Club EQ Challenge Designs January 2012

Teddy Cloud, an irregular shape quilt - Teddy Wolk, een onregelmatig gevormde quilt

Click here to go straight to English

Ik loop een beetje achter met het tonen van mijn ontwerpen. Hierbij alsnog mijn inzendingen voor de Januari 2012 Club EQ Challenge. Ik heb door tijdgebrek ook echt maar twee quilts ontworpen, en geen kleurvariaties, dus ik heb maar twee plaatjes.

De opdracht: ontwerp quilts met een ‘vrije vorm’, dus niet standaard vierkant of rechthoekig. Dat is makkelijk zat, als je weet hoe het moet. Ik heb er, niet al te geïnspireerd, snel twee in elkaar geflanst met behulp van kant-en-klare appliqué-blokken en -motieven uit de EQ Libraries.

Als je die, aan alle kanten ruim uitstekend, op laag 2 zet van een kleine vierkante quilt, heb je een vrije vorm quilt! Je kunt dit heel eenvoudig doen door te starten met een kleine ‘custom set’ quilt, met heel brede randen rondom. Na het plaatsen van je motief op laag 2, stel je de breedte van je randen in op 0, en zie daar, een vrije vorm quilt! 

In allebei deze quilts zit een dubbele onregelmatig gevormde rand. De ondergrond (wolk en zeshoek) is op zich al niet rechthoekig of vierkant. In beide ontwerpen heb ik vervolgens de appliquémotieven ook deels buiten de rand laten uitsteken. In het echt zou je je quilts niet snel zo maken, maar ik vond het leuk om te laten zien dat EQ deze mogelijkheid ook biedt.

De zeshoek ‘met randje’ (voor het plaatje, zie hieronder) is een illusie die je creëert door bovenop een paarse zeshoek een iets kleinere zachtgele zeshoek te plaatsen. Een viooltjesmotief uit de Libraries werd met behulp van de Wreathmaker tool omgetoverd in een kransje.

De wolk heb ik zelf uit de vrije hand getekend, de beren zijn van EQ. Ik heb ze uit de losse hand geplaatst, een paar gespiegeld.

Het kleuren en het schrijven van de tekstjes op de ‘notitiekaartjes’ kostte meer tijd dan het tekenen van de quilts! 

XXX Anneke

English

Pansy Table Topper - Viooltjes Tafelkleedje

I am a bit behind with showing my quilt designs. Here are my entries for the January 2012 Club EQ Challenge. Due to being busy, I only designed two quilts for this one, and no color variations, so I’ve got just two pictures.

The challenge: design a free from quilt, so not standard rectangular. That is easy enough, if you know how. I was not very inspired, so I quickly made up two designs using ready made appliqué blocks and motifs from the EQ Libraries.

If you place them on layer 2 of a (much) smaller square quilt, you have a free form quilt! It is easy to do, starting with a small custom set quilt with very wide borders all around. After placing your motif on layer 2, you change the settings for the border width to 0, and there is your free form quilt!

In both these designs there is a double irregular shaped edge. First, the backgrounds (cloud and hexagon) are not square or rectangular. Then I placed the appliqué motifs on top partly over the edges. You wouldn’t readily make them like that, but I like to show that you can do this in EQ.

The hexagon with a ‘binding’ is an illusion created by a light colored hexagon on top of a slightly larger purple one. A pansy motif from the Libraries was turned into a wreath with the Wreathmaker Tool.

I freehand drafted the cloud myself, the bears are by EQ. I placed them ‘freehand’, mirroring a couple.

Coloring and filling out the Notecards were actually more time consuming then drafting the quilts!

XXX Anneke

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s