May 2011 Club EQ Challenge designs-2

Medallion Style Inklingo Log Cabin quilt - with outlines showing

Click here to go straight to English

Hier informatie over het tweede quiltontwerp dat ik heb ingezonden voor Club EQ van mei 2011. Deze quilt bestaat uit vierkanten, rechthoeken en driehoeken uit verschillende Inklingo-collecties.

Het was nog een heel gereken om dit ontwerp te controleren op Inklingobaarheid, en ik ontdekte dat ik een fout gemaakt heb in de versie die ik voor Club EQ heb ingezonden. Op het plaatje in de Club EQ Gallery (quilt 43) heeft de log cabin rand aan elke kant maar negen blokken, dan moeten er tien zijn. Bij 4 inch blokken wordt je rand anders kleiner dan de voorgaande rand, dat past natuurlijk niet. 

Alle blokken zijn 4 inch [10,16 cm.] vierkant. Doordat de log cabins en alle vierkanten op de punt zijn gezet, krijg je ‘rare maten’. Als je dit zelf zou moeten afmeten is dat lastig, maar hiervoor is Inklingo dus perfect. De ‘rare maten’ zijn kant en klaar beschikbaar om gewoon op je stof te printen. Je hoeft zelf niets meer af te meten of na te rekenen. Dus laat je niet afschrikken door al die cijfertjes achter de komma.

Ik heb de maten en beschikbaarheid van de driehoekjes etc. maar voor 1 maat quilt gecontroleerd. Ik ben uitgegaan van het gebruik van de kleinste log cabin collectie, 0,5 inch. Dan wordt de quilt in totaal 76 inch vierkant [193 cm.] Dat leek me wel groot genoeg ;-).

LOG CABINS

De log cabins in het middendeel en de rand zijn (afgezien van de kleurverdeling) hetzelfde. Ze hebben een 1 inch vierkant in het midden, en daaromheen rechthoeken (logs) van 0,5 inch breed. De rechthoeken variëren in lengte van 1 tot 4 inch.

Voor de diagonaal halve log cabins langs de randen gebruik je dezelfde rechthoeken, (die je later schuin afsnijdt). (Voor de zekerheid zeg ik het toch maar even: Je kunt niet hele Log Cabins maken en doormidden snijden om de twee helften te gebruiken! Dan kom je de naadtoeslagen tekort).

Tot nu toe zitten de benodigde patroondelen allemaal in de Inklingo download collectie 0,5 inch Log Cabin.

Voor de halve vierkanten in het midden van deze diagonaal halve log cabins heb je de keuze: Je kunt gewoon de 1 inch vierkanten gebruiken, en deze later samen met de rechthoeken schuin afsnijden. Je gebruikt je stof natuurlijk niet zo efficiënt, maar het heeft wel voordelen:

 • Alle benodigde patroondelen zitten in dezelfde collectie, dus je hoeft niet speciaal een collectie te kopen voor driehoekjes, als je die nog niet hebt.
 • Printen gaat sneller, dezelfde vormen uit dezelfde stof gaat supersnel.
 • Je kunt bij het naaien de rode repen tussen de randen eerst aan de (recht-van-draad) log cabins zetten, voor je ze schuin bijsnijdt, zodat je het risico op het uitrekken van de zijden met schuin-van-draad vermijdt.

Je kunt ook driehoeken gebruiken in plaats van vierkantjes. Je hebt de keuze uit 2 verschillende, nl:

 • 1 inch halfvierkant driehoeken (HST’s). Deze zitten in de Inklingo download collectie met twaalf maten halfvierkant driehoeken, de Half Square Triangles 00A. Hierin zitten ook de verderop genoemde optionele 0,5 inch HST’s.
 • 1,41 inch kwartvierkant driehoeken (QST’s). Deze zitten in de Inklingo download collectie voor Lucy Boston’s Patchwork of the Crosses, 1.0 inch 90 graden Hexagons. Hierin zitten ook de benodigde 1.41 inch vierkanten voor de schuine dambord randen.

Het enige verschil tussen deze driehoeken is de draadrichting, de maat is dus hetzelfde! Bij de QST’s loopt de draadrichting van de stof recht langs de rand van het diagonaal doorgesneden Log Cabin blok, maar dus schuin t.o.v. de aansluitende rechthoeken. Bij de HST’s is het precies andersom. Voor allebei is iets te zeggen.

Tenslotte heb je nog kleinere driehoeken nodig voor op de buitenste hoekjes van het middendeel, en de binnenste hoekjes van de log cabin rand. Je kunt hiervoor de eerder gebruikte grotere driehoeken bijsnijden. Als je liever speciale patroondelen, exact op maat, wilt gebruiken, dan ben je aangewezen op een van beide opties:

 • 1 inch QST’s. Deze staan op de (uitverkochte) Inklingo cd 2, en zitten in de download collectie met twaalf maten QST’s, de Quarter Square Triangles 00B. In deze collectie zitten ook de benodigde 2 inch QST’s voor de dambordranden.
 • of 0,5 inch HST’s (in de hierboven al genoemde Inklingo collectie met twaalf maten HST’s, Half Square Triangles 00A.

Ook hier moet je weer kijken welke draadrichting je voorkeur heeft. Bij de HST’s loopt hier de draad recht langs de buitenste hoekjes van je randen, maar schuin t.o.v. de rest van de patroondelen in hetzelfde blok. Bij de QST’s is het hier precies andersom.

GROTE VIERKANTEN EN DRIEHOEKEN

 • 4 inch vierkanten: In het middendeel worden de log cabins afgewisseld met effen witte vierkanten. Deze zijn beschikbaar als Inklingo patroondeel, in de 12 inch Storm at Sea download collectie. 
 • 5,66 inch QST’s: Aan de buitenkant van de log cabin randen zie je grote driehoeken tussen de log cabins. Dit zijn 5,66 inch QST’s. Deze zijn niet als Inklingo patroondeel verkrijgbaar. Je kunt wel 4 inch HST’s (zelfde afmetingen, andere draadrichting) printen, op stof of op papier voor een mal. Deze HST’s staan op de uitverkochte Inklingo cd 2, en zitten in de 12 inch Storm at Sea download collectie.
 • 2,83 inch HST’s: Dit zijn de kleine driehoeken op de punten van dezelfde rand. Deze zitten ook in de 12 inch Storm at Sea download collectie. 

SCHUINE-DAMBORD RANDEN

De benodigde patroondelen zijn:

 • 1.41 inch vierkant (op de punt). Deze zitten in de hierboven al genoemde collectie voor  1.0 inch 90 graden Hexagons, en ook in de 6 inch Storm at Sea download collectie. 
 • 2 inch QST voor de driehoeken langs de randen. Deze zitten in de download collectie met twaalf maten QST’s, de Quarter Square Triangles 00B.
 • 1 inch HST’s (de kleinere driehoeken op de hoeken). Dit zijn dezelfde als hierboven bij de log cabins genoemd, die je kunt gebruiken in het centrum van de kwart log cabins. Collectie: de Half Square Triangles 00A.

Je kunt kiezen of je voor deze randen allemaal losse 4 inch blokken wilt maken, of doorlopende randen bestaande uit schuin geplaatste strookjes van witte en rode vierkantjes.
In het laatste geval zitten de 1 inch HST’s alleen op de buitenste en binnenste hoeken van de randen, en zijn het er maar weinig. Dan kun je er ook voor kiezen alleen de 2 inch QST’s te gebruiken en deze na het naaien bij te snijden.

TUSSENBIEZEN EN BUITENSTE RAND

Het middendeel met log cabins meet aan alle zijden ca. 33,94 inch [ca. 86,2 cm.]. De binnenste schuine-dambordrand meet aan de binnenkant 36 inch (9 blokken x 4 inch). Het verschil tussen het middelste deel van de quilt en deze rand moet worden goedgemaakt door een tussenbies rondom.

De eerste tussenbies meet op papier afgewerkt 1.03 inch [2,6 cm.] breed bij 36 inch [ca. 91,4 cm.] lang.

In de praktijk raad ik je aan eerst al je patchwork delen in elkaar te zetten en te meten wat precies het verschil is tussen het binnendeel en de rand. Het verschil deel je door 2 om de afgewerkte breedte van de reep stof te vinden. De maximale afgewerkte lengte is de afgewerkte lengte van de binnenmaat van de eerstvolgende rand.

De tweede tussenbies (tussen de eerste dambordrand en de log cabin rand) is op papier afgewerkt 0,62 inch [ca. 1,6 cm.] breed bij 45,25 inch [ca. 114,9 cm.] lang.

De derde tussenbies (tussen de log cabin rand en de buitenste dambordrand) meet op papier afgewerkt 1,72 inch [ca. 4,37 cm.] breed bij 60 inch [152,4 cm.] lang.

De buitenste rand is afgewerkt 4 inch breed. De twee korte randen zijn 68 inch [ca. 172,7 cm.] en de twee lange randen zijn 76 inch [193 cm.] lang.

OVERIGE INFORMATIE

Als je deze quilt gaat maken, download en print dan Linda Franz’ handige projecthulpje, Monkey’s Cheat Sheet. Vul deze in en noteer de benodigde hoeveelheden handig bij elkaar. Kijk voor de aantallen benodigde blokken en patroondelen naar het plaatje.

In de Inklingo-collecties staat aangegeven hoeveel stof je nodig hebt voor het printen van de patroondelen. Je moet daar dan zelf nog de hoeveelheden voor de randen (en de afwerkbies en de achterkant) bij optellen.

Nou, pffft. Dit was het voor vandaag. Nu alleen nog ‘even’ in het Engels vertalen ;-). Ik hoop maar dat er iemand er iets mee gaat doen!
De Log Cabin variaties hieronder kun je trouwens met alle Inklingo Log Cabin collecties maken.

XXX Anneke

English

Log cabins on point

Log cabins set straight

And now information about the second quilt design that I entered for the May 2011 Club EQ challenge. This medallion style quilt (picture at the top) uses squares, rectangles and triangles from several Inklingo collections.

I had to do quite a bit of calculting to check this design for Inklingoability, and I found a mistake in the version I submitted to Club EQ. In the picture in the Club EQ Gallery (quilt 43) the log cabin border only has nine blocks on each side, that should be ten. Otherwise, with 4 inch log cabin blocks, the border would become smaller than the previous border!

All blocks are 4 inches square. Putting the log cabins and every square on point results in ‘weird dimensions’. If you had to measure and mark these yourself, this would be tricky, but that’s where Inklingo comes in. The ‘weird sizes’ are readily available in Inklingo collections for you to just print on fabric. There is no need to measure, mark or recalculate. So don’t be scared off by all those small numbers.

I checked sizes and availability of the shapes for this design for only one total quilt size. My starting point was the smallest of the log cabin collections, o,5 inch. That makes the quilt a total of 76 inches square. That should do ;-)

LOG CABINS

The log cabins in the center part and the log cabin border are the same (except for the coloring). They have a 1 inch square in the middle, surrounded by 0,5 inch wide rectangles (logs). The logs vary in length from 1 to 4 inches.

For the diagonal half log cabins around the sides the same rectangles are used (to be cut off diagonally). (Just to be sure I thought I should mention you can not use entire log cabin blocks and cut them in half to use both halves! You would be short of seam allowance.)

All the shapes mentioned before are in the Inklingo download collection 0,5 inch Log Cabin.

For the half squares in the middle of the diagonal half log cabins you have several options: You can just use the 1 inch squares, to cut off diagonally afterwards with the rectangles. It would not be very economic with fabric, but there are advantages:

 • All the necessary shapes are in one collection, so you wouldn’t have to buy a separate collection for triangles.
 • Printing is quickest with many of the same shapes from the same fabric (superfast!)
 • It allows you to stitch the setting strips to the (straight of grain) half log cabins before cutting them off diagonally, which exposes stretchy bias grain to the edges. 

You can also use triangles instead of squares. You have a choice between two different tri’s:

 • 1 inch Half Square Triangles (HST’s). These are in the Inklingo download with twelve sizes of HST, named Half Square Triangles 00A. This also contains the optional 0,5 inch HST mentioned further on.
 • 1,41 inch Quarter Square Triangles (QST’s). These are in the Inklingo download for Lucy Boston’s Patchwork of the Crosses, 1.0 inch 90 degree Hexagons. This one also has the 1.41 inch squares you need for the diagonal checkerboard borders.

The only difference between these triangles is the grain, the size is the same! With QST’s the straight-of-grain is on the diagonal edge of the Log Cabin block, but on the bias toward the rectangles at the sides. With the HST’s it is the other way around. I guess it depends on your fabric choice which one is better.

Finally, you need smaller triangles for the outer corners of the quilt’s center, and for the inner corners of the log cabin border. You can use the previously used larger triangles and cut them to size after sewing. But if you prefer to have separate shapes which are exactly the right size, you will opt for one of these: 

 • 1 inch QST’s. These shapes are on Inklingo cd 2 (sold out) and in the Inklingo download with twelve sizes of QST, the Quarter Square Triangles 00B. This collection also has the 2 inch QST’s you need for the checkerboard borders.
 • or 0,5 inch HST’s, in the previously mentioned Inklingo collection with twelve sizes of HST’s Half Square Triangles 00A.

Again, you have to decide which grain works best in your case. In this case, with HST’s the grain is straight on the outside corners of the borders, but on the bias compared to the other shapes in the same block. With the QST’s it is exactly the opposite here.

LARGE SQUARES AND TRIANGLES

 • 4 inch squares: In the quilt’s center log cabins are alternated with plain squares. These are available as Inklingo shape, in the 12 inch Storm at Sea download collection.
 • 5,66 inch QST’s: On the outside of the log cabin borders you see large triangles between the log cabins. These are 5,66 inch QST’s. They are not available as Inklingo shape, but you can print 4 inch HST’s (same size, different grain) on fabric or on paper for a template. They are on Inklingo cd 2 (sold out) and in the 12 inch Storm at Sea download.
 • 2,83 inch HST’s: These are the smaller triangles on the corners of the same borders. These shapes are also in the 12 inch Storm at Sea download.

CHECKERBOARD ON POINT BORDERS

You can choose whether you want to make all separate 4 inch blocks for these borders, or continuous borders made up of diagonally set strips of white and red squares. In the latter case the smaller triangles are only a few in the inner and outer corners of the borders. In that case you could decide to just use the 2 inch QST’s (instead of 1 inch HST’s) and cut them to size after piecing.

SETTING STRIPS AND OUTER BORDER

The center with log cabins measures ca. 33,94 inches square. The first checkerboard on point border measures 36 inches on the inside (9 blocks x 4 inches). The difference between the center and this border needs to be bridged by surrounding setting strips.

The first setting strip measures (in theory) 1.03 inches wide by 36 inches long.

In practice I recommend first piecing your center and borders, and then measuring to see what exactly is the difference between the two. Divide the difference by 2 to find the finished width of your fabric strip. The maximum finished length is the length of the inner side of the following border.

The second setting strip (between the first checkerboard border and the log cabin border) should measure 0,62 inch wide by 45,25 inches long, finished size.

The third setting strip (between the log cabin border and the outer checkerboard border) should measure 1,72 inch wide by 60 inches long, finished size.

The outer border is 4 inch wide, finished. The two short borders are 68 inches, and the two long borders are 76 inches long (finished sizes).

FURTHER INFORMATION

If you plan on making this quilt, download and print Linda Franz’ handy project planner, Monkey’s Cheat Sheet. Fill it out and note everything you require in one  place. Look at the picture to find the numbers of blocks and shapes.

In the Inklingo collections you will find how much fabric you need for printing the pattern shapes. All you have to do is add the yardage for the strips and borders (and binding and backing).

Phew, I think this was all (for today!). I just hope somebody actually finds it useful!

By the way, you can make the simple Log Cabin variations above with any Inklingo Log Cabin collection.

XXX Anneke


Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s