LeMoyne Stars and Pinwheels On-Point

LeMoyne Stars alternated with pinwheels, on point

Click here to go straight to English

Terwijl ik in EQ7 aan het spelen was met on point zettingen voor Drunkard’s Path blokken in deze eerdere post, heb ik ook een paar versies gemaakt met LeMoyne Stars (achtpuntige sterren) op de punt, afgewisseld met pinwheels.

Je kunt deze quilt maken met beide maten Inklingo LeMoyne Stars. Voor de 6 inch [15,24 cm.] sterren maak je 6 inch pinwheel blokken van 3 inch halfvierkant driehoeken (HST’s). Voor de 4,5 inch [11,4 cm.] sterren uit de gratis collectie maak je passende pinwheel blokken van 2,25 inch HST’s.

Beide maten HST zitten in de downloadcollectie met twaalf maten HST’s, de TRI HST 00B, en ook op de uitverkochte cd nr. 2. Verder zitten 3 inch HST’s ook in de 9 inch Storm at Sea collectie, en 2,25 inch HST’s zitten ook in de 6,75 inch Storm at Sea collectie.

Als je cd 2 of de download met twaalf maten HST’s hebt kun je ook de blauw-zwarte versie hieronder maken, met extra naden in de sterren. Bij een goede kleurverdeling lijkt het of er extra grote, transparante pinwheels in de quilt zitten, die deels over de sterren heenliggen.

De driehoeken die je hiervoor nodig hebt zijn alleen beschikbaar voor 6 inch sterren. Je vervangt elke 1,75 inch vierkant in de hoeken van de sterren door twee 1,75 inch HST’s. Je vervangt elke 2,5 inch kwartvierkant driehoek (QST) tussen de sterpunten door twee 1,25 inch HST’s.

Veel plezier ermee! 

XXX Anneke

English

LeMoyne star blocks with extra seams, alternated with pinwheels, on point

While playing around in EQ7 with On Point settings for Drunkard’s Path blocks for this previous post, I also made some versions with LeMoyne Stars set on point, alternated by pinwheels.

You can make this quilt with both sizes of Inklingo LeMoyne Stars. For the 6 inch stars you make 6 inch pinwheel blocks with 3 inch Half Square Triangles (HST’s). For the 4.5 inch stars from the free collection you make matching pinwheel blocks with 2.25 inch HST’s.

Both sizes HST are in the download collection with twelve sizes of HST’s, TRI HST 00B, and also on cd #2 (which is sold out). 3 inch HST’s are also in the 9 inch Storm at Sea collection, and 2.25 inch HST are also in the 6.75 inch Storm at Sea collection.

If you have either cd#2 or the download with twelve sizes of HST’s, you can make the black-blue version with extra seam lines in the stars. With the right color placement, it looks as if there are extra large, transparent pinwheels in the quilt, that partly cover the stars. 

The triangles you need are only available for 6 inch stars. You replace each 1.75 inch square in the corners of the stars with two 1.75 inch HST’s. You replace each 2.5 inch Quarter Square Tiangle (QST) between the star points with two 1.25 inch HST’s

Enjoy! 

 XXX Anneke

Advertisements

2 comments on “LeMoyne Stars and Pinwheels On-Point

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s