Saving Freezer Paper when printing blocks for the Food BOM

Click here to go straight to English

Freezer paper besparen als je blokjes print voor de Food BOM’s

Ik heb een blokje gemaakt van de Food BOM (meer hierover in latere posts), met een lijntekening in spiegelbeeld, geprint op freezer paper (FP), vastgestreken op de achterkant van de achtergrondstof. Dat werkt goed, maar deze 3 x 3 inch [7,6 cm.] blokjes printen stuk voor stuk in het midden van een vel FP. Dat is zonde, want FP is best duur. Ik gebruik de voorgesneden vellen op Amerikaans Letter-formaat van Jenkins, omdat mijn printer FP van een rol (Reynolds) opvreet.

Maar, ik heb een manier gevonden om FP te besparen. Daarmee lukte het me om alle blokjes op 4 vellen te printen, i.p.v. op 12. Misschien wil je weten hoe ik dat heb gedaan. Ik beschrijf het hieronder stap voor stap, en helemaal onderaan vind je een paar foto’s:

 • Bedek je strijkplank met een lap schone, (gewassen) katoenen stof. (Dit is alleen om te voorkomen dat je FP aan de strijkplank vastplakt, je print er niet op en je snijdt er ook niet in.)
 • Strijk 4 vellen FP (8,5 x 11 inch, iets breder en korter dan A4) op de stof. Dat doe je om twee redenen: Daardoor haal je de eventuele krul direct uit het FP, en je raakt de bobbeltjes kwijt vóór het printen, bobbeltjes die ontstaan als je FP de eerste keer strijkt. En omdat je zo een beetje stof krijgt op de plastic kant, waardoor het later makkelijker los te trekken is. 
  • Gebruik een droog strijkijzer op katoenstand (geen stoom).
  • Strijk op de papierkant, met de plastic (glimmende) kant op de stof.
 • Trek het papier voorzichtig van de stof af. (Als het papier er niet makkelijk af komt, was je strijkijzer te heet. Zet hem op een lagere stand voor de volgende stappen).
 •  Leg een van de vellen FP in de printer, zo dat de papierzijde geprint wordt. Print het eerste blok. 
 • Leg het vel op een geschikte ondergrond (bijv. snijmat), en snijd het blok uit met een hobbymesje, langs een metalen liniaal of rechte rand. Ik heb een halve inch [1,2 cm] rondom de bloklijnen uitgesneden, zodat er een 4 x 4 [10,1 cm.] inch vierkant gat ontstond in het vel. Op deze manier kun je met de halve breedte van je tweede vel het gat bedekken met een kleine overlap. Hoe smaller de overlap, hoe makkelijker je het blok na het printen kunt lostrekken. 
 • Leg de overige drie gestreken vellen FP op elkaar op de snijmat. Snijd ze in 1x in de lengte doormidden, zodat je zes repen krijgt van 4¼ inch [10,8 cm] breed. Leg de repen op elkaar, en snijd hiervan vierkanten van 4¼ x 4¼ inch. (Bewaar de restjes FP!). De vierkanten zijn precies groot genoeg om het gat in het eerste vel FP te bedekken met een ‘naadtoeslag’. 
 • Leg het vel met het gat op de stof op de strijkplank, met de papierzijde naar boven. Leg een vierkant, met de papierzijde naar boven, over het gat. Strijk het vast. Je strijkijzer hoeft niet erg heet te zijn, omdat papier beter aan het plastic vastplakt dan stof. Als je te heet strijkt krijg je het papier straks moeilijk los. 
 • Leg dit vel FP in je printer, zo dat de papierkant wordt geprint. Print je tweede blokje. De lijntekening komt op het opgestreken velletje. De naam van het blok print misschien op de achtergrond, maar dat is geen probleem. 
 • Peuter voorzichtig een hoekje los en trek het blokje van de achtergrond. Het zou gemakkelijk moeten loskomen, maar als dat niet zo is kun je het papier even strijken, zodat het plastic zacht wordt. Als het papier er moeilijk af komt, probeer het dan niet los te trekken, om scheuren te voorkomen. (Als je papier toch scheurt, kun je dit repareren door een restje FP aan de achterkant van de achtergrond te strijken.
 • Nu kun je het eerste vel opnieuw gebruiken om de rest van de blokjes op dezelfde manier te printen.

Tip: Bewaar na afloop alle overgebleven stukken FP en al je restjes, omdat je ze later weer kunt gebruiken om voorgesneden vellen mee te verlengen voor het printen van aangepaste maten, om de (verfrommelde) bovenrand van een vel voor het printen te verstevigen door er een reepje FP op te strijken, of om uit kleinere stukken nieuwe grotere vellen samen te stellen.

De pdf’s en de EQ7 bestanden voor de BOM’s vind je op mijn pagina met downloads.

XXX Anneke

ENGLISH

 

I have made a block (about which more in later posts) of the Food BOM, with a mirror image line drawing of the back printed on Freezer Paper (FP) ironed to the back of the background fabric. It worked really well, but these 3 x 3 inch blocks print one at a time in the middle of an entire US Letter sized sheet of FP. That is wasteful, and FP is expensive on my side of the pond. I use the precut sheets by Jenkins, because my printer eats the Reynolds from a roll.

But, I found a way to save some FP. I was able to print all blocks on only 4 sheets of FP, instead of on 12. You may be interested to learn how I did this, so I will describe this step by step: 

 • Cover your ironing board with a clean (washed) piece of cotton fabric. (You only use it to prevent your FP from sticking to the ironing board, you will not print on the fabric or cut into it).
 • Iron 4 sheets (8,5 x 11 inch) FP to the fabric. This is helpful in two ways: One, it gets rid of possible curling and of the slight bubbling of the paper before printing, when you iron it  for the first time. Two, it will leave a bit of lint on the sticky side of the paper, which makes it easier to peel it off later.  
 • Use a hot, dry iron (no steam, cotton setting). 
 • Iron on the paper side, with the plastic (shiny) side to the fabric.  
 • Gently peel the FP sheets off the fabric. (If the paper does not come off easily, your iron was too hot. Use a lower setting for the following steps.) 
 • Place a sheet of FP in the printer, so that it will be printed on the paper side. Print the first block. 
 • Place the sheet on a suitable surface for cutting, and cut out the block with a hobby knife, along a metal ruler or straight edge. I  cut a half inch around the block lines, creating a 4 x 4 inch square hole in the paper sheet. This way half of the width of the second sheet can cover the hole with a narrow overlap. The narrower the overlap, the easier your block will peel off after printing. 
 • Now put the other three ironed sheets of FP on the cutting mat, on top of each other. Cut them in half lengthwise, creating six strips 4¼ inch wide. Put the strips on top of each other, and cut the strips in squares of 4¼ inches. (Save the scraps!). The squares are just large enough to cover the hole in the first sheet with a ‘seam allowance’. 
 • Place the sheet with the hole on the fabric on the ironing board, paper side up. Place a square, paper side up, over the hole. Iron it on. Your iron does not need to be very hot, because paper will stick to the plastic better than fabric. If your iron is too hot, you will have difficulty peeling the paper off after printing. 
 • Place this sheet in your printer, so that it will be printed on the paper side. 
 • Print your second block. The line drawing will print on the patch. Some of the text may print on the background, but that is okay. 
 • Gently peel the printed patch off. It should come off easily, but if it does not, iron the paper again, so the plastic will become softer. If you try to peel the patch off with force, the paper will tear. (If that happens, you can iron a scrap of FP to the back of the background, to repair the tear.) 
 • Now you can use the sheet with the hole again to print the rest of the blocks this way.

Tip: Save all your FP leftovers and scraps, as you can use them later to elongate cut sheets for longer custom sizes, to sturdy the leading end of a sheet by ironing an extra strip to it, or to assemble new sheets.

Pdf’s and the EQ7 files for the Food BOM’s are on my Downloads Page.

XXX Anneke

Advertisements

3 comments on “Saving Freezer Paper when printing blocks for the Food BOM

 1. Thanks for your response, Anneke. If I had clicked on your Food BOM link, I would have better understood your post. You are really clever. I love to read your blog. Keep up the good work.

 2. Hi Anneke. What a wonderful tutorial. I had to read it twice, but all of a sudden a lightbulb went off. I’ve always been hesitant about printing only one shape at a time. This is a great way to make a scrap quilt. Thanks.

  • Dear Peggy, I am afraid I have not been clear enough! The good news is: Printing single shapes or scraps for Inklingo is MUCH easier and quicker than the method I described here. The above has nothing to do with Inklingo. Inklingo shapes are always printed very economically, starting from the top left corner of your sheet, where the rulers that print in the margins meet. There is no need to measure and cut your sheet of FP if you use precut FP sheets. You simply look up in your collection under ‘custom sizes’, how big your piece fabric needs to be for the number of shapes you want to print on it. Then you iron your fabric to the top left corner of your FP sheet. Next you tell your printer which custom size you want it to print. If you define this custom size once and save it, you can just select it every time afterwards. Put your sheet of FP in your printer so that it will print the corner of where the fabric is ironed on. That is all! I will try to find a link with pictures as well, because I know Carol in Panama has written about it on her blog. Hugs, Anneke

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s