Club EQ Challenge Designs October 2011

Click here to go straight to English

De opdracht voor oktober 2011 voor de Club EQ Challenge was om een quilt te ontwerpen met een bepaald palet herfststoffen. Herstkleuren kunnen zeker warm en sfeervol zijn, maar ik hou meer van frisse, zoete en felle kleuren. En ik ontwerp bij voorkeur ook niet in stoffen, dat leidt voor mij af van de vormen en de lijnen. Dus het was wel weer echt een uitdaging om hier iets van te maken dat mij beviel.

Ik heb een nieuw quiltontwerp gemaakt, en het ontwerp van mijn vorige post, met Drunkard’s Path blokken, ook ingestuurd, deze keer ingekleurd met de herfststoffen. (Alle plaatjes staan helemaal onderaan, je kunt erop klikken voor een vergroting.)

Voor het eerste ontwerp, Fall Dance with a Touch of Spring, heb ik eerst maar eens even in mijn EQ Libraries gezocht naar blokken met Fall (herfst) in de naam. Het blok in het midden, met de bloem, heet Fall Dance [Herfstdans]. Het blok in de rand is uit BlockBase, en heet Spring and Fall [Lente en Herfst]. Vandaar de naam van de quilt ‘Herfstdans met een snufje Lente’.

Om nog iets van de print van de stoffen te laten zien in deze kleine plaatjes, heb ik de blokafmetingen behoorlijk klein gesteld in EQ, veel kleiner dan je ze in het echt zou maken. EQ laat de print van de stof namelijk exact op schaal zien in je blok. Dat is geweldig, want daarmee kun je precies zien hoe je blok en quilt uiteindelijk worden met een bepaalde stof. Het nadeel is dat er op een klein plaatje van een hele quilt niets van het stofdessin overblijft. Door de blokmaten te verkleinen, vergroot je de stofdessins in het plaatje.

En ik kon het natuurlijk niet laten om het ontwerp hier ook nog even te laten zien in heel andere kleurtjes!

Als laatste wil ik hier ook nog even wat vertellen over hoe ik het Drunkard’s Path ontwerp heb gemaakt. Ik ben begonnen met een DP blok uit de EQ Libraries. Daar heb ik de Serendipity Block Tool Shrink & Flip op losgelaten.

Met deze EQ7 functie verklein je je blok, en zet je het vier keer in een nieuw blok. Daarbij kun je je oorspronkelijke blok draaien op verschillende manieren. In de rand zie je een van de blokken met vier DP units die ik zo heb gemaakt.

Hetzelfde grapje kun je vervolgens weer uithalen met je nieuw gemaakte blokken. Dan krijg je dus DP blokken met 16 units, zoals die in het midden. Je hoeft dus niet echt geniaal creatief te zijn om het traditionele DP patroon een heel nieuwe twist te geven. (Al ben ik dat natuurlijk wel ;-)) 

XXX Anneke

English

 

The challenge for Club EQ, October 2011, was to design quilts with a specific palette of Fall fabrics. Autumnal colors can be very warm and atmospheric, but I prefer fresh, sweet and bright colors. And I usually don’t design with fabrics because to me it distracts from the shapes and lines of the design. So, to me this was another real challenge, but in the end I could make something I was satisfied with.

I made a new quilt design, and I also entered the design from my previous post, with Drunkard’s Path blocks, but colored with fall fabrics.

For the first design, Fall Dance with a Touch of Spring, I searched the EQ (linked) libraries for blocks with Fall in the name. The block with the flower is named Fall Dance. The block in the border is from BlockBase, and named Spring and Fall. Hence the name of the quilt.

To show something of the fabric prints, I set the block size in EQ quite small, much smaller than you would actually make them. I did that because EQ shows the fabric print exactly to scale in your blocks, which is great, because it allows you to see exactly how your blocks and quilts will turn out with a certain fabric. Downside is, that on a small picture of an entire quilt, the fabric design is lost. By using smaller block sizes, you are enlarging the fabric prints in the picture.

And of course, I had to show you this design in totally different colors as well! (You can click any picture for an enlargement)

Finally, I would like to explain a little about how I made the Drunkard’s Path design. I started with a DP block from the EQ Libraries. I let the Serendipity Block Tool, Shrink & Flip loose on that.

With this EQ7 function you shrink your block, and repeat it four times in a new block. While doing that, you can flip the original block in several ways in the new block. In the border you can see one of the blocks with four DP units I created this way.

The fun thing is, you can repeat this Shrink & Flip on the new blocks you created. That produced DP blocks with 16 units, like those in the quilt center. So, you don’t actually have to be a creative genius to give the traditional DP pattern a whole new twist. (Although I am, of course ;-))

XXX Anneke

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s