May 2011 Club EQ Challenge designs-7

Triangles only

Click here to go straight to English

Deel 7 en de laatste van de serie met informatie over hoe je de rood-met-witte quiltontwerpen voor Club EQ van mei 2011 kunt maken met Inklingo patroondelen. Ik heb nog een paar ontwerpen gebaseerd op halfvierkant driehoeken (HST’s) over.

Het eerste ontwerp heeft een middendeel met grote en kleinere driehoeken. De grotere zijn 3x zo groot als de kleinere. Neem bijvoorbeeld de 3 inch HST’s (1 rood per blok) en 1 inch HST’s (3 rood en 6 wit per blok), voor 3 inch blokken [7,6 cm.]. Deze driehoeken staan op een van beide download collecties met 12 maten HST’s, de Half Square Triangles 00B, en op cd 2 (uitverkocht). Je kunt hem natuurlijk ook maken met andere maten driehoeken van bijv. de Half Square Triangles 00A collectie.

Vibrant Half Square Triangles only

Het tweede ontwerp bestaat uit vierkante blokken met steeds 16 rode en 16 witte HST’s per blok. Door ze per vier in wisselende richtingen aan elkaar te zetten lijkt het of er vierkanten en ‘vliegende ganzen’ in de quilt zitten, maar ik heb het ontworpen met maar een patroondeel. En je kunt daarvoor elke maat HST kiezen die je maar wilt, bijvoorbeeld de 1.86 inch driehoek uit de gratis collectie voor een 4,5 inch LeMoyne Ster.

Als je deze quilt zou gaan maken, vind je het misschien toch makkelijker om vier kleinere blokken samen te voegen tot een grote, en de rode vierkanten en vliegende ganzen niet uit kleinere HST’s in elkaar te naaien. Lees in dat geval voordat je begint vooral Linda Franz’ gratis download met Triangle Tips, (Engels) voor de snelste manier om deze delen te printen en te naaien.

Same as previous, but with white sashings and red corner stones

Same as previous, with wider sashings and diamond in a square block for corner stones

Ik laat ook nog een paar variaties zien met  sashings en cornerstones, en het effect van het omdraaien van rood en wit in deze ontwerpen (diashow onderaan). Voor de sashings en cornerstones kun je een van de Inklingo Log Cabin collecties gebruiken. Kies dan eerst de Log Cabin maat, en pas de maten van je blokken en van je driehoeken daar op aan. Dat is makkelijker dan andersom, omdat er veel meer maten driehoeken dan rechthoeken beschikbaar zijn.

Nou, ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Veel plezier met alle ideeën en informatie!

“Maar,” vraag je nu misschien, “….mogen we nog even weten waarom je ons zeven posts lang verveeld hebt met het uitmelken van ideetjes die je allemaal al in deze post had laten zien?”

Nou, dat zal ik jullie uitleggen! Ik weet dat veel van jullie al Inklingo collecties hebben. Diegenen wil ik graag op ideëen brengen om je ‘oude’ collectie op weer een nieuwe manier te gebruiken. En degenen die Inklingo nog niet geprobeerd hebben, jullie wil ik er op wijzen dat de namen van de collecties mensen vaak op het verkeerde been zetten. Met bijvoorbeeld een Storm At Sea collectie, kun je veel meer dan alleen een Storm at Sea quilt maken. Je kunt eigenlijk elke collectie gemakkelijk meerdere malen gebruiken voor heel verschillende quilts.

Heb ik je al overtuigd om het eens te proberen? Nog niet helemaal?

Misschien is ‘Tilde’s 15 minuten Uitdaging’ dan het laatste zetje dat je nodig hebt. Als je die in mei en juni gemist hebt, krijg je de hele maand juli weer een kans om mee te doen.  Lees op Linda’s All about Inklingo Blog (in het Engels) wat je moet doen om in aanmerking te komen voor de beloning, een waardebon van 25 dollar, te besteden aan een Inklingo collectie van je keuze. Het is simpel (geen wedstrijd), het is leuk, en iedereen mag meedoen! (Dus ook degenen die Inklingo al eerder gebruikt hebben).

Waar wacht je nog op? Ga printen!

XXX Anneke

ENGLISH

This slideshow requires JavaScript.

Part 7 and finishing the series on how to make the red-and-white quilts that I designed for the May 2011 Club EQ challenge, with Inklingo shapes. I have a couple of simple designs based on Half Square Triangles (HST’s) left.

The first design (top of this post) has a center with larger and smaller triangles. The larger ones are three times the size of the smaller ones.  Take for example the 3″ HST’s (1 red per block) and 1″ HST’s (3 red and 6 white per block), for 3 inch blocks. These triangles are on one of the two collections with 12 sizes of HST’s, the Half Square Triangles 00B, and on cd #2 (sold out). You can of course make it with different sizes of triangles, like in the Half Square Triangles 00A collection.  

Vibrant Half Square Triangles only

The second design is made of square blocks with 16 red and 16 white HST’s each. By setting four of them together in different directions you get the effect of squares and Flying Geese in the quilt, but this design uses only one shape. And  for that you can use any size of HST you want, like the 1.86″ triangle from the free collection for a 4,5″ LeMoyne Star.

If you are going to make this quilt, you might find it easier to make four smaller blocks into one bigger block, and not assemble the red Squares in a Square and the red Flying Geese out of triangles. In that case, be sure to read Linda Franz’s free download with Triangle Tips, for the quickest way to print and sew these parts.

Same as previous, but with white sashings and red corner stones

Same as previous, with wider sashings and diamond in a square block for corner stones

I am also showing some variations with sashings and cornerstones and the effects of changing the red and white around in these designs (slideshow above). For the sashings and cornerstones you can use one of the Inklingo Log Cabin collections. In that case pick your size of Log Cabin first, and adjust the size of block and triangles accordingly. That is easier than the other way around, because there are much more sizes of HST available than there are Inklingo rectangles. 

Well, I hope you have found this useful. I wish you lots of fun with all the ideas and information!

“But,” may you ask, “…could you tell us why you have bored us for seven entire posts with milking some ideas you have already shown us in this post?”

Yes, I will explain! I know many of you already own Inklingo collections. For those of you, I want to give you ideas to use your ‘old’ collections in new ways. And for those of you who have not yet tried Inklingo, I would like to show you how the names of  Inklingo collections often are misleading. Like, a Storm at Sea collection can be used for many more patterns than just a Storm at Sea quilt. You can use every collection many times, and make very different quilts each time.

Have I already convinced you to give Inklingo a try? Not quite?

Perhaps Tilde’s 15 Minute Challenge is the last push you need. If you have missed it in May and June, you have another chance to participate in July. Read Linda’s All about Inklingo Blog to find out what you have to do for a chance at the reward, a 25 dollar voucher for an Inklingo download of your choice. It is easy (not a race), quick, and open to every one! (Also to those who used Inklingo before).

What are you waiting for? Get printing!

XXX Anneke

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s