Algemene Tentoonstelling Quiltersgilde 2011

Lente (Spring) - quilt by my mother, as displayed on the annual exhibition of the Dutch Quilter's Guild member quilts

Click here to go straight to English

Dit jaar hing er een quilt van mijn moeder op de Algemene quilttentoonstelling van het quiltersgilde, een groene ananasquilt. De tentoonstelling vond dit jaar plaats in de Pieterskerk in Leiden, en daardoor kon ik hem in een lunchpauze bezoeken.

Ik had weinig tijd en een vrijwel lege batterij in de camera, dus ik heb alleen de quilts van de mensen die ik ken op de foto gezet. Hierboven zie je die van Aukje de Weerdt, en hieronder de twee tentoongestelde quilts van Rommy van Houten.

De quilt van mijn moeder hing in het themagedeelte (‘Klimaat’) van de tentoonstelling. Ze heeft hem gemaakt volgens een patroon in het Amerikaanse tijdschrift Quilter’s Newsletter nr. 408, van februari/maart 2009. Daarin stond een donkerblauw-met-witte quilt, ‘The Travel Blues’ van Judith Bailey, gemaakt van dezelfde blokken. En die quilt was weer een bewerking van een patroon van Jane Hall (Flying Geese Pineapple).

De quilt is gemaakt van vnl. restjes uit mijn moeders lapjesvoorraad, inclusief oude gordijnen en kleding. Recycling en hergebruik, deze quilt is dus driedubbel ‘groen’! Hij is machinaal genaaid op luierinlegvelletjes, die ik voor haar had geprint met het blok. Dat had ik eerst nagetekend in EQ7, zodat mijn moeder de maat kon aanpassen. (Luierinlegvelletjes vastgetapet aan papier printen is trouwens geen aanrader, want dat heeft me een printer gekost! Het 60-ste ofzo velletje, liep gruwelijk vast en kon alleen met fataal geweld verwijderd worden. Volgende keer gebruik ik een ondergrond die speciaal voor de printer geschikt is).

Het naaien op geprinte inlegvelletjes is natuurlijk vrij eenvoudig, maar het plannen van de kleurverdeling is wel lastig. De 70 blokken moeten allemaal in kleur aansluiten om de ananassen van gelijke stof te krijgen, en daarbij een mooie afwisseling van licht en donker te bereiken. Mijn moeder, die geen EQ7 heeft, heeft op een papieren schaalmodel staaltjes stof geplakt, en dat als voorbeeld gebruikt tijdens het naaien van de blokken. Alle genaaide blokken werden op volgorde op een laken gespeld voor ze aan elkaar werden gezet.

Het quilten, voornamelijk in de rand, heeft ze met de hand gedaan. Op de hoekpunten van de blokken is de vulling en achterkant vastgezet met een kraaltje en een groen pailletje. Het is een heel mooie quilt geworden, die nog bijzonderder is als je weet dat mijn moeder heel slecht ziet.

De Troudei (The Wedding Day) - quilt by Rommy van Houten

De quilts van Rommy zijn allebei prachtig, en allebei heel verschillend. De lichte quilt (De Troudei) is gemaakt van de trouwjurk van haar overleden moeder. Haar vader wilde die jurk wegdoen, en toen heeft Rommy besloten de stof en de knoopjes te gebruiken voor een quilt ter nagedachtenis aan haar ouders’ trouwdag. Elk blok is verschillend, en alle gebruikte technieken en motieven zijn symbolisch voor het/hun huwelijk. Je kunt duidelijk zien dat de quilt met veel creativiteit, vakmanschap, liefde en oog voor detail is gemaakt! Zo geeft bijvoorbeeld de geborduurde kerkklok het tijdstip aan van het huwelijk. Het bruidstasje hangt aan de voorkant als quiltlabel, en in de envelop zit de originele trouwkaart. Het hele verhaal komt nog in Quiltnieuws, het kwartaalblad voor leden van het Quiltersgilde.

Flower for home and family - quilt by Rommy van Houten

De zwarte quilt (Flower for home and family) heeft appliquémotieven die Rommy heeft gebaseerd op de print van de achtergrondstof. Hij is helemaal met de hand gemaakt, en meet 133 x 133 cm. Het is jammer dat mijn foto’s de quilts, met alle mooie details, geen recht doen.

Ik ontdekte op een ander blog nog wat meer foto’s (inclusief mijn moeder’s quilt!) van de tentoonstelling, klik hier voor de impressie van quiltdingen.blogspot.com.

XXX Anneke

ENGLISH

 

This year one of my mother’s quilts was on display at the Annual Exhibition of Member’s quilts from the Dutch Quilter’s Guild. It is a green pineapple quilt. Because the exhibition was held close to my work, I could visit during lunch break. Since I had little time and an almost empty battery in the camera, I only managed to take pictures of the quilts of the people I know personally. At the top of this post you see the quilt by Aukje de Weerdt, and two other quilts are by Rommy van Houten. 

My mother’s quilt was displayed in the Theme section (‘Climate’) of the exhibition. She made it based on a pattern in Quilter’s Newsletter issue 408, February/March 2009, which she altered a bit. The quilt in the magazine is a blue-and-white quilt by Judith Bailey, called ‘The Travel Blues’. This quilt is an adaptation of a pattern by Jane Hall, ‘Flying Geese Pineapple’.

The quilt was made with mostly scraps, including old curtains and clothing, from my mother’s stash. With all this recycling this is a triple ‘green’ quilt! It is foundation pieced by machine on diaper inlays, on which I printed the block, that I first drafted in EQ7, so my mother could adapt the size of the block.

(BTW, Printing diaper inlays taped to paper is not advisable, it has cost me a printer! The 60th or so block jammed horribly, and could only be removed with deadly force. Next time I will use a foundation that is specifically suitable for a printer).

Piecing over a foundation is fairly simple, but planning the matching pineapples for 70 blocks is a bit tricky. The pineapples are formed by parts of two blocks, so most of the blocks need to match four neighboring blocks, and with all that you want a nice variation in value and print all over the quilt. My mother, who does not have EQ7, made a small paper mock up, to which she glued fabric samples. She kept this as a guide during sewing, and she pinned every finished block in the right spot to a sheet, before assembling the rows.

The quilting, mostly in the borders, was done by hand. She joined the top, batting and backing with a bead and a green sequin on all corners of the blocks. She has made it a very pretty quilt, which is even more special when you know my mother’s eyesight is very poor.

Rommy’s quilts are both very beautiful, and very different. The light quilt (The Wedding Day) is made from her late mother’s wedding dress. When her father no longer wanted to keep the dress, she decided to use the fabrics and the buttons for a quilt to remember her parents’ wedding day. Each block is different, and every technique and motif used symbolizes (their) marriage. It clearly shows that the quilt was made with much creativity, craftmanship, love and eye for detail! The embroidered clock on the church tower shows the time of the wedding. The bridal bag serves as a quilt label and hangs from the front, and in the envelope you find the original wedding invitation. The entire story of this quilt will be published in ‘Quiltnieuws’, the quarterly magazine for members of the Dutch Quilter’s Guild.

The black quilt (Flower for home and family) has appliqué motifs that Rommy based on the fabric she later used for the backing. It is made entirely by hand, and measures ca. 52 x 52 inches. It is a shame my pictures really don’t do the quilts, with all the lovely detailing, justice. On another blog I discovered some more pictures of the exhibition (including one of my mother’s quilt!). Click here for quiltdingen.blogspot.com’s impression.

XXX Anneke

Advertisements

2 comments on “Algemene Tentoonstelling Quiltersgilde 2011

 1. Hoi Anneke, kom zojuist bij toeval op je blog terecht. Wat leuk dat je naar mijn post over de tentoonstelling hebt gelinkt. En wat toevallig dat de groene quilt (die een van mijn favorieten was) door je moeder gemaakt is. Ik ga snel de rest van je blog lezen. Groetjes Ieke

  • Hoi Ieke,

   Dankjewel voor je reactie. Ik zal het doorgeven aan mijn moeder!

   En veel plezier met de rest van mijn blog ;-)

   groetjes, Annika

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s