Inklingo Christmas Tree – Freezer Paper Foundation Piecing

Inklingo Christmas Tree using the Free collections - Inklingo Kerstboom met de Gratis collecties

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan

I am working on a (free) pattern for my Inklingo Christmas Tree design. I decided I will write a few posts about it first, and afterwards, join all the information in a pattern.

This design uses three different blocks (apart from the plain blocks and triangles), each with a different technique:

A LeMoyne Star, pieced. Linda has already given us excellent piecing and pressing instructions in both the free collection, and on her blog.

A block with a heart and a quarter circle, appliqué. Linda has given us free instructions for printing appliqué with Inklingo, and for sewing it, using the back-basting method. In a following post I will show you how I made this block with an alternative method.

A simple Christmas Tree block, foundation pieced, in the quilt borders. I am using Barb Vlack‘s method for freezer paper foundation piecing (FPFP) which I adapted a bit. I will show you how I did this step-by-step in a following post.

I will start with the FPFP block, because there is no information yet about this method.

The advantages of FPFP compared to traditional foundation piecing

Foundation piecing has the advantage of offering a line to sew over. This is great for blocks that are not yet available in Inklingo. FPFP has some additional benefits compared to traditional paper piecing:

 • No removing of paper afterwards, with the risk of tearing stitches or distorting your block.
 • The option to press seam allowances in either direction, so no more shadowing through of dark seam allowances under light patches.
 • Reusable pattern.
 • Pattern can be printed (no manual tracing necessary).
 • This results in quicker, more accurate blocks that press better, and as a bonus you save on foundation material.

Simple Christmas Tree FPFP Block Finished, with Reusable Pattern - Eenvoudig FPFP Kerstboom blok af, met patroon klaar voor hergebruik

What do you need for FPFP?

 • Freezer paper (from a roll or precut sheets).
 • A ruler (preferably non-slip).
 • Something to score the printed sewing lines with, to make folding easy and accurate. I used a mechanical pencil without a lead. You can also use the blunt side of a seam ripper or the point of small scissors, provided they don’t tear the paper.
 • An iron.
 • A (mini) pressing board. I have a small pressing board that my Mum made for me, and that Barb Vlack also recommends. It is made of a piece of foam board, covered by aluminum foil, in a tight sleeve of a heavier cotton fabric.
 • Paper scissors or a rotary cutter with an old blade.
 • A pattern to print on the paper side of your FP. Your pattern needs to be the mirror image of the block you are making. With a symmetrical pattern like my Simple Christmas Tree Foundation you don’t need to take that into account, because mirror image is the same. Click here for the pdf pattern.
 • Fabric: I used small scraps since I only made one block: green for A4, brown for A2, and pink for A1, A3, A5, A6, A7 and A8. 

For making the entire design as shown with all 16 blocks, you will be needing yardage, and I will provide the numbers.

About cutting the patches

I have done some foundation piecing before, and I have found that cutting exact shapes works best for me. That way you can accurately place your patches on the back of your pattern by easily lining up the seam allowances for adjoining patches. I am bad at ‘roughly cutting’, I always end up with crooked patches and too narrow a seam allowance somewhere.

The latter also happens when I cut exact pieces with a quarter inch seam allowance, especially in blocks with diagonal lines, like this Christmas Tree. A quarter inch seam allowance leaves almost no room for correcting small deviations. That is why I cut at least a ⅜ inch seam allowance all around, and often a half inch seam allowance, especially around the edges of the block, so I have a little room for squaring up.

Yardage Estimates

I will provide yardage estimates for both quarter inch seam allowances and larger ones, based on what EQ comes up with. Remember that I am always referring to washed, preshrunk fabric! New cotton fabric will shrink, allow for up to 5% shrinkage.

Pink Fabric: I would use the same pink background for all of the 16 blocks, and for the outer 1 inch border strip. Maybe I would make that the binding, maybe I would add a binding.

EQ calculates the pink yardage for the backgrounds at a ½ yard (of 40 inches wide), for both a quarter inch seam allowance and ⅜ inch seam allowance. With 0.5 inch seam allowances, EQ calculates ⅝ yard (22.5 inches).

The final quilt will be 66 x 69 inches, and the border strips are 1 inch wide (finished size). If you have 2 yards of fabric, you can cut unpieced border strips from the length of the fabric, before you start cutting for the backgrounds. If you have to buy yardage, 1 yard would be enough for pieced border strips and backgrounds with 0.5 inch seam allowances.

If you want to add a binding in the same fabric as the outer border strips, depending on the width and your method of binding, you would need to add ca. ¾ of a yard (makes a total of 1.75 yard).

Green fabric (tree tops): ¼ yard (according to EQ), or 16 (different) scraps. Refer to patch A4 on the pattern for the size of scraps you need.

Brown fabric (tree trunks): 6.5 x 6.5 inches is exactly enough to cut 16 ⅞ inch squares with a ⅜ inch seam allowance all around. Alternatively, use 16 (different) scraps of at least 1 ⅜ inch square (this is including just a quarter inch seam allowance!).

To be continued….

XXX Anneke

Nederlands

Ik werk aan een (gratis) patroon voor mijn Inklingo Kerstboom ontwerp. Ik heb besloten er eerst een paar posts over te schrijven, en alle informatie dan later te bundelen in een patroon.

In dit ontwerp zitten drie verschillende blokken (afgezien van de effen blokken en driehoeken). Deze drie blokken worden elk met een verschillende techniek gemaakt:

Een achtpuntige ster (LeMoyne Star), patchwork naaien. Linda heeft al perfecte instructies gegeven voor het naaien en persen van zo’n blok. In het Engels weliswaar, maar met duidelijke plaatjes. Ze staan in de gratis collectie, en op haar blog.

Een blok met een kwart cirkel en een hartje, appliqué. Linda geeft gratis instructies voor het printen van appliqué voor Inklingo en het naaien volgens de ‘back-basting’ methode. Hierbij rijg je de lapjes op vanaf de achterkant van de achtergrondstof. Ik zal in een volgende post laten zien hoe ik het blok gemaakt heb, met een andere methode.

Een simpel Kerstboompje in de randen van de quilt, foundation piecing (of paper piecing, naaien over een ondergrond). Ik gebruik Barb Vlack’s methode voor Freezer Paper Foundation Piecing (FPFP), een klein beetje aangepast. In een volgende post zal ik stap-voor-stap laten zien hoe ik dit blok heb gemaakt.

Ik begin met het FPFP blok, omdat er over deze methode nog geen informatie is.

De voordelen van FPFP in vergelijking met gewoon foundation piecen

Foundation piecing heeft als voordeel dat je een lijn hebt om over te naaien. Dat is handig voor blokken die nog niet als Inklingo patroon beschikbaar zijn. FPFP biedt nog extra voordelen t.o.v. traditioneel foundation piecing:

 • Je hoeft achteraf geen papier van je blok te scheuren, met het risico van het lostrekken van de steken en het vervormen van je blok.
 • Je hebt de keuze naar welke kant je de naadtoeslag wilt strijken, dus nooit meer een donkere naadtoeslag die door een licht lapje heenschijnt.
 • Het patroon is meerdere keren te gebruiken
 • Je kunt het patroon printen (handmatig overtrekken niet nodig).
 • Dit alles leidt tot snellere, nettere blokken die zich beter laten persen, en daarbij bespaar je op materiaal voor je ondergrondjes.

Simple Christmas Tree FPFP Block Finished, with Reusable Pattern - Eenvoudig FPFP Kerstboom blok af, met patroon klaar voor hergebruik

Wat heb je nodig voor FPFP?

 • Freezer paper (FP) (van een rol of voorgesneden vellen).
 • Een liniaal (bij voorkeur anti-slip).
 • Iets om de geprinte naailijnen in te kerven, zodat je makkelijk en accuraat kunt vouwen. Ik heb het metalen uiteinde van een vulpotlood gebruikt. De botte achterkant van een tornmesje werkt ook, of de punt van een schaartje, zolang het je papier maar niet scheurt.
 • Een strijkijzer.
 • Iets om op te persen, bijvoorbeeld een mini persblokje. Ik heb er een die mijn moeder voor mij heeft gemaakt. Barb Vlack beveelt precies zo eentje aan. Het is gemaakt van een stukje schuimplaat, bedekt met aluminiumfolie, in een strakke hoes van een dikke katoenen stof.
 • Een papierschaar of een rolmes met een oud mesje.
 • Een patroon om op de papierzijde van je FP te printen. Het patroon moet het spiegelbeeld zijn van het blok dat je gaat naaien. Met een symmetrisch blok zoals de eenvoudige Kerstboom hoef je daar geen rekening mee te houden, omdat het spiegelbeeld hetzelfde is. Klik hier voor de pdf met het patroon.
 • Stof: Ik heb kleine restjes gebruikt, omdat ik maar 1 blok heb gemaakt: groen voor patroondeel A4, bruin voor A2, en roze voor A1, A3, A5, A6, A7 en A8. Als je de hele quilt gaat maken, met alle 16 blokken, heb je metrage nodig, en ik zal de hoeveelheden aangeven.

Over het knippen/snijden van de lapjes

Ik heb al meer foundation piecing gedaan, en ik heb ontdekt dat ik het beste de lapjes exact kan uitknippen, in plaats van ruim en losjes rondom het patroon. Met een exact lapje kun je de plaats van je lapje op de achterkant van je foundation makkelijker bepalen door de naadtoeslagen van twee aangrenzende lapjes netjes op elkaar te leggen. Ik ben niet zo goed in ‘losjes’ knippen van de lapjes, waardoor ik uiteindelijk altijd scheve lapjes heb met ergens te weinig naadtoeslag.

Dat laatste gebeurt ook als ik mijn lapjes secuur knip met maar een kwart inch [6 mm.] naadtoeslag, vooral bij blokken met diagonale lijnen, zoals deze Kerstboom. Een kwart inch naadtoeslag laat bijna geen ruimte om kleine afwijkingen te corrigeren. Daarom snijd ik mijn naadtoeslagen op minimaal ⅜ inch [9 mm.], en vaak zelfs een halve inch [1,2 cm.]. Dat laatste doe ik vooral bij lapjes aan de randen van het blok, zodat ik wat ruimte heb om het blok netjes vierkant bij te snijden.

Hoeveelheden stof

Ik zal de benodigde hoeveelheden stof geven voor zowel een kwart inch naadtoeslagen als de ruimere naadtoeslagen, gebaseerd op wat EQ hiervoor berekent. Onthoud dat ik altijd reken met gewassen, voorgekrompen stof. Nieuwe katoenen stof krimpt altijd, tot zo’n 5%, houd daar rekening mee.

Roze stof: Ik zou dezelfde roze achtergrondstof gebruiken voor alle 16 blokken, en ook voor de buitenste randen. Misschien zou ik de bies als buitenste rand gebruiken, of misschien zou ik een bies toevoegen aan de buitenste rand, dat weet ik niet. EQ berekent de roze stof voor de achtergronden op een halve yard [45,7 cm.] (van 40 inch of 102 cm. breed), voor zowel een kwart inch als ⅜ inch naadtoeslagen. Met een halve inch naadtoeslag wordt het ⅝ yard (22,5 inches of 57,2 cm.).

De totale quilt meet 66 x 69 inches [ca. 168 cm. x 175 cm.], en de buitenste rand is 1 inch [2,54 cm.] breed. Als je 2 yard stof hebt, kun je de repen voor de randen in een stuk uit de lengte van de stof halen, voordat je de achtergronden begint te knippen. Als je stof moet kopen, is 1 yard [91,5 cm.] van 102 cm. breed genoeg voor zowel randen uit twee stukken en achtergronden met een naadtoeslag van 0,5 inch.

Als je nog een bies wilt toevoegen in dezelfde stof als de buitenste randen, dan heb je, afhankelijk van de breedte van de bies en de methode die je gebruikt, ca. ¾ yard extra nodig, (dat wordt in totaal ca. 160 cm.).

Groene stof (boomkruinen): ¼ yard of een rolletje, (volgens EQ), of 16 (verschillende) groene restjes. Kijk naar patroondeel A4 om te zien hoe groot je restjes moeten zijn.

Bruine stof (boomstammetjes): 6.5 x 6.5 inch [16,5 cm.] is precies genoeg om 16 vierkantjes uit te knippen van ⅞ inch, [ca. 2,2 cm.] inclusief een ⅜ inch naadtoeslag rondom. Gebruik anders 16 (verschillende) restjes van minstens 1 ⅜ inch vierkant [3,5 cm.] (dat is inclusief maar een kwart inch naadtoeslag!).

Wordt vervolgd…

XXX Anneke

Advertisements

2 comments on “Inklingo Christmas Tree – Freezer Paper Foundation Piecing

 1. Pingback: 16 Eenvoudige Kerstboomblokken maken met FPFP | Stof genoeg

 2. Pingback: Making 16 Simple Christmas Tree Blocks with FPFP | Stof genoeg

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s