May 2011 Club EQ Challenge designs-4

Two alternating blocks, with white sashings and red corner stones

Click here to go straight to English

En verder met informatie over de rood-met-witte quiltontwerpen voor Club EQ van mei 2011. Deze vier quilts (zie ook de plaatjes helemaal onderaan, je kunt erop klikken om ze te vergroten) bestaan weer uit vierkanten en driehoeken, en rechthoeken voor de versies met sashings, uit verschillende Inklingo-collecties.

Als je 4 inch [10,16 cm.] blokken maakt zijn alle patroondelen in Inklingo beschikbaar. Als je 8 inch blokken maakt moet je eventueel zelf nog wat sashings afmeten. En als je nog een andere maat wilt moet je zelf gaan rekenen en in de Inklingo Index of Shapes kijken. De informatie voor 4 en 8 inch blokken geef ik hieronder.

Bovenstaande quilt bestaat uit twee verschillende vierkante blokken. Het blok dat je ziet in de hoeken is hetzelfde blok als ik heb gebruikt voor de dambord-randen in de Log Cabin Medaillon quilt in deze post. De benodigde patroondelen zijn:

VOOR 4 INCH BLOKKEN

 • 1.41 inch vierkant (in het blok op de punt gezet). 1 Rode en 4 witte per blok. Deze zitten in de download collectie voor  1.0 inch 90 graden Hexagons, en ook in de 6 inch Storm at Sea download collectie. Deze bevatten allebei ook het 2 inch vierkant uit het andere blok, met de ster.
 • 2 inch kwartvierkant driehoeken (QST’s) langs de randen. 4 Rode per blok. Deze zitten in de download collectie met twaalf maten QST’s, de Quarter Square Triangles 00B.
 • 1 inch halfvierkant driehoeken (HST’s) op de hoeken. 4 Rode per blok. Deze zitten in de download collectie met twaalf maten HST’s, de Half Square Triangles 00B.

Het andere blok bestaat uit een achtpuntige ster rondom een groot vierkant in het midden (2 inch). De gebruikte driehoeken zijn dezelfde als in het vorige blok. (4 rode QST’s per blok, 4 rode HST’s en 12 witte HST’s per blok). Voor het vierkant (1 Rode per blok) kun je kiezen uit zes verschillende collecties! Ik geef hier alleen die drie die meerdere patroondelen voor deze quilt bevatten.

Voor de versies met sashings heb je dan nog rechthoeken nodig (de sashings) en vierkanten (de hoekstenen).

VOOR 8 INCH BLOKKEN

 • 2.83 inch vierkant (in het blok op de punt gezet). 1 Rode en 4 witte per blok. Deze zitten in de 12 inch Storm at Sea download collectie. Deze bevat ook het 2 inch vierkant dat je kunt gebruiken als hoeksteen tussen eventuele sashings.
 • 4 inch kwartvierkant driehoeken (QST’s) langs de randen. 4 Rode per blok. Deze staan op de uitverkochte cd #2. Als je deze hebt, heb je geluk. Alle anderen kunnen deze grote driehoek vervangen door twee aan elkaar genaaide halfvierkant driehoeken (HST’s) van 2 inch. (In dat geval 8 rode per blok). Dan loopt er een naadje vanuit de punt naar de basis van de driehoek. Dit zijn dezelfde driehoeken als je gebruikt op de hoeken (zie hieronder). 
 • 2 inch halfvierkant driehoeken (HST’s) op de hoeken. 4 Rode per blok. Deze zitten o.a. in de 12 inch Storm at Sea download collectie.

Voor het blok met de achtpuntige ster rondom een groot vierkant (4 inch) in het midden, heb je dezelfde driehoeken nodig als in het vorige blok. (4 Rode QST’s per blok, 4 rode HST’s en 12 witte HST’s per blok). 

Voor de versies met sashings heb je dan nog rechthoeken nodig (de sashings) en vierkanten (de hoekstenen).

 • 2 x 8 inch rechthoek: Zelf afmeten, want niet beschikbaar als Inklingo patroondeel.
 • 2 inch vierkant: in de 12 inch Storm at Sea download collectie. 

OVERIGE INFORMATIE

Als je deze quilt gaat maken, download en print dan Linda Franz’ handige projecthulpje, Monkey’s Cheat Sheet. Vul deze in en noteer de benodigde hoeveelheden handig bij elkaar. Bepaal zelf hoeveel blokken je gaat maken voor het gewenste formaat quilt, en vermenigvuldig dit aantal met de benodigde aantallen patroondelen per blok. Als je sashings wilt, moet je zelf even tellen hoeveel je er nodig hebt.

In de Inklingo-collecties staat aangegeven hoeveel stof je nodig hebt voor het printen van de patroondelen. Je moet daar dan zelf nog de hoeveelheden voor de randen (en eventueel zelf af te meten sashings, de afwerkbies en de achterkant) bij optellen.

De eenheden met driehoekjes in het sterblok kun je met behulp van Inklingo en je naaimachine heel snel naaien. Linda Franz legt met plaatjes uit hoe je dat doet in haar (Engelse) Triangle Tips. Deze pdf kun je gratis downloaden.

English (click any picture for a larger version)

Variation with only the star blocks, and white sashings

Two alternating blocks, with only squares and triangles

Same as previous quilt, only red sashings and white corner stones added

And further with information about the red-and-white quilt designs I made for the May 2011 Club EQ challenge. These four quilts consist of triangles and squares again, and the versions with sashings also use rectangles, from several Inklingo collections.

If you make 4 inch blocks, all pattern shapes are available in Inklingo. If you make 8 inch blocks, you may have to measure some sashings yourself. And if you want your blocks in another size, you have to do your own calculations and check the Inklingo Index of Shapes. I am giving you information for 4 and 8 inch blocks below.

The quilt above is made with two different square blocks. The blocks you see in the corners is the same block I used for the checkerboard borders in the Log Cabin Medallion Style quilt in this post. The pattern shapes you need are:

FOR 4 INCH BLOCKS

 • 1.41 inch square (on point in the block). 1 Red and 4 white per block. These are in the collection for  1.0 inch 90 degree Hexagons, and also in the 6 inch Storm at Sea 
  download. These collections both contain the 2 inch square used in the other block, with the star.
 • 2 inch Quarter Square Triangle (QST), for the triangles along the sides. 4 Red per block. They are in the download collection with twelve sizes of QST’s, Quarter Square Triangles 00B.
 • 1 inch HST’s (the smaller triangles on the corners of the blocks). 4 Red per block. Collection: the Half Square Triangles 00B.

The other block has an eight pointed star around a large square in the middle (2 inches). The triangles used are the same as in the previous block. (4 Red QST’s per block, 4 red HST’s and 12 white HST’s per block.) For the square (1 Red per block) you can take your pick from six different collections! I am only giving you links to the three that contain more than one shape for this quilt.

For the versions with sashings, you further need rectangles (the sashings) and squares (for cornerstones).

FOR 8 INCH BLOCKS
 • 2.83 inch square (on point in the block). 1 Red and 4 white per block. These are in the 12 inch Storm at Sea download collection, which also contains the 2 inch square you can use for cornerstones between the sashings.
 • 4 inch Quarter Square Triangle (QST), for the triangles along the sides. 4 Red per block. They are on cd #2 (sold out). If you have it, you are lucky. Everybody else can replace this triangle with two 2 inch HST’s pieced together. (In that case you need 8 red per block). You will have a seam running vertically from the point of the triangle to the base. The HST’s are the same as used on the corners (see next bullet).
 • 2 inch HST’s (the smaller triangles on the corners of the blocks). 4 Red per block. These are (a.o.) in the 12 inch Storm at Sea collection.

For the block with the eight pointed star around a large center square (4 inches), you need the same triangles as in the previous block. (4 Red QST’s per block, 4 red HST’s and 12 white HST’s per block).

For the versions with sashings you further need rectangles (sashings) and squares (cornerstones).

 • 2 x 8 inches rectangle: You have to measure these yourself, because they are not available as Inklingo shape. Remember to add quarter inch seam allowances all around.
 • 2 inches square: in the 12 inch Storm at Sea collection. 

FURTHER INFORMATION

If you plan on making this quilt, download and print Linda Franz’ handy project planner, Monkey’s Cheat Sheet. Fill it out and note everything you require in one  place. If you want to use sashings, you have to count how many you need.

In the Inklingo collections you will find how much fabric you need for printing the pattern shapes. All you have to do is add the yardage for the strips and borders (and binding and backing and possibly sashings).

You can piece the units with triangles for the star blocks very quickly with Inklingo. Linda Franz very clearly explains how, in her illustrated free pdf with Triangle Tips.

XXX Anneke

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s