Inklingo Feathered Star

Inklingo Feathered Star quilt design

 

Inklingo feathered star quilt design - color variation

 

Click here to go straight to English

Update 21 December 2010: new picture with accurate representation of Inklingo feathered Star (3 feather triangles).

Inklingo’s Linda Franz heeft ons allemaal een geweldig kerstkado gegeven: Een fantastisch gratis Inklingo Design Book voor Feathered Stars, ter gelegenheid van het uitbrengen van drie gloednieuwe Inklingo collecties, voor een 15 inch Feathered Star, een 20 inch Feathered Star en een 30 inch Feathered Star.

Feathered Stars zijn prachtig, maar moeilijk te tekenen en veel werk om te naaien. Inklingo vereenvoudigt dat natuurlijk allemaal in een klap, en Linda heeft iets briljants en bijzonders bedacht om ons de gelegenheid te geven het ontwerp van de ster naar eigen smaak aan te passen. Ze heeft deze blokken nl. zo getekend dat in het midden van elke ster een vierkant blok naar eigen keuze geplaatst kan worden van respectievelijk 4,5 inch, 6 inch of 9 inch!

Als je denkt dat de Feathered Star te moeilijk voor je is om te naaien, download dan vooral het Design Book. Er staan gedetailleerde geïllustreerde instructies in voor het naaien van dit blok, zowel met de machine als met de hand. Er staat o.a. uitgelegd hoe je met de machine supersnel en heel gemakkelijk alle kleine driehoekjes voor op de zijden kunt naaien. Inklingo maakt dit blok echt veel bereikbaarder voor quilters. Ga snel kijken!

Quiltontwerp

 Als je dit ontwerp zou uitvoeren met de 15 inch collectie, wordt de quilt ca. 66 inch x 66 inch (ca. 167 cm.). De Feathered Star blokken delen steeds de vierkanten in de hoeken. Voor de gele sterren kun je de 6 inch (15,24 cm.) LeMoyne Star Inklingo collectie  gebruiken. De driehoeken in de Feathered Stars waar je ze tegenaan zet meten om precies te zijn 6,09 inch (ca. 15.47 cm.). Je moet dus een beetje smokkelen om je gele sterren ietsje groter te maken, maar ik denk dat dat wel kan. Om het middendeel heen zit een witte rand van 3 inch (ca. 7,6 cm.). De rode rand is 1 inch (2,54 cm.)

 
ENGLISH

 

Inklingo’s Linda Franz has given us all a wonderful Christmas present; A great free Inklingo Design book for Feathered Stars, to accompany her three brand new Inklingo collections, for a 15″ Feathered Star, a 20″ Feathered Star and a 30″ Feathered Star.

Feathered Stars are very beautiful, but difficult to draw and a lot of work piecing them. Of course Inklingo simplifies that immensely, and Linda has come up with something  brilliant and very special to give us the opportunity to adapt the design of the star to our own fancy. She has drafted these blocks so that you can place a square block of your own choice in the middle of each star, measuring respectively 4.5″, 6″ or 9″!

If you think a Feathered Star is too difficult for you to piece, do download the Design Book. It gives detailed illustrated instructions for block construction, whether by machine or by hand. A.o. you will find how you can piece all the small triangles for the sides by machine in a very quick and easy way. Inklingo does make this block much more doable for quilters. Go check it out!

Quilt design

If you would make this design with the 15″ collection, the quilt would measure 66″ x 66″. The Feathered Star blocks share their corner squares. For the yellow stars you could use the 6″ LeMoyne Star Inklingo collection. The triangles in the sides of the Feathered Stars to which you piece them measure 6,09″ to be precise. You would have to fudge a bit to make your yellow stars slightly bigger, but I think it is doable. Around the middle part  there is a white border of 3″ wide. The red border is 1″ wide.
XXX Anneke

Advertisements

2 comments on “Inklingo Feathered Star

  1. OH THANK YOU ANNEKE!! I think you have helped me decide which of the sizes to get with my Christmas Gift Certificate! This is such a beautiful design! hugs and Merry Christmas to you! Ellyx

  2. Dear Anneke! You have done it again! It makes me happy that you were inspired by the new Inklingo Feathered Star Design Book. Thank you very much for sharing your design this way. Merry Christmas! Linda & Monkey

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s