May 2011 Club EQ Challenge designs-5

The King's Crown blocks alternated with Orange Peel blocks and plain blocks, all with sashings

Click here to go straight to English

Inmiddels alweer deel 5 (en nog steeds niet klaar!) van de serie met informatie over hoe je de rood-met-witte quiltontwerpen voor Club EQ van mei 2011 kunt maken met Inklingo patroondelen.

Deze drie quilts (zie ook de plaatjes helemaal onderaan, je kunt erop klikken om ze te vergroten) bestaan in de basis uit vierkanten, driehoeken en rechthoeken, waarbij ik weer verschillende Inklingo-collecties combineer. De versie bovenaan heb ik niet eerder laten zien, omdat niet alle benodigde maten patroondelen in Inklingo beschikbaar zijn. Hij is echter wel eenvoudig te maken, vandaar dat ik hem nu toch maar meeneem.

Als je 4 inch [10,16 cm.] blokken maakt (zonder Orange Peels) zijn alle patroondelen in Inklingo beschikbaar. Als je 8 inch blokken maakt kun je de versie met Orange Peel blokken gebruiken, maar dan moet je zelf nog rechthoeken van 2 x 8 inch en vierkanten van 8 inch (afgewerkte maten) afmeten.

Onderaan vind je een plaatje dat met lijnen duidelijk laat zien hoe het patroon is opgebouwd, met sashings en cornerstones rondom vierkante blokken. De benodigde patroondelen zijn:

VOOR 4 INCH BLOKKEN

Dit patroon biedt veel ruimte voor opvallend quiltwerk, borduursels of appliqué. Er zijn mooie Inklingo appliqué collecties. Kijk eens naar de Circle of Hearts (gratis!) en de San Kamon collecties, die je op elk gewenst formaat op je stof kunt printen.

VOOR 8 INCH BLOKKEN

 • 8 inch vierkant (de effen witte blokken): Zelf afmeten, niet beschikbaar als Inklingo patroondeel. Denk aan de naadtoeslagen die je hier nog bij moet optellen!
 • 4 inch vierkant (het midden van het patchworkblok): in de 12 inch Storm at Sea collectie.
 • 2 inch vierkant (de vier hoeken van het patchworkblok en de cornerstones tussen de sashings): in de 12 inch Storm at Sea collectie.
 • 4 inch kwartvierkant driehoeken (QST’s). 4 Rode per blok. Deze staan alleen op de uitverkochte cd #2. Als je die hebt, heb je geluk. Als je hem niet hebt, kun je deze grote driehoeken ook samenstellen door twee kleinere aan elkaar te naaien. Er loopt dan een naad loodrecht vanaf de punt naar beneden, haaks op de basis van de driehoek. Gebruik in dat geval acht rode 2 inch HST’s (zie volgende bullet).
 • 2 inch halfvierkant driehoeken (HST’s). 8 Witte per blok. Deze zitten ook weer in de 12 inch Storm at Sea collectie, en ze staan op de uitverkochte cd 2.
 • 2 x 8 inch rechthoek (witte sashings): Zelf afmeten, niet beschikbaar als Inklingo patroondeel. Denk aan de naadtoeslagen!
 • Optioneel: 4 inch Orange Peel delen (4 per blok). De sinaasappelparten en de achtergronden zitten in beide 4 inch Orange Peel collecties (Basic en Deluxe). 

OVERIGE INFORMATIE

Zoals altijd als je een Inklingo quilt gaat maken: download en print Linda Franz’ handige projecthulpje, Monkey’s Cheat Sheet om in te vullen, zodat je achter elkaar alle stof kunt afmeten, printen en snijden. Je kunt dan binnen een paar uur beginnen met naaien! Het uitzoeken van de stof kost nog het meeste tijd! 

In de Inklingo-collecties staat aangegeven hoeveel stof je nodig hebt voor het printen van de patroondelen. Je moet daar dan zelf nog de hoeveelheden voor de randen (en eventueel zelf af te meten patroondelen, de afwerkbies en de achterkant) bij optellen.

Alle eenheden met driehoeken kun je met behulp van Inklingo en je naaimachine heel snel en heel gemakkelijk naaien. Linda Franz legt met plaatjes uit hoe je dat doet in haar (Engelse) Triangle Tips. Deze pdf kun je gratis downloaden.

XXX Anneke

English

Lots of room for red work, applique or quilting

Alternating simple and plain blocks with white sashings and red corner stones

Part 5 (and still not finished!) of the series on how to make the red-and-white quilts that I designed for the May 2011 Club EQ challenge, with Inklingo shapes. These three quilts (click any picture for a larger version) are based on triangles, squares and rectangles, combining shapes from multiple Inklingo collections. I did not show the version at the top previously, because not all shapes are available as Inklingo shapes in the size you need. But it is easy to make anyway.

If you make 4 inch blocks (without Orange Peels), all pattern shapes are available in Inklingo. If you make 8 inch blocks, you can use the version with Orange Peels, but in that case you have to measure 8 inch squares and 2 x 8 inches rectangles (finished sizes) yourself. 

One of the pictures shows block outlines, so you can clearly see the pattern with sashings and corner stones around square blocks. The pattern shapes you need are:

FOR 4 INCH BLOCKS

This design offers space for eye-catching quilting, embroidery or appliqué. There are some lovely Inklingo appliqué collections. Take a look at the (free!) Circle of Hearts and the San Kamon collections, which you can print onto your fabric in any size.

FOR 8 INCH BLOCKS
 • 8 inches square (the plain white blocks). You have to measure these yourself, because they are not available as Inklingo shape. Remember to add quarter inch seam allowances all around.
 • 4 inches square (the center of the patchwork block): in the 12 inch Storm at Sea collection.
 • 2 inches square (the 4 corners of the patchwork block and the cornerstones between the sashings): in the 12 inch Storm at Sea collection.
 • 4 inch Quarter Square Triangles (QST’s). 4 Red per block. These are on cd #2 only, which is no longer available. If you don’t have cd #2, you can replace these triangles by two smaller HST’s joined together. There will be a seam running through the middle of your larger triangle, from the top of the point to the middle of the base. In this case you need 8 red 2 inch HST’s per block.  See the next bullet.
 • 2 inch Half Square Triangles (HST’s). 8 White per block. These are in the 12 inch Storm at Sea collection, and also on cd #2 (sold out).
 • 2 x 8 inches rectangle (white sashings): You have to measure these yourself, because they are not available as Inklingo shape. Remember to add quarter inch seam allowances all around.
 • Optional: 4 inch Orange Peel units (4 Per block). Both the backgrouds and the peels are in both 4 inch Orange Peel collections (Basic and Deluxe).

FURTHER INFORMATION

As always if you plan on making a quilt using Inklingo printed shapes, download and print Linda Franz’ handy project planner, Monkey’s Cheat Sheet to fill out, so you can measure, print and cut all of your fabric at once. Within a couple of hours (at most, depending on quilt size) you can start piecing! Picking the fabrics takes up most of this time! 

In the Inklingo collections you will find how much fabric you need for printing the pattern shapes. All you have to do is add the yardage for the borders (and binding and backing and possibly non-Inklingo shapes).

You can machine piece all units with triangles very quickly and easily with Inklingo. Linda Franz very clearly explains how, in her illustrated free download with Triangle Tips.

XXX Anneke

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s