Do you know My EQ Boutique?

Gratis blokkencollecties - Free block collections

Click here to go straight to English

Kennen jullie My EQ Boutique al? My EQ Boutique is een heel bijzondere online quiltpatronenwinkel, waar je echt eens moet gaan kijken.

Voor quilters in Europa is er een heel goede reden om patronen en boeken via downloadwinkels te kopen. Bijna al onze quiltspulletjes moeten vanuit bijv. de Verenigde Staten naar onze winkels worden verscheept of ingevlogen. Daardoor komen er voor ons allemaal kosten bij en zijn die spullen hier veel duurder dan in Amerika. Voor quiltstoffen, rolmessen, patronen, linialen, malletjes, boeken en tijdschriften betaal je hier soms wel het dubbele.

Maar niet bij de downloadwinkels, zoals Inklingo of My EQ Boutique. Geen verzendkosten, geen extra belastingen of douanerechten, geen marge voor ‘wederverkopers’. Dat maakt deze winkels voor ons in vergelijking heel goedkoop. Nou wil ik wel dat jullie allemaal klant blijven bij de plaatselijke quiltwinkels, en niet voor alles online gaan shoppen. Maar…

…Inklingo en My EQ Boutique bieden allebei echt iets unieks, wat je quiltwinkel domweg niet biedt. Over de unieke voordelen van Inklingo kun je al genoeg info vinden op dit blog. Maar over My EQ Boutique heb ik het nog nooit gehad.

My EQ Boutique is een quiltpatronenwinkel van de Electric Quilt Company, waar mijn geliefde quiltontwerpsoftware ook vandaan komt. Dus je weet dat het een vertrouwd adres is, met een hoge standaard voor kwaliteit en klantenservice. En waarom wil ik nou dat alle quilters daar eens gaan kijken?

Elk My EQ Boutique patroon komt precies op maat gesneden voor jou (of mij)!

Je koopt alleen wat je nodig hebt: patronen voor losse quiltblokken of een patroon voor een hele quilt. De blokken komen in collecties van 8 – 25 stuks. Als je een hele collectie koopt krijg je flinke korting. Maar je kunt ook een enkel blokpatroon kopen voor een klein bedrag, dus je hoeft nooit te betalen voor blokken die je toch niet gebruikt. 

Het is veelzijdig: De patronen kun je zelf thuis printen op elke gewenste maat, en voor elke voor het blok geschikte techniek. Je kiest zelf of je een bepaald blok met malletjes wilt maken, of met een foundation piecing patroon. Je kiest zelf of je naadtoeslagen om bijvoorbeeld je malletjes wilt, en zo ja, hoe breed. Spiegelbeeld of niet. Elk patroondeel 1x, of zoveel mogelijk op een vel. En dat alles kan ook in centimeters! (Standaard staat My EQ Boutique ingesteld op inches). 

My EQ Boutique is simpel. Je hebt GEEN EQ quiltontwerpsoftware nodig om My EQ Boutique blokken te kunnen gebruiken. Alles wat je nodig hebt krijg je automatisch gratis van My EQ Boutique als je je eerste blok of collectie downloadt. Er zijn GRATIS blokcollecties om te downloaden. Er staan filmpjes op de website die laten zien hoe het allemaal werkt. 

Deze Boutique is meer dan alleen een patronenwinkel, want als bonus kun je de blokken die je downloadt ook gebruiken, inkleuren en aanpassen in EQ7! Dus als het patroon je net niet bevalt, pas je het gewoon aan, en kun je voordat je stof koopt of knipt, precies zien hoe het wordt.

Dus: Goedkoop, Simpel, Exact op Maat en Gratis Proberen! Ik vind het geweldig :-) Wat vind jij?

XXX Annika

ENGLISH

Duidelijke instructies - Clear Instructions

Do you know My EQ Boutique? My EQ Boutique is a very special online resource for quilt patterns, that you really should check out.

For quilters outside North America there is a very good reason to buy downloadable patterns and books through online resources. Much of our quilting supplies have to be shipped from the USA to our local shops. That adds costs and makes all these goodies much more expensive than in the USA. For quilt fabrics, rotary cutters, patterns, rulers, templates, books and magazines we in The Netherlands sometimes pay double the original price.

But not so in download shops, like Inklingo or My EQ Boutique. No costs for shipping, extra taxes, custom’s fees, or margins for resellers. That makes these shops very cheap to us in comparison. I do want you to remain a loyal customer to your local quilt shop, and not go shopping for everything online. But…

…Inklingo and My EQ Boutique both offer something unique, something your quilt shop simply does not offer. You can already find lots of info on the unique advantages of Inklingo on this blog. But I have never talked about My EQ Boutique before.

My EQ Boutique is an online quilt pattern shop by the Electric Quilt Company, that also makes my beloved quilt design software. So I know it is a reliable resource, with high standards for quality and customer support. And why is it that I urge all quilters to check it out?

Every My EQ Boutique pattern comes exactly made to measure for you (or me)!

You only buy what you need: patterns for just quilt blocks or a pattern for an entire quilt. The blocks come in collections of 8 – 25 blocks. When you buy an entire collection, you get a large discount. But you also have the option of buying a single block pattern for a small sum, so you never have to pay for blocks you will not be using.

It is versatile: You can print the patterns at home, in any size you desire, and for every technique that suits the block. You choose whether you want to make a block with templates or with a foundation piecing pattern. You choose whether you’ll have a seam allowance around your templates, and if so, how wide. Mirror image or not. Every pattern piece once, or as many as fit on a sheet. And you can do all of that in centimeters, too. (My EQ Boutique’s default setting is measurements in inches).

My EQ Boutique is simple. You do NOT need EQ quilt design software to be able to use My EQ Boutique blocks. You get everything you need automatically and for free when you download your first block or collection. You can downloads some collections FOR FREE. There are videos on the website that show how everything works.

This Boutique is more than just a pattern shop, because as a bonus, you can link the My EQ Boutique blocks to EQ7, and use, color and adapt them to your liking. So if the pattern is not exactly what you want, you simply change it, and, before you buy or cut any fabric, you can see exactly how it will turn out.

So: Economic, Made To Measure, Versatile, Simple, and Free Sampling! I love it :-) How about you?

XXX Annika


Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s