Inklingo Feathered Star Medallion Quilts

Inklingo Feathered Star Medallion Quilt Rectangular

Met de nieuwe Inklingo Feathered Star collecties wilde ik graag een medaillonquilt ontwerpen in kerstsfeer. Een Inklingo medaillonquilt ontwerpen was nog een doel voor 2010. Bij medaillonquilts komt het aan op precisie, omdat de patchwork randen allemaal exact moeten passen. De accuratesse van Inklingo is hier perfect voor, maar het is even rekenen om randen te ontwerpen die precies de juiste maten hebben om de vaste maten van Inklingo patroondelen te kunnen gebruiken. 

Deze quilt maakt gebruik van meerdere Inklingo collecties patroondelen, en ik heb een vierkante (ca. 186 cm.) en een rechthoekige (ca. 186 x 209 cm.) versie gemaakt. De laatste heeft extra horizontale randen met vliegende ganzen. Deze zijn heel makkelijk en snel te maken met Inklingo. Hoe je dat doet staat beschreven en geïllustreerd in de gratis download met Triangle Tips and in het Inklingo Handbook (allebei alleen in het Engels).

Ik zal de quilt beschrijven vanuit het midden, met afmetingen en links naar de gebruikte Inklingo-collecties:

Vrolijk Kerstfeest! XXX Anneke

ENGLISH

Inklingo Feathered Star Medallion quilt square - showing lines

I wanted to design a medallion quilt in Christmas style based on the new Inklingo Feathered Star collections. Designing an Inklingo medallion quilt was one of my goals for 2010. With medallion quilts it is all about precision because the pieced borders have to fit exactly. The accuracy that Inklingo provides is perfect for this, but it takes a little calculating to design borders that have exactly the right measurements to be able to use the fixed sizes of Inklingo shapes.

This quilt uses several Inklingo shape collections, and I have designed a square (ca. 73″) and a rectangular (ca. 73″ x 83″) version. The last one has additional horizontal borders with Flying Geese. You can make these very easily and very quickly with Inklingo. How you do this is described in the free download with Triangle  Tips (and in the Inklingo Handbook).

I will describe the quilts from the inside, with measurements and links to the Inklingo shape collections used:

Merry Christmas! XXX Anneke 

Advertisements

2 comments on “Inklingo Feathered Star Medallion Quilts

  1. WOW! Anneke this is gorgeous!! I’ve just completed a design for the EQ june challenge…. using the 20″ feathered star. it is a medallion but only has 2 borders and is a lot smaller. One of these days I’ll get to updating my blog and show it ;)

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s