Rose Dream Variation Quilt Design

Rose Dream Variation with Diamond in a Square - Rose Dream Variatie met 'Diamond in a Square'

Click here to go straight to English

   Inklingo‘s Linda Franz heeft een nieuw patroon uitgebracht in drie maten: Rose Dream in 4,5 inch [11,43 cm.], 6 inch [15,24 cm.] en 9 inch [22,86 cm.].

Dit blok combineert ronde met rechte lijnen en volgens de eerste enthousiaste reacties is het heel gemakkelijk machinaal te naaien (als je tenminste de hulplijnen en markeringen van Inklingo op de achterkant je stof hebt geprint!).

Ik kon het natuurlijk niet laten het weer iets ingewikkelder te maken :-). Het is altijd leuk om te kijken wat er met een gewoon blok gebeurt als je hele vierkanten vervangt door andere blokjes. Ik heb verschillende dingen geprobeerd met driehoekjes, en ik vind deze variatie, met een ‘diamond in a square’ het leukst. Het is net een klein bloemetje.

Deze variant kun je maken met de 6 inch en de 9 inch Rose Dream blokken, voor 4,5 inch blokken zijn de benodigde Inklingo patroondelen niet beschikbaar. Je hebt dan, behalve de Rose Dream collectie van je keuze, aanvullend nodig de Inklingo collecties Squares 00B (12 ‘moeilijke’ maten vierkantjes) en Half Square Triangles (HST) 00B, (12 bijpassende maten halfvierkant driehoekjes).

De 6 inch Rose Dream heeft 1 inch vierkantjes. Die vervang je door een 0,71 inch vierkantje op de punt, met vier 0,5 inch HST’s eromheen.

De 9 inch Rose Dream heeft 1,5 inch vierkantjes. Die vervang je door een 1,06 inch vierkantje op de punt, met vier 0,75 inch HST’s eromheen.

HERINNERING! Je hebt nog maar tot 14 februari a.s. om mee te doen aan de Love the Lines Contest, de Inklingo/EQ quiltontwerpwedstrijd. Elke deelnemer ontvangt de EQ projectbestanden met de jury’s top 25 (om van de geweldige prijzen nog maar te zwijgen!). Dus…..

Doe mee! Lees mijn tips nog eens om je op weg te helpen.

XXX Anneke

ENGLISH

Rose Dream Variation - different coloring and placement of blocks - Rose Dream Variatie, andere kleuren en plaatsing van blokken

  Inklingo‘s Linda Franz has published a new shape collection in three sizes: Rose Dream, in 4.5 inch, 6 inch and 9 inch blocks.

This pattern combines curved seams with straight seams, and according to the first enthusiastic reports, it is very easy to piece by machine (provided you have Inklingo’s handy lines and marks printed on the back side of your fabric!).

Naturally, I could not resist making this a bit more complicated :-). It is always fun to see what happens to a familiar block if you replace plain squares with pieced ones. I tried several things with triangles, and I like this variation, with diamonds in a square, best. I think it looks like a little flower.

You can make this variation with the 6 inch and 9 inch Rose Dream blocks, the necessary Inklingo shapes are not available for 4.5 inch blocks. You need, in addition to the Dream Rose collection of your choice, the Inklingo shape collections Squares 00B (12 ‘difficult’ sizes of squares), and Half Square Triangles (HST) 00B (12 sizes of matching HST’s).

The 6 inch Rose Dream has 1 inch squares. Replace them with a 0.71″ square on point, surrounded by four 0.5″ HST.

The 9 inch Rose Dream has 1.5″ squares. Replace them by a 1.06″ square on point, surrounded by four 0.75″ HST’s.

REMINDER! You only have until 14 February to enter in the Love the Lines Contest, the Inklingo/EQ quilt design contest. Every participant will receive the EQ project files of the jury’s top 25 (not to mention the great prizes!). So…

Enter! (Read my tips again to help you get started).

XXX Anneke

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s