben. 

Below some more designs for strip quilts, which have nothing to do with Inklingo.

 
 

Basket zig zag strip quilt

Strip quilt

Striped strips quilt

XXX Anneke 

Advertisements

5 comments on “Club EQ Challenge Quilt Designs October 2010

  1. I hope you never stop designing Inklingo quilts! The Dresden Plate variation is my favorite. You are doing a great job on your blog. The past messages are fantastic too.

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s