Jack’s Chain Quilt Color Variations

Jack's Chain color variation with emphasis on rings - Variatie met nadruk op de ringen

Click here to go straight to English

Op de voorpagina van het Australische quiltblad Down Under Quilts, nr. 150, staat een Jack’s Chain quilt in paarstinten. Je kunt dit tijdschrift op internet bekijken, als je je aanmeldt voor een gratis digitaal abonnement op creativelivingmedia.com.au.

Jack’s Chain is een van mijn favoriete patchworkpatronen, en hij staat al jaren op mijn lijstje om te maken. Nu ik het patroon weer tegenkwam, besloot ik weer eens te controleren of de benodigde patroondelen al in Inklingo beschikbaar zijn. En ja hoor, we kunnen hem nu zelfs al in twee maten maken!

Het is een traditioneel patroon dat je maar weinig tegenkomt. Omdat het een doorlopend patroon is op basis van zeshoeken, is het met de machine traditioneel wat lastiger in elkaar te zetten dan vierkante blokken. Maar nu, met de naailijnen en exacte kruispuntjes van Inklingo is dit veel gemakkelijker geworden.

Jack’s Chain is ook een veelzijdig patroon, en heel geschikt voor het verwerken van restjes. Met verschillende kleurverdelingen kun je totaal verschillende quilts maken. Ik laat dit hier op de foto’s zien, met maar twee kleuren.

Ik heb Inklingo patroondelen uit blauw papier geknipt en op een witte tafel gelegd. In de ene variatie zie je vooral de ringen. Maar als je de zeshoeken, driehoeken en vier vierkantjes van de ninepatches allemaal in dezelfde kleur maakt, valt de nadruk op de doorlopende stervormige kettingen. Zeker als je de ninepatches van allemaal verschillende restjes maakt, moet je dan heel goed kijken om te zien hoe het patroon in elkaar zit. Ik vind het kantachtige effect van deze variatie prachtig.

Jack's Chain variation with emphasis on star shaped chains - Variatie met nadruk op stervormige kettingen

De patroondelen die ik voor de foto’s heb gebruikt zijn:

 • Zeshoek, met zijden van 3 inch [7,6 cm], uit de download collectie 60 graden Hexagon 3.0 inch.
 • Driehoek met zijden van 3 inch, uit de download collectie 60 graden Diamond 3.0 inch.
 • Vierkant, 1 inch. Deze kun je vinden in zes collecties, dus wellicht heb je die al. (Kijk in de Inklingo Index of Shapes bij ‘squares’). Je kunt de ninepatches natuurlijk ook eenvoudig maken van aan elkaar genaaide stroken. Bij het aan elkaar zetten van de blokken mis je dan wel de exacte markeringen die zo handig zijn bij het inzetten van de driehoeken.

Je kunt het patroon ook half zo groot maken voor een miniatuurversie:

Voor het plannen van een Jack’s Chain quilt kun je gebruikmaken van de ‘Merry Go Round’ layouts en design papers op de paper piecing site ‘Lizard of Oz’.
Veel plezier ermee!
XXX Anneke

English

On the cover of Australian quilting magazine Down Under Quilts, issue 150, is a Jack’s Chain quilt in shades of purple. You can view this magazine online, if you sign up for a free digital subscription on creativelivingmedia.com.au.

Jack’s Chain is one of my favorite patchwork patterns, and it is on my ‘to do list’ for a long time already. Now that I came across this pattern again, I checked the Index of Inklingo Shapes once more to see if the necessary shapes are already available in Inklingo. And yes! We can already make it in two sizes!

It is a traditional pattern that you don’t see often. Because it is a continuous pattern based on hexagons, it is more difficult to piece this by machine than square blocks are. But now, with Inklingo’s sewing lines and crosshairs, it has become much easier.

Jack’s Chain is a very versatile pattern, and excellently suited to use scraps. With different color placements you can make totally different quilts. I am showing this in the pictures, with only two colors. I cut Inklingo shapes from blue paper and placed them on a white table.

One variation shows mainly the rings. But if you make the hexagons, triangles and four out of nine square patches all in the same color, the continuous star shaped chains are emphasized. Especially when you make the ninepatches all scrappy, you have to look very closely to see how the pattern is built up. I love the lacy effect of this variation.

Jack's Chain variation with emphasis on star shaped chains - Variatie met nadruk op stervormige kettingen

The shapes I used for the pictures are:

 • Hexagon, with 3 inch sides, from the download collection 60 degree Hexagon 3.0 inch.
 • Triangle, with 3 inch sides, from the download collection 60 degree Diamond 3.0 inch.
 • Square, 1 inch. You can find this in six collections, so you may already have it. (Check the Inklingo Index of Shapes). You can of course make the ninepatches in the traditional way, out of strips of fabric pieced together. But that leaves you without the handy marks that make setting in the triangles so much easier.

You can also make this pattern half size, for a miniature version:

For planning your Jack’s Chain quilt you can use the ‘Merry Go Round’ layouts and design papers on the paper piecing website ‘Lizard of Oz’.

Have fun with it!
XXX Anneke

9 comments on “Jack’s Chain Quilt Color Variations

 1. Pingback: Club EQ Challenge Designs February 2012 | Stof genoeg

 2. Pingback: Designing Quilts in 3D? | Stof genoeg

  • Hi Nancy,
   Thanks for your comment.
   I am looking forward to seeing pics of your mini someday! For everyone who has not seen Nancy’s beautiful stitched block yet: If you are/become a member of the Inklingo yahoo group, go to the Photos section and check the album ‘Nancy in Alabama’. http://groups.yahoo.com/group/Inklingo/

   Hugs, Anneke

 3. Oh no, I’ve got all those shapes.Darn, now I’ll have to make another quilt.Love it.Thankyou Anneke. Jeannette Down Under.

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s