Variahex quilt met Inklingo – deel 2

Quilt & Zo nr. 8 met deel 2 van de Variahex BOM

Click here to go straight to English

Klik hier voor deel 1 en het overzicht van de Variahex-quilt met Inklingo

Click here for part 1 and the overview of the Variahex quilt with Inklingo

Ik heb nr. 8 van het tijdschrift Quilt & Zo ontvangen (dankjewel Tineke!), met daarin instructies voor blok 3, 5 en 6. Ik geef je hier alternatieve instructies om deze blokken te maken met behulp van Inklingo i.p.v. de Engelse patchworkmethode, voor twee maten, net zoals ik voor de blokken 1, 2 en 4 heb gedaan.  

Als je de quilt maakt met 3 inch blokken (ipv 2,5 inch, zoals het origineel) heb je voor alle benodigde patroondelen voor de hele quilt slechts twee Inklingo collecties nodig, dezelfde die ik al in deel 1 genoemd heb. Optioneel kun je genaaide blokken afwisselen met zeshoeken van 3 inch uit een stuk, daarvoor heb je dan nog een derde Inklingo download nodig (zie deel 1).

Als je de quilt maakt met 2,5 inch blokken: (nog) niet alle patroondelen zijn in Inklingo beschikbaar, maar voor de beschikbare patroondelen heb je ook slechts twee Inklingo collecties nodig, ook weer dezelfde die ik al in deel 1 genoemd heb, en die hieronder weer vermeld staan. 

Informatie over de patroondelen en de blokken:

 • Blok 3 bestaat uit, in het midden, een hele zeshoek met zijden die net zo lang zijn als een halve zijde van het totale blok, met daaromheen een rand van zes halve zeshoeken (‘other half’) met korte zijden in dezelfde maat als de middelste zeshoek. 
 • Blok 5 bestaat uit drie 60 graden ruiten. Een zijde van de ruit vormt een totale zijde van het blok. De ruiten zijn aan elkaar gezet als een ‘baby block’.
 • Blok 6 bestaat uit, in het midden, een 60 graden ruit met zijden net zo lang als een hele zijde van het uiteindelijke blok, en daaromheen zes 60 graden ruiten met zijden die half zo lang zijn als de zijden van de middelste ruit, en vier 60 graden driehoeken met even lange zijden als de kleine ruiten.

Voor deze drie blokken met zijden van 3 inch (dus groter dan in de originele quilt):

Voor dezelfde blokken met zijden van 2,5 inch (dezelfde maat als in het tijdschrift):

 • Blok 3: De hele en halve zeshoeken met zijdes van 1,25 inch zitten in de download collectie 1,25 inch 60 degree Hexagons.
 • Blok 5: De ruit met zijden van 2,5 inch is (nog) niet beschikbaar in Inklingo. Je kunt natuurlijk het malletje uit het tijdschrift gebruiken.
 • Blok 6: Voor dit blok zijn ook geen patroondelen beschikbaar in Inklingo. Je kunt het blok vervangen door een ander blok, of de malletjes uit het tijdschrift gebruiken.

Ik wens jullie weer veel plezier ermee! XXX Anneke

Klik hier voor deel 3 van de VariaHex BOM

English

Installment 2 of the Variahex BOM

I received #8 of Dutch magazine Quilt & Zo (thank you, Tineke!) with the instructions for block 3, 5 and 6. I am giving you alternative instructions here to make this blocks with Inklingo instead of EPP, for two sizes, just like I did for blocks 1, 2 and 4.

If you make the blocks 3 inches total size (instead of 2,5 inches, like the original), you only need two Inklingo collections for all the pattern pieces in the entire quilt. I already mentioned them in part 1. You could opt to replace some of the pieced blocks by unpieced 3 inch hexagons, these are in a third Inklingo collection (see part 1).

If you make the blocks 2,5 inches: not all pattern pieces are available in Inklingo, but  for the ones that are available you only need two Inklingo collections. They are mentioned in part 1, and repeated here.

Information about the shapes for the blocks:

 • Block 3 is made with, in the middle, one hexagon of which the length of the sides is half the size of the sides of the total block. This hexagon is surrounded by six ‘other half’ hexagons of the same size as the middle hexagon.
 • Block 5 is made of three 60 degree diamonds. One side of the diamond forms the side of the total block. The diamonds are pieced together like a baby block or tumbling block. 

Block 6 consists of, in the middle, one 60 degree diamond with sides the same length as the side of the total block. Around this diamond are six 60 degree diamonds half the size of the middle diamond, and four equilateral triangles with sides the same length as the sides of the smaller diamonds.

To make these blocks with 3 inch sides (so bigger than in the original quilt):

For the same blocks with 2,5 inch sides (same size as in the magazine):

 • Block 3: The whole and half hexagons with 1,25 inch sides are in the download collection 1,25 inch 60 degree Hexagons.
 • Block 5: The diamond with 2,5 inch sides is not (yet) available as Inklingo shape. You can of course use the template from the magazine.
 • Block 6: None of the shapes for this block are available (yet) as Inklingo shape. You could replace the entire block by another one, or use the templates from the magazine. 

I am wishing you lots of fun again! XXX Anneke

Click here for part 3 of the VariaHex BOM

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s