Joseph’s Coat Quilt design

 

Joseph's Coat design in EQ7

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan

The most recent Inklingo collection is for one of my favorite quilt patterns, Joseph’s Coat. This is a continuous pattern based on a hexagonal grid, so you can’t catch it in square blocks. The block is not in the EQ7 Libraries, and you can’t draw it just like that in EQ7. But because I fully intend to make a Joseph’s Coat quilt some day, I wanted to have an EQ file with this quilt, for the possibility to color it with scanned fabrics.

I thought it would be a nice challenge to see if I could draw it. Luckily I  started with the right idea, and as you can see above, I did it. It really is not hard to do (if you know how :-)), more of a dull repetitive chore. I did it so you don’t have to! You can download the file, if you are a member of the Inklingo Yahoo Group (membership is free, fun and inspirational). You can find the file here http://groups.yahoo.com/group/Inklingo/files/Electric%20Quilt%20Files/. It is the top file, with the name 201107josephscoat.pj7.

I have to warn you that this design is only suitable for coloring. If you would print templates from this file, you may find that the parts don’t fit together! So for that you need to use another source, preferably the Inklingo templates that you print straight onto your fabric.

I drafted a fairly large uncolored quilt, and I recommend anyone who wants to make a smaller quilt to just start coloring the large quilt from the center, and only color the size you want and just leave the rest uncolored. If you view or print it without outlines for blocks and patches, the uncolored parts just disappear and you will only see your design.

The sizes of the shapes in my file do not match the actual Inklingo shapes, so for yardage requirements you have to check the information Linda provides in the Joseph’s Coat collection. That is always accurate.

Correct settings - Juiste instellingen

If you want to color your quilt with fabric prints to scale, you have to adjust the Layout settings, so that the sides of a hexagon are 6 inches. Make sure the Quilt Worktable options have ‘Don’t resize content of layers when resizing quilt’ unchecked! (like in the picture). Or else your Joseph’s Coat blocks on layer 2 will remain the same size when you change the layout settings.

Although you can download this file, for those who want to give drawing this a try themselves, I will explain what I did in a following post.

XXX Anneke

Nederlands

De meest recente Inklingo collectie is voor een van mijn favoriete quiltpatronen, Josephs Coat. Dit is een doorlopend patroon op basis van een zeshoekraster, en daarom niet te vangen in vierkante blokken. Het blok zit dan ook niet in de EQ7 Libraries, en je tekent het niet zomaar zelf even in EQ7. Maar omdat ik zeker van plan ben ‘ooit’ een Joseph’s Coat quilt te maken, wilde ik toch graag een EQ file met deze quilt, om de mogelijkheid te hebben om hem in te kleuren met gescande stoffen.

Het leek mij een leuke uitdaging om te zien of ik dat voor elkaar kon krijgen. Ik ben gelukkig direct met het goede idee begonnen en zoals je hierboven kunt zien is het gelukt. Het is eigenlijk niet moeilijk (als je weet hoe het moet :-)), meer een saai geduldklusje, dus dat wil ik een ander graag besparen. Het bestand kun je, als je lid bent van de Inklingo Yahoo Groep (dat is gratis, gezellig en inspirerend), downloaden. Je kunt het hier vinden http://groups.yahoo.com/group/Inklingo/files/Electric%20Quilt%20Files/. Het is het bovenste bestand, met de naam 201107josephscoat.pj7.

Het ontwerp is trouwens alleen geschikt om in te kleuren. Als je er malletjes mee wilt printen zou je er best eens achter kunnen komen dat het niet helemaal past! Dus daarvoor moet je bestaande malletjes gebruiken, bij voorkeur de Inklingo-malletjes die je rechtstreeks op je stof print.

Ik heb een vrij grote ongekleurde quilt getekend, en ik raad iedereen aan die een kleinere quilt wil maken om gewoon de grote quilt vanuit het midden in te kleuren, tot hij groot genoeg is, en de rest gewoon ongekleurd te laten. Als je hem dan bekijkt of print zonder de lijnen van de blokken en lapjes vallen de ongekleurde delen gewoon weg en zie je alleen jouw ontwerp.

Ook de maten van de patroondelen komen niet overeen met de maten van de echte Inklingo patroondelen, dus je moet voor het berekenen van de hoeveelheid benodigde stof Linda’s informatie in de Joseph’s Coat collectie zelf raadplegen. Die is altijd accuraat.

Correct settings - Juiste instellingen

Als je de quilt wilt inkleuren met stofprints op de juiste schaal, dan moet je de Layout instellingen wijzigen, naar 6 inches voor de zijde van een zeshoek. Zorg ervoor dat bij de Quilt Worktable options, het vakje leeg is voor ‘Don’t resize content of layers when resizing quilt’ (zoals in het plaatje). Anders blijven je Josephs Coat blokken ongewijzigd als je de Layout instellingen wijzigt.

Hoewel je het bestand dus zo kunt downloaden zal ik voor degenen die het toch zelf eens willen proberen in een volgende post kort uitleggen hoe ik dit ontwerp heb getekend.

XXX Anneke

Advertisements

2 comments on “Joseph’s Coat Quilt design

  1. Pingback: All About Inklingo » Blog Archive » Joseph’s Coat in Electric Quilt

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s