May 2011 Club EQ Challenge designs-1

Winding Ways and Sunflowers on point quilt

Click here to go straight to English

Zoals beloofd hier meer informatie over de eerste rood-met-witte quiltontwerpen voor de Club EQ Challenge van mei 2011, die ik in mijn vorige post toonde in een diashow. Ik geef je informatie over afmetingen en gebruikte Inklingo-collecties, zodat je deze ontwerpen als quilt kunt uitvoeren.

Ik zal alle ontwerpen toelichten in de komende posts. Ik begin met een van de ontwerpen die ik heb ingestuurd voor de challenge, de Winding Ways met Sunflowers quilt.

Hierboven zie je hem, het is een ontwerp met veel ronde lijnen. Ik heb hier twee Inklingo-collecties gecombineerd, nl. de 6 inch Sunflower collectie en de Winding Ways 6 inch [15,24 cm.] collectie (Winding Ways is er ook voor 4,5 inch en 9 inch blokken).

Het uitgangspunt is een ondergrond van Winding Ways blokken, op de punt geplaatst. De blokken zijn om en om ‘donker’ (rode achtergrond) en ‘licht’ (witte achtergrond). Als je je hoofd een beetje schuin houdt als je naar het plaatje kijkt zie je het patroon van de vierkante blokken duidelijk.

Vervolgens heb ik een aantal lichte Winding Ways blokken vervangen door een Sunflower blok met een rode ondergrond. Daardoor lijkt er, met de omringende Winding Ways blokken, een grotere rode bloem te ontstaan, binnen een witte cirkel.

Door de schuine setting kun je een mooie rand maken met halve Sunflower blokken. Het is een simpel idee, maar ik vind het effect heel geslaagd. Als je deze quilt maakt, wordt hij inclusief de 1 inch [2,54 cm.] rode rand, ca. 53 x 53 inch [ca. 134,5 cm.]

De variatie hieronder, met meer blokken, meet in het midden ca. 68 inch vierkant [ca. 172,5 cm.], met daaromheen een 3 inch witte rand en een 1 inch rode bies.

Binnenkort meer met andere ontwerpen!

XXX Anneke

English

More blocks, different border - Meer blokken, andere rand

As promised, here is more information about the first red-and-white quilt designs for the May 2011 Club EQ Challenge, which I have shown in a slideshow in my previous post. I am providing information on dimensions and the Inklingo collections used, so you can make these designs into quilts.

I am covering all designs in groups, in several posts. I am starting with the designs I entered for the Challenge.

At the top of this post you see a quilt with lots of curved lines. In this design I combined two Inklingo download collections; the 6 inch Sunflower Collection and the 6 inch Winding Ways Collection (Winding Ways are also available in 4,5 inch and 9 inch). 

The starting point is a background filled with Winding Ways blocks, set on point. The blocks are alternating ‘light’ (white background) and ‘dark’ (red background). If you tilt your head a bit when looking at the picture, you can clearly see the pattern of square blocks.

Next I replaced some of the light Winding Ways blocks with red Sunflower blocks. Combined with the surrounding Winding Ways blocks, a larger red flower seems to appear. Because of the on point setting, you can create a nice border with half Sunflower Blocks.

The idea is simple, but I quite like the effect. This quilt ends up being ca. 53 inches square, including the 1 inch border. 

The variation above with more blocks measures ca. 68 inches square in the center, surrounded by a 3 inch white border and a 1 inch red border.

Soon to be continued with the other designs!

XXX Anneke

Advertisements

3 comments on “May 2011 Club EQ Challenge designs-1

  1. Wonderful! The Winding Ways pattern has always been a favorite, so I especially like how the combination of blocks here gives such a pleasing secondary pattern.

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s