Club EQ Challenge Designs June 2011

View from the Beach - Uitzicht vanaf het Strand

Click here to go straight to English

Mijn bijdrage aan de Club EQ Challenge van juni 2011, met als thema ’20’ is wat minder geïnspireerd dan die van mei (gelukkig maar :-)). Ik ben op mijn best als ik moet puzzelen binnen strakke randvoorwaarden. Hoe ruimer de opdracht, hoe meer moeite ik heb om iets te verzinnen. Het kon deze keer alle kanten op, als het maar iets van 20 in zich had. Aanleiding was de 20e verjaardag van mijn geliefde Electric Quilt software. Dat is feestelijk genoeg, maar ik voelde me verlamd door de mogelijkheden.

Gelukkig kwam Inklingo’s Linda met een aanvullende uitdaging: Maak van je ‘iets 20’ ontwerp een Inklingobaar ontwerp!  Toen werd het voor mij natuurlijk onweerstaanbaar om goed voor den dag te komen met wat ik inmiddels als mijn specialiteit beschouw: een uitvoerbaar quiltontwerp met een nieuwe combinatie van patroondelen uit verschillende Inklingo-collecties. 

Het ontwerp hierboven heb ik ‘Uitzicht vanaf het Strand’ genoemd. Ik kwam op het idee door de recent uitgebrachte Yin Yang Inklingo collectie. De Yin Yang blokken doen me aan golven denken, en ook doordat EQ inmiddels onmisbaar is geworden in mijn leven. Als ik op het bekende onbewoonde eiland moet bivakkeren, gaat de laptop met EQ erop zeker mee! (Ik reken op zonne-energie en draadloze internet-ontvangst). En dan hoef ik daar mij de komende 20 jaar niet te vervelen!

De Sunflower en Yin Yang blokken zitten niet in de EQ Libraries, maar je kunt ze gratis downloaden in EQ7 projectbestanden van Linda’s All about Inklingo Blog (Zoek /Search ‘pj7’). De Orange Peel randen heb ik gemaakt met de AutoBorder functie in EQ7.

Het ontwerp bestaat uit (vanuit het midden):

 • 6 inch Yin Yang blokken (20, twee halve tellen voor een hele, toch?) als golven van de zee. [6 inch = 15,24 cm]
 • een 6 inch Sunflower als zon in een hemel bestaande uit 6 inch blokken of stroken. 
 • een 1 inch rand om het 30 inch middendeel. Daarmee wordt het 32 inch, zodat er 4 inch blokken omheen passen (32 = 4 x 8). Je kunt deze randen in hun geheel knippen, maar ook samenstellen met de 1 inch Inklingo Log Cabins uit verschillende stofjes.
 • 4 inch Orange Peel blokken in een dubbele rand. Dit stelt het geribbelde zand op het strand voor.
 • Geappliceerde ‘dolfijnen’, uit de EQ Motifs Libraries. Het blijken bij nader inzien ‘Sharky Fish’ te zijn! Maar ze zien er toch lief uit, dus ik hoop dat ik veilig kan zwemmen.
 • Een rand van 2 inch breed om het af te maken.

De totale quilt meet 52 inch vierkant [132 x 132 cm.]

Het tweede ontwerp (met 20 Orange Peel blokken) had ik nog over van de mei Rood-met-Wit Challenge. Ik heb hem in deze post al beschreven. Hier zie je het effect in andere kleurencombinaties. Ik hoopte dat er 20 Inklingo-quilters zouden meedoen aan de Challenge met elk een Inklingobaar ontwerp. Ik geloof dat we dat niet gehaald hebben, maar het is de moeite waard om het Album met inzendingen straks (juni is nog niet gepubliceerd) te bekijken, om eens te zien wat er zoal met Inklingo gemaakt kan worden. Je doet vast leuke ideeën voor nieuwe projecten op (en daar zit je nou net op te wachten, nietwaar ? ;-))

Veel plezier ermee!

XXX Anneke

English

 

My entry for the June Club EQ Challenge is a little less inspired than May’s entry (thank heavens :-)). I am at my best when I am forced to puzzle within tight boundaries. The more room the assignment leaves me, the more trouble I have to come up with something. It could go every which way this month, as long as there was ‘something 20’ in the design. The cause for this theme was 20 years of my beloved Electric Quilt software. That is festive enough, but I felt paralyzed by the possibilities.

Luckily, Inklingo’s Linda came up with an additional challenge; Make your ‘something 20’ into an Inklingoable design! That made it irresistible for me to show my best side with coming up with what I consider my specialty: a quilt design based on a new combination of Inklingo shapes from several collections.

The design at the top of this post I called ‘View from the Beach’. I got the idea from the recently published Inklingo Yin Yang collection. The Yin Yang blocks remind me of waves, and the idea was also inspired because EQ has become indispensable in my life. If I would have to stay on the infamous desert island, I would definitely take a laptop loaded with EQ with me. (I am counting on solar energy and internet coverage). I would not be bored for 20 years!

You won’t find the Sunflower and Yin Yang blocks in the EQ Libraries, but you can download them for free in EQ7 project files from Linda’s All about Inlingo Blog (Search ‘pj7’). I made the Orange Peel borders with the AutoBorder tool in EQ7.

The design is made with (from the center):

 • 6 inch Yin Yang blocks, (20, two half blocks count as one, surely?), for ocean waves.
 • 6 inch Sunflower for a sun, in a sky made of 6 inch plain blocks or strips.
 • a 1 inch border around the 30 inch center. This makes it 32 inches, so 4 inch blocks fit around it (32 = 4 x 8). You could cut entire strips for these borders, but you can also piece them from 1 inch Inklingo Log Cabins in different fabrics.
 • 4 inch Orange Peel blocks in a double border. This represents the rippled sand on the beach.
 • Appliqued ‘dolphins’ from the EQ Motifs Libraries. I just found they are actually ‘Sharky Fish’, but they look friendly, so I hope swimming is safe.
 • A 2 inch border to finish this quilt at 52 inches square.

The second design (with 20 Orange Peel blocks) was left over from the May Red-and-White challenge. I have described it in this post. Here you can see the effect of a different coloring. I was hoping that 20 Inklingo quilters would enter this month’s challenge with each an Inklingoable design. I think we did not quite reach that number, but checking out the challenge Album with entries later (June has not been published yet) will be worthwhile, to see some of the things that can be made with Inklingo. You will probably get some great ideas for new projects (just what you need, right? ;-))

Enjoy!
XXX Anneke

Advertisements

One comment on “Club EQ Challenge Designs June 2011

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s