Quilt en Zo nr. 11 – meer Inklingo projecten – Give-away!

Quilt & Zo nr. 11

Click here to go straight to English

In het tijdschrift Quilt & Zo  staan, naast de VariaHex BOM, eigenlijk altijd wel meer projecten die je ook kunt maken met Inklingo, hoewel daarvoor in het tijdschrift geen instructies worden gegeven. Als je weet welke vormen er als Inklingo patroondelen beschikbaar zijn, bekijk je eigenlijk alle tijdschriften met heel andere ogen. De Inklingobare projecten springen er voor mij altijd uit.

In Quilt & Zo nr. 11 staan projecten met zespuntige en achtpuntige sterren, en die kun je altijd maken met Inklingo (hoewel niet altijd in dezelfde maat).

De tafelloper op pag. 15, met zespuntige sterren in kerstkleuren, is gemaakt van gelijkzijdige driehoekjes. Die kun je dus prima maken met een Inklingo 60 graden driehoek in de maat van je keuze. Volgens mijn berekeningen heeft de gebruikte driehoek in het tijdschrift zijden van ca. 1,9 inch [4,9 cm.]. Die maat is er niet in Inklingo, maar iets groter en iets kleiner wel. Op de cd met boek voor Inklingo shape collectie 3, staan driehoekjes met zijden van 1,5 inch [3,8 cm.] en met zijden van 2,25 inch [5,7 cm.].

In het tijdschrift zijn de sterren van driehoeken aan elkaar gezet, zodat je lange rechte lijnen kunt stikken. Lekker makkelijk op de machine! Maar als je er met Inklingo een meeneemproject van wilt maken, kun je voor elke ster zes ruiten gebruiken in plaats van twaalf driehoekjes, zodat je wat minder naadjes hoeft te naaien. De benodigde ruiten, met zijden van 1,5 inch of van 2,25 inch, staan ook in Inklingo shape collectie 3.

Het project met de achtpuntige sterren (pag. 62) is Marti Michell’s Rocking Kaleido Star. Via de link hier kun je een plaatje zien (roze quilt). Een prachtige quilt met 9 achtpuntige sterren. Elke sterpunt bestaat uit 8 driehoeken, in afwisselend licht en donker aan elkaar gezet. Perfect voor het verwerken van restjes.

De driehoeken zijn de 45 graden partjes van een gelijkzijdige achthoek, met korte zijden van 2,5 inch [6,35 cm]. Die partjes van een achthoek zijn in Inklingo verkrijgbaar in drie maten, een in elke Feathered Star collectie. De middelste maat is 2,49 inch [6,32 cm.], dus bijna hetzelfde als de maat die in de quilt is gebruikt. Als je de 20 inch Feathered Star collectie hebt, kun je deze quilt dus maken en de benodigde hoeveelheden stof en overige instructies van het blad aanhouden.

VERLOTING
Die  lieve Tineke van Quilt & Zo stuurt mij elk nieuw nummer met de VariaHex BOM erin, zodat ik instructies kan schrijven voor Inklingo, en ze op mijn blog kan zetten. Deze keer heeft ze me 2 exemplaren gestuurd! Het lijkt mij passend om dit gelukje weer door te geven aan een van mijn lezers. Deze verloting is open voor iedereen, ik verstuur wereldwijd. Als je in aanmerking wilt komen voor het blad hoef je alleen maar een comment achter te laten op deze post (onderaan), uiterlijk dinsdag 4 oktober 2011, 23.59 uur. Op woensdag 5 oktober trek ik een winnaar. Je hoeft alleen je naam te vermelden, en e-mail adres. Als je wint neem ik contact met je op voor je postadres.

Veel succes! XXX Anneke

English

Quilt & Zo #11, more Inklingoable projects and give-away!

In Dutch quilting magazine Quilt & Zo you always find Inklingoable projects, not just the VariaHex BOM. The magazine does not give instructions to make these projects with Inklingo, but if you know which shapes are available as Inklingo shapes, you look at any magazine with different eyes.  The Inklingoable projects always stand out for me.

In Quilt & Zo #11 are projects with six pointed stars and with eight pointed stars. You can always make these types of projects with Inklingo (though not always in the same size).

The table runner on page 15, with six pointed stars in Christmas colors, is made with 60 degree triangles. You could easily make it with an Inklingo equilateral triangle in the size of your choice. I calculated that the triangle used in the magazine has 1.9 inch sides. That size is not available in Inklingo, but triangles a bit smaller and a bit larger are available. On the cd with book for Inklingo shape collection 3, you find equilateral triangles with 1.5 inch sides and with 2.25 inch sides.

The table runner in the magazine uses only triangles for the stars, so you can piece long straight rows. Very easy if you do it by machine! But if you want to make it a take along project, you could use six diamonds for each star, instead of  twelve triangles. That way you have less seams to piece. The diamonds you need, with 1.5 inch sides or 2.25 inch sides, are also on Inklingo shape collection 3.

The project with eight pointed stars (page 62) is Marti Michell’s Rocking Kaleido Star. Follow this link here for a picture of this quilt (pink quilt). It is a beautiful quilt with 9 eight pointed stars. Each star point is made of 8 triangles, pieced together alternating light and dark. It is perfect for using up scraps.

The triangles are 45 degree slices of an octagon, with short sides of 2.5 inch. The octagon slices are available as Inklingo shapes in three sizes, one in each Feathered Star collection. The middle size is 2.49 inch, so almost the same as the size used in the original quilt. If you have the 20 inch Feathered Star collection, you can make this quilt and refer to the magazine for yardage and instructions (in Dutch). 

GIVE AWAY

That sweet Tineke of Quilt & Zo sends me each new issue with the VariaHex BOM, so I can write instructions for Inklingo and put them on my blog. This time she has sent me two copies! I decided I would pass on my luck to one of my readers, and give the extra copy away. I am prepared to ship world wide. If you want to try if you can read Dutch (I trust that you have been practicing here on Stof Genoeg :-)), all you have to do is leave a comment on this post, before next Tuesday night 11.59 PM CET. On Wednesday 5 October 2012 I will draw a lucky winner. Just leave your name and email address, I will contact you for your mail address if you have won.

Good luck! XXX Anneke

Advertisements

20 comments on “Quilt en Zo nr. 11 – meer Inklingo projecten – Give-away!

 1. I know I’m a day late but the cover of the magazine is so beautiful,thank u for sharing it and I hope to become more involved with this group…

  Willie Cook
  Ona West Virginia, USA

  • Hi Willie, What time zone do you think Rotterdam is in? ;-) You are not a day late! I will be doing the draw for the winner NEXT Wednesday! So you may just win…Hugs, Anneke

 2. Would love the opportunity to see a Dutch quilting magazine. I love looking at the Japanese, Australian, Irish, French and British publications to see what others are doing around the globe.

 3. Hi Anneke, Thanks for the opportunity to win the magazine. I’ve never seen a Dutch quilter magazine so I’m hoping to get this one. I lived in Germany for years and maybe can muddle through it with my spattering of German!

  ~Jillian in North Dakota

 4. I fell in love with Dutch fabrics a few months ago, and am constantly look for them now! I’d love to take a chance at winning the magazine – and thanks for pointing out your blog! I’ll add it to my list of “must read”!
  Thanks!
  Joan

 5. Would love to win the magazine. I’m always on the lookout for Inklingoable projects. As always, you are very generous. Thank you. Nancy

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s