LTL Entry 2 – Pickled and Spinning

Pickled and Spinning, Quilt Design

Klik hier om direct naar Nederlands te gaan

My second entry for Inklingo’s Love the Lines Quilt Design Contest is my least favorite of all seven. I entered it anyway, because I had been working on several ideas for weeks already, but still only entered one design. I figured ‘finished is better than perfect’ also goes for digital quilts, so I decided to enter it and move on to some of my other ideas.

It uses 12 inch blocks from the Inklingo Dresden Plates Fancy Pieced Collection, and 12 inch Inklingo Pickle Dish blocks, from either

If you make it like this, with a

  • 3 inch inside border, followed by a 
  • 2 inch border and a final 
  • 1 inch border, it should measure about 94.81 inches square.

This strange size has to do with the fact that Inklingo‘s Linda Franz made the DWR and Pickle Dish blocks 11.83 inch square, instead of exactly 12 inch. Making the blocks slightly smaller makes it possible to print a combo layout of different shapes on one fabric very efficiently. This was a smart thing to do, for most people would not combine Double Wedding Ring or Pickle Dish blocks with other blocks.

But I am not ‘most people’, and I often prefer to do things a little bit differently ;-). I expect combining these two blocks with slightly different measurements will not give you any trouble in piecing them together.

Here is what I wrote on the notecard of the quilt in my EQ7 project file: 

I auditioned several of my favorite curved Inklingo blocks, and I ended up with this design. I don’t think anyone would ever attempt to make a quilt like this, with all the curves and small triangles, without Inklingo. Inklingo makes a design like this attainable, and that is why I love Inklingo so much.

I think many Inklingo quilters do not actually make their quilts in less time. They just take the same time, but make a lot ‘more quilt’! All thanks to Inklingo’s speed and efficiency and the minimum of (boring) preparations.

I tried to set the block size to 11.83, the size of a square Inklingo Pickle Dish block. EQ adjusted this to 11.875. The Dresden Plate Variation block normally finishes at 12 inches. Setting in these blocks between the Pickle Dish blocks would require some cutting to size and shape, but I think it is doable, since there is background space around the circles.

I drafted both blocks myself. I scanned and traced one ‘pickled melon’. Then I used the Serendipity Block Tool ‘Shrink & Flip’ to duplicate this one pickled melon and create the entire Pickle Dish circles in one block.

I came up with part of the coloring thanks to the Random Recolor Tool.

This quilt is best viewed [in EQ] with outlines off .

XXX Annika

Nederlands

Mijn tweede inzending voor Inklingo’s Love the Lines quiltontwerpwedstrijd, Pickled and Spinning [een woordspeling die verwijst naar de gebruikte blokken, het betekent ‘Teut en Tollend’] is mijn minste favoriete van alle zeven.

Ik heb hem toch maar ingestuurd, omdat ik al een paar weken bezig was met verschillende ideeën, en nog maar één ontwerp had ingestuurd. Ik dacht dat het quiltadagium ‘af is beter dan perfect’ ook maar moest gelden voor digitale quilts, dus heb ik besloten deze toch maar in te sturen, en verder te gaan met een paar van mijn andere ideeën.

Dit ontwerp gebruikt 12 inch [30,48 cm.] blokken uit de Inklingo Dresden Plates Fancy Pieced Collectie, en 12 inch Pickle Dish blokken, uit hetzij

Als je de quilt zo maakt, met een

  • 3 inch binnenrand, gevolgd door een 
  • 2 inch rand en uiteindelijk een 
  • 1 inch rand rondom, zou hij ca. 94,81 inch lang en breed [240,8 cm x 240,8 cm.!) moeten worden.

Deze vreemde maat in inches komt doordat Inklingo‘s Linda Franz de DWR en Pickle Dish blokken 11,83 inch [30,05 cm.] heeft gemaakt, in plaats van precies 12 inch. Dat maakt het mogelijk om heel voordelig een combinatielayout van patroondelen te printen op een stof. Dat was een slimme beslissing, want de meeste mensen combineren DWR of Pickle Dish blokken toch niet met andere blokken.

Maar ik ben niet ‘de meeste mensen’, en ik doe de dingen graag net wat anders ;-). Ik verwacht dat het combineren van deze twee blokken met net niet helemaal dezelfde maat in de praktijk geen probleem is.

Hier is (de vertaling van) wat ik op het notitiekaartje van de quilt in mijn EQ7 projectbestand heb geschreven:

Ik heb verschillende van mijn favoriete Inklingo-blokken met ronde naden ‘auditie laten doen’ in EQ7, en uiteindelijk kwam ik op dit ontwerp uit. Ik denk niet dat iemand ooit zou proberen om een dergelijke quilt, met alle ronde naden en kleine driehoekjes, zonder Inklingo te maken. Maar Inklingo maakt zo’n ontwerp uitvoerbaar, en daarom ben ik zo gek op Inklingo.

Ik denk eigenlijk dat veel Inklingo-quilters hun quilts niet echt in minder tijd afmaken. Ze nemen gewoon evenveel tijd, maar maken dan veel ‘meer quilt’! Allemaal dankzij Inklingo’s snelheid en efficiëntie en een minimum aan (vervelende) voorbereidende handelingen.

Ik heb geprobeerd de maat van de blokken in te stellen op 11.83 inch, de maat van een vierkant Pickle Dish blok. Maar EQ7 verandert dat automatisch in 11.875 inch. Het Dresden-Plate variatie-blok is normaal gesproken 12 inch.

Het verwerken van deze blokken tussen de Pickle Dish blokken vergt dus wat bijknippen van de blokken, naar maat en vorm, maar ik denk dat dat wel te doen is, omdat er wat ruimte is in de achtergrond rondom de cirkels.

Ik heb beide blokken zelf getekend. Ik heb een ‘meloenpart met driehoekjes’ gescand en overgetrokken. Daarna heb ik het Serendipity Block Tool ‘Shrink & Flip’ [vertaald is dat iets als ” ‘het Toevallige-ontdekking’ blokgereedschap ‘Krimp en Draai om’ “] gebruikt om deze meloenpart vier keer in een blok te zetten, en zo de hele Pickle Dish cirkels in een blok te creëren.

De kleuring is deels ontstaan door de ‘Random Recolor Tool’ [‘Willekeurig anders inkleuren gereedschap’] te gebruiken.

Deze quilt kun je [in EQ] het beste bekijken met de lijntjes om lapjes en blokken uitgeschakeld. 

XXX Annika

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s