May 2011 Club EQ Challenge designs-3

Nine Patches and Pinwheels, very Inklingoable

Click here to go straight to English

En dan hier alle benodigde informatie over het maken van een derde ontwerp (niet ingezonden) voor de Club EQ Challenge van mei 2011. Ik vind hem zelf erg mooi. Hij is rustig en heeft volgens mij een tijdloze aantrekkingskracht.

Deze quilt is heel eenvoudig te maken, je gebruikt maar twee patroondelen, een vierkant en een driehoek! De driehoek is een halfvierkant driehoek (HST). De maat van de driehoek (bijv. 1 inch HST) is de helft van de maat van het vierkant (bijv. 2 inch). Je nine patch blokken worden in dat geval 6 inch.

Je kunt in de Inklingo Index of Shapes zien hoeveel combinaties er dan mogelijk zijn, want er zijn al heel veel vierkanten en driehoeken beschikbaar, en er komen nog steeds nieuwe maten bij.

Als je een van de Storm at Sea collecties hebt kun je deze quilt zo maken. Die bevatten nl. allemaal een HST en vierkant in de juiste verhouding. Het gaat om de patroondelen G (HST) en C (vierkant).

Het printen voor deze quilt is kipsimpel en supersnel. Voor de kleine pinwheels kun je hele vellen driehoekjes printen van de lichtste stof. Je legt de donkerste stof eronder zonder te printen, en stikt zo de benodigde naailijnen door. Daarna knip je de genaaide setjes los. Hoe je dit precies doet staat beschreven (in het Engels) en geïllustreerd in Linda Franz’ gratis download ‘Triangle Tips’.

Je kunt op een vergelijkbare manier alleen de lichte stof voor de vierkantjes printen en de donkere stof er ongeprint aan vastnaaien en daarna losknippen. Let er wel op dat je alleen de benodigde naailijnen naait! Anders krijg je keurig gevoerde losse vierkantjes :-)

Omdat er zoveel verschillende maten patroondelen zijn waarmee je de blokken voor deze quilt met Inklingo kunt maken, geef ik deze keer geen afmetingen. Je kunt eenvoudig meer of minder blokken maken voor een quilt op jouw gewenste formaat. 

In mijn ontwerp heb ik horizontaal en verticaal een oneven aantal blokken gebruikt.

De witte randen en de binnenste rode rand zijn even breed als de gebruikte vierkanten. De buitenste rode bies is even breed als de driehoekjes.

Als je deze quilt gaat maken, begin dan met het downloaden en printen van Linda Franz’ handige projecthulpje, Monkey’s Cheat Sheet. Vul deze in en noteer de benodigde hoeveelheden handig bij elkaar. In je Inklingo-collectie staat aangegeven hoeveel stof je nodig hebt voor het printen van het benodigde aantal patroondelen. Je moet daar dan zelf nog de hoeveelheden voor de randen (en de afwerkbies en de achterkant) bij optellen.

Veel plezier ermee! XXX Anneke

English

Here I am giving you the information you need to make my third design (not entered) for the May 2011 Club EQ Challenge. I like this design very much, it is calm and I like to think its appeal is timeless.

This is a very simple quilt to make, it only uses two pattern pieces, one square and one triangle! The triangle is a Half Square Triangle (HST). Its size (e.g. 1 inch) is half of the size of the square (e.g. 2 inches). In this case your nine patch blocks will be 6 inches.

In the Inklingo Index of Shapes you can see how many combinations are possible already, because a lot of HST’s and squares are available, and still new sizes are being added.

If you have one of the Storm at Sea collections you can make this quilt, because each of them contains a HST and a square in the right ratio. They are the shapes G (HST) and C (square).

Printing for this quilt is supersimple and superfast. For the small pinwheels you can print entire sheets of triangles of the lightest fabric. When machine piecing, you put the darker fabric underneath without printing lines first, and you stitch on the necessary stitching lines just like that. Afterwards you cut the pieced sets apart. Detailed, illustrated instructions are in Linda Franz’ free download with Triangle Tips.

In a comparable way you can print only the light fabric for the squares and piece it to the dark fabric, unprinted, and cut apart after stitching. Make sure you only stitch on the necessary sewing lines, or you will end up with neatly lined single squares :-)

Because there are so many different sizes in which you can make the blocks for this quilt with Inklingo, I am not giving dimensions this time. You can easily make more or less blocks to make a quilt in the size you want.

I used an uneven number of blocks horizontally and vertically.

The white borders and the inner red border are as wide as the squares used. The outside red border is as wide as the triangles.

If you are going to make this quilt, start by downloading and printing Linda Franz’ handy project planner, Monkey’s Cheat Sheet. Fill it out and note everything you require in one place. In your Inklingo collection you will find how much fabric you need for printing the amount of pattern shapes you need. All you have to do is add the yardage for the strips and borders (and binding and backing).

Enjoy! XXX Anneke


Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s