Club EQ Challenge Designs September 2011

One of the quilts I entered for the Challenge. The center block is designed by Barb Vlack for the Rose of Sharon contest.

Click here to go straight to English

De opdracht voor september 2011 voor de Club EQ Challenge was om Barb Vlack te bedanken met quiltontwerpen. Barb verzint al ruim tien jaar de maandelijkse Challenges, inclusief elke keer twee inspirerende voorbeelden.

Veel EQ-gebruikers kennen haar ook van de internationale gebruikers-maillijst ‘Info-EQ’. Als je iets wilt tekenen in EQ, maar je komt er niet uit, kun je je vraag aan de lijst stellen. Heel vaak wordt deze dan uitstekend en uitgebreid beantwoord door Barb. Door de lijst te volgen heb ik al veel van haar geleerd.

Ik heb ook haar methode geleerd voor foundation piecing, waarbij je naait langs gevouwen lijnen in een patroon van freezer paper. Na afloop hoef je geen papier los te scheuren, en je kunt het patroon meerdere keren gebruiken. Op de EQ add-on cd ‘Sew Precise!’ (1 & 2) staan een paar heel mooie foundation piecing blokken die Barb heeft ontworpen.

Verder was Barb een van de winnaars van de Rose of Sharon wedstrijd, waarvoor ze meerdere prachtige appliqué blokken heeft ontworpen, die we allemaal gratis kunnen downloaden. Reden genoeg dus om Barb eens in het zonnetje te zetten. De aanleiding om dit juist nu te doen is overigens wel heel droevig. Barb’s man Dave, die veel quilters ook kenden, is recentelijk overleden.

Ik wilde Barb heel graag een hart onder de riem steken, maar, wetend dat ze in de rouw is had ik moeite om bepaalde ontwerpbeslissingen te nemen. Wat doe je met kleuren? Stemmig, of juist iets om Barb op te vrolijken? En als je haar eigen blokken gebruikt, lijkt het dan of je te bedonderd was om zelf een beetje moeite te doen, of is ze juist tevreden omdat haar werk je inspireerde?

Ik ben maar gewoon aan de slag gegaan met de blokken die ik had, en die zij heeft ontworpen. Daar zitten een paar van mijn favorieten bij, nl. de SanMarco Geese en de Pickle Appeal. Ik wilde een quilt ontwerpen met foundation piecing blokken in combinatie met appliqué, dus de Rose of Sharon blokken nr. 710, 714 en 719 werden toegevoegd in het Schetsboek.

Toen ik een paar ontwerpen had die me bevielen, realiseerde ik mij dat ik ze niet kon insturen voor de Challenge. Je mag nl. geen ontwerpen insturen met patronen waar iemand anders dan jijzelf copyright op heeft, omdat de projectbestanden naar alle deelnemers gaan. Op Sew Precise! zit copyright, dus die blokken kun je niet delen met anderen. De plaatjes mag ik natuurlijk wel laten zien.

Voor de Challenge heb ik daarom ontwerpen ingestuurd met andere foundation piecing blokken, uit de EQ7 Libraries. Ik heb nog wat variaties van die blokken toegevoegd, gemaakt met behulp van de Serendipity Block Tools, ‘Shrink & Flip’ en ‘Clip & Flip’. Ik heb de kleuren uiteindelijk warm en stralend gemaakt tegen een donkere achtergrond, om hoop en liefde te symboliseren in moeilijke tijden. Je kunt op elk plaatje klikken voor een grotere versie. 

Je kunt alle andere inzendingen hier bekijken.

Ik hoop dat jullie ze mooi vinden, en vooral natuurlijk dat Barb ze mooi vindt. 

XXX Anneke

English

 

The challenge for Club EQ, September 2011, was to design quilts for Barb Vlack, to thank her for over ten years of monthly Challenges, including two inspiring examples each month.

Many EQ users also know her from the international mail list Info-EQ. If you want to draw something in EQ, but are having trouble, you can ask your question on the list. Often times you get an excellent and elaborate answer from Barb. I have learned a lot from her through following the list.

I also learned her method of foundation piecing, in which you sew next to folded lines in a freezer paper pattern. Afterwards there is no paper to tear from your fabric, and you can use one pattern several times. On the EQ add-on cd Sew Precise! (1 & 2) are some very beautiful foundation piecing blocks that Barb designed.

And Barb was one of the winners of the Rose of Sharon contest, for which she designed several gorgeous appliqué blocks, which we can all download for free. So there was plenty of reason to thank Barb. The reason to do this now, however, is very sad. Barb’s husband Dave, whom many quilters also knew, passed away recently.

I very much wanted to design something especially for Barb, but knowing she is mourning, I found it difficult to make certain design decisions. What about colors? Sober, or something to cheer Barb up? And if you use her designs, will it look like you could not be bothered to make an effort, or will she be pleased that her work inspired you?

I decided to just play a bit with the blocks she designed, that were in my EQ (linked) Libraries. Some of my favorite blocks are designed by Barb, like the SanMarco Geese and the Pickle Appeal. I wanted to design a quilt combining foundation piecing blocks with appliqué, so I added the Rose of Sharon blocks #710, 714 and 719 to the Sketchbook.

When I had a couple of designs I liked, it occurred to me that I could not enter them for the Challenge. Since all the project files are shared with all participants, you cannot enter designs with patterns that are copyrighted (by others than yourself). Sew Precise! blocks are copyrighted, so you can’t share these blocks. Don’t worry, I can show you pictures of designs with these blocks.

So, for entering the Challenge I had to replace the foundation piecing blocks with blocks from the EQ7 Libraries. I added variations of these blocks, which I made using the Serendipity Block Tools ‘Shrink & Flip’ and ‘Clip  & Flip’. For the coloring I decided on warm and radiating light against a dark background, to symbolize love and hope in difficult times. You can click any picture for a larger version. You can view all other entries here.

I hope you like them, and especially that Barb likes them.

XXX Anneke

Advertisements

One comment on “Club EQ Challenge Designs September 2011

  1. These are great!! I especially like the one with the applique in the middle. There is something for every taste…applique, foundation, etc. Love it.

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s