Food BOM – Hollandse Hap BOM 8

Cherry Block finished - Kers Blok af

Click here to go straight to English

De blokken voor de maand maart zijn Stamppot en Kers. Stamppot met een kuiltje jus, (met de rookworst uit aflevering 2) hoort nog echt bij de winter, de Kers kijkt al vooruit naar het voorjaar.

De Kers is op dezelfde manier gemaakt als de Appel uit aflevering 7. Ik zal de beschrijving van de werkwijze hier niet herhalen, ik geef alleen de foto en de patronen.

De patronen:

Alle eerdere pdf’s en de EQ7 bestanden vind je op mijn pagina met downloads, en ook in de voorgaande posts over deze BOM’s:

XXX Anneke

ENGLISH

Stamppot Blok - Vegetable Mash with a Puddle of Gravy Block

The blocks for March are Cherry and ‘Stamppot‘ which is vegetable mash.

Mashed potatoes with vegetables are a staple of Dutch winter food, traditionally served with ‘rookworst’ and a gravy pond in the middle. (This is what the text below the plate means ‘with a gravy pond’). You may recognize the word ‘Rookworst’, it is a previous block (part 2) in the Dutch Delights BOM.

The Cherry block is already looking forward to spring. I made it in the same way as I made the Apple block in part 7, so I won’t repeat the instructions. I am just giving you the picture and the patterns. 

The patterns:

All previous pdf’s and the EQ7 files are on my Downloads Page, and in the links in previous posts about this BOM: 

XXX Anneke

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s