On-Point Drunkard’s Path Quilt Designs

3 inch DP units on point in center, alternated with 12 inch squares, and 3 inch DP units in border alternated with 6 inch setting triangles - 3 inch DP blokken op de punt in het midden, afgewisseld met 12 inch vierkanten en driehoeken, en 3 inch DP blokken in de rand afgewisseld met 6 inch setting driehoeken

Click here to go straight to English

Inklingo’s Linda Franz heeft weer twee superbruikbare collecties patroondelen uitgebracht, nl. de On-Point collecties. Deze bevatten de driehoeken die je nodig hebt om je vierkante blokken op de punt (on-point) in je quilt te verwerken. De collectie is er voor blokken in de standaardmaten 4,5 inch [11,4 cm.] en 6 inch [15,2 cm.].

Als je standaardmaat blokken op de punt zet moet je de randen recht afmaken met ‘rare maten’ driehoeken. Die zijn lastig af te meten, maar dat hoeft met Inklingo dus niet meer. Alleen maar printen, rechtstreeks op je stof, en snijden op de lijntjes. De collecties bevatten ook de vierkanten in 4,5 en 6 inch, voor degenen die de naailijnen goed kunnen gebruiken. En als bonus bevatten beide collecties elk nog een appliqué motief.

Ik ben erg blij met deze collecties, want ik ben dol op On-Point settings voor quilts. Ik laat hier vier voorbeelden zien die ik heb ontworpen in EQ7. In deze quilts heb ik de 3 inch Inklingo Drunkard’s Path blokken gecombineerd met de 6 inch On-Point patroondelen.

In de onderschriften staat per ontwerp welke patroondelen ik gebruikt heb. Het middendeel van alle quilts, binnen de eerste rand, meet 50,9 inches vierkant [129,3 cm.]. De DP randen zonder extra strips zijn ca. 8,5 inch [21,5 cm.] breed.

Je kunt op elk plaatje klikken voor een vergroting. Veel plezier ermee! 

XXX Anneke

English

3 inch DP units alternated with 6 inch squares and setting triangles - 3 inch DP blokken afgewisseld met 6 inch vierkanten en driehoeken

Color variation without DP border - Kleurvariant zonder DP rand

12 inch DP clusters alternated with 6 inch On-Point setting triangles - 12 inch DP clusters afgewisseld met 6 inch On-Point setting driehoeken

Inklingo’s Linda Franz has issued two super useful collections of shapes, the On-Point Collections. These contain the triangles you need to put your square blocks in a quilt on-point. There is a collection for the standard sizes of 4.5 inch and 6 inches.

If you put standard size blocks on-point, you have to make the edges straight with triangles in ‘weird sizes’. They are tricky to measure, but with Inklingo you don’t have to anymore. Just print directly on your fabric, and cut on the lines. The collections also have squares in 4.5 and 6 inches, for those who like to use the sewing lines. And as a bonus, each collection also has an appliqué motif.

I am very happy with these collections, because I love On-Point Settings for quilts. I am showing you four examples I designed in EQ7. In these quilts I combined the Inklingo 3 inch Drunkard’s Path blocks with the 6 inch On-Point shapes.

Under each picture I have written which shapes are used in the design. The center parts of each quilt, within the first border, is 50.9 inches square. The DP borders are ca. 8,5 inches wide, without extra strips.

You can click each picture for a larger version. Enjoy! 

 XXX Anneke

Advertisements

5 comments on “On-Point Drunkard’s Path Quilt Designs

  1. These are great! I just wrote to the Inklingo Yahoo group, so they can see how clever you are too. :-) Thank you for sharing these designs. Hugs from Canada to Holland from Linda & Monkey

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s