LTL Entry 1 – The Sun Still Rises in Times of Crisis

The Sun Still Rises In Times Of Crisis - De Zon Komt In Tijden Van Crisis Nog Steeds Op

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan

As promised, a more detailed view on my first entry for Inklingo‘s Love the Lines Quilt Design Contest. It measures 74 x 74 inches. I will give quotes from my own notecard in the entry file, with added pictures and notes between square brackets:

Designed especially for the Love the Lines Contest. All blocks drafted by me. 

Design using a 15 inch and 12 inch Blocks from the Inklingo Dresden Plates Fancy Pieced Collection, and 6 inch Pickled Clamshells

I had a bit of difficulty drafting the Pickled Clamshell block, since it was not designed as a square block. After a few tries I finally managed to come up with an accurate Pickled Clamshell Block.

[The reason was it was difficult, and why I was determined to do this, is that Clamshell Pickle is designed as an allover curved pattern, and not everyone would think of the possibility to combine this with square blocks, or use it as a border. I wanted to show how stunning this would look.]

I love how the print of the bunting fabric echoes the design of two different blocks here.

I wanted to combine some of the most spectacular Inklingo blocks, with lots of tiny triangles and curved piecing, because it shows what Inklingo does best. With Inklingo this is actually doable. 

I know I created a big file with all the different fabrics, but I wanted to show how this design, which I think has a classic feel to it, could actually look in current fabrics. 

And I just had to include some fussy cutting.

[Because Inklingo is very suitable for that. If you are lucky, you can even do easy ‘fussy printing’, so you print your shapes exactly on the right motifs on your fabric. There are great examples of fussy cut and fussy print blocks on Linda’s All about Inklingo blog. Take a look at this post, or search ‘Fussy cutting’ on the blog.]

If you zoom in, [or look at the detail pictures I provided] you can see that all the center circles of the spinning suns have a bear’s face or other figure, all from one and the same fabric.

[The circle motifs in the clamshells are also fussy cut. Remember, the prints of the fabrics and the blocks are exactly to scale in this design, so if you have these fabrics and use the same blocks, your fussy cut blocks will end up looking exactly the same in real life!]

Center block 15 inch Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced Collection

12 inch block Inklingo Dresden Plates Fancy Pieced Collection, the bear's face fits exactly (for both the fabric print and the block at actual size!)

And of course I had to use the background fabric with buntings in the shape of scallops! It goes perfectly with a clamshell pattern. 

I usually would set the blocks to maximum 50% of actual size when I design with fabrics, to show the prints better. But since this contest is about using specific block sizes, I could not do that this time. It makes the quilt picture appear a bit bland when you don’t zoom in.

That also has to do with the fact that I replaced the black patch outlines with pink ones [by changing the thread color on layer 1]. This quilt is probably viewed best with outlines off, or zoomed in! 

The bunting fabric, Bunting Scallop Retro, and the bears fabric, Three Bears Cream, are both from Michael Miller Fabrics, from the Retro Color Story collection. All the fabrics in this design are on EQ’s Stash CD 25, Fall 2011.

All fabrics used in the Sketchbook - Alle gebruikte stoffen in het Schetsboek

I am seriously tempted to see if I can find them online, and buy them, just in case I should ever have time to actually make this quilt. But I think I will restrain myself, for after all, there is a reason I named this blog ‘Plenty of Fabric’ [Stof Genoeg], and not ‘Plenty of Time’!

XXX Anneke

Nederlands

Zoals beloofd, een gedetailleerder kijkje op mijn eerste inzending voor Inklingo‘s Love the Lines quiltontwerpwedstrijd. Hij meet 74 x 74 inch [188 cm. x 188 cm.]. 

Ik citeer hieronder uit mijn eigen ‘notitiekaartje’ uit het EQ bestand, met tussendoor plaatjes en aanvullende info tussen vierkante haakjes:

Speciaal ontworpen voor de Love de Lines wedstrijd. Alle blokken zijn door mij getekend.

Ontwerp gebruikt een 15 inch blok en 12 inch blokken uit de Inklingo Dresden Plates Fancy Pieced Collectie, en 6 inch Pickled Clamshells.

Het kostte me wat moeite om het Pickled Clamshell blok te tekenen, omdat dat oorspronkelijk niet is ontworpen als een vierkant blok. Na een paar pogingen is het me uiteindelijk gelukt om een accuraat Pickled Clamshell blok te produceren.

[Waarom dit lastig is, is precies waarom ik dit wilde doen, nl. omdat Clamshell Pickle een doorlopend patroon met ronde naden is, waardoor niet iedereen op het idee zou komen om dit patroon te combineren met vierkante blokken, of om het als rand te gebruiken. Ik wilde laten zien hoe fantastisch mooi dat zou staan.]

Ik vind het prachtig hoe het dessin van de vlaggetjesstof hier de blokpatronen herhaalt.

Ik wilde een paar van de meest spectaculaire Inklingo blokken combineren, met heel veel kleine driehoekjes en ronde naden, omdat het laat zien waar Inklingo zo goed in is. Met Inklingo is dit ontwerp echt goed te doen.

Ik weet dat ik er een groot bestand van heb gemaakt met alle verschillende stoffen, maar ik wilde laten zien hoe dit ontwerp, dat voor mij een klassieke uitstraling heeft, er in het echt uit zou kunnen zien, uitgevoerd in moderne stoffen.

Middenblok 15 inch Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced Collectie

12 inch blok Inklingo Dresden Plates Fancy Pieced Collectie, het berengezichtje past precies (voor zowel de stof als het blok op ware grootte!)

En ik moest er natuurlijk wat ‘fussy cutting’ in verwerken.

[Omdat Inklingo daar zo geschikt voor is. Als je geluk hebt, kun je zelfs ‘fussy printen’, zodat je je patroondelen precies op de mooie motiefjes op je stof print. Er staan mooie voorbeelden van blokken met fussy cutting of fussy printing op Linda’s All about Inklingo blog. Bekijk deze post, of zoek op ‘Fussy cutting’ op het blog.]

Als je inzoomt kun je zien dat in alle middencirkels van de draaiende zonnen een berengezichtje of een ander figuurtje zit. Deze zijn allemaal van een en dezelfde stof. 

[De cirkel motieven in de clamshells zijn ook ‘fussy cut’. Het is goed om te weten dat de dessins van de stoffen en de blokken exact op schaal zijn in dit ontwerp, dus als je deze stoffen hebt en voor deze blokken gebruikt, dan zien je fussy cut blokken er in werkelijkheid precies zo uit!] 

En natuurlijk moest ik de achtergrondstof met de slingers vlaggetjes, in een ‘clamshell’ patroon ook gebruiken! Het past perfect bij een clamshell blokpatroon.

Normaal gesproken, als ik met stoffen ontwerp, zou ik de blokmaat op maximaal 50% instellen, zodat je de stofdessins beter kunt zien. Maar omdat het in deze wedstrijd gaat om het gebruik van specifieke blokmaten, kon dat niet. Daardoor ziet de quilt er een beetje flets uit als je niet inzoomt.

Dat komt ook doordat ik de zwarte lijnen rondom de lapjes heb vervangen door roze lijnen [door de gebruikte kleur garen op laag 1 te veranderen]. Deze quilt toont het beste zonder lijnen, of ingezoomd.

Alle gebruikte stoffen in het project-schetsboek

De vlaggetjesstof, Bunting Scallop Retro, en de berenstof, Three Bears Cream, zijn allebei uit dezelfde collectie, Retro Color Story van Michael Miller Fabrics. Alle gebruikte stoffen staan op EQ’s Stash CD 25, Fall 2011. Ik ben ernstig in de verleiding om te kijken of ik ze online kan vinden, en te kopen, voor het geval ik ooit tijd zou hebben om deze quilt te maken! Maar ik denk dat ik me maar moet beheersen, want het is natuurlijk geen toeval dat dit blog ‘Stof Genoeg’ heet (en niet: ‘Tijd Zat!).

XXX Anneke

Advertisements

4 comments on “LTL Entry 1 – The Sun Still Rises in Times of Crisis

  1. Pingback: My Entries for the Inklingo – EQ Quilt Design Contest | Stof genoeg

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s