Annika a My EQ Boutique Designer!

Inklingo Dresden Plate Pieced Variations, My EQ Boutique Block Collection

Click here to go straight to English

Ik heb opwindend nieuws: Ik ben de nieuwste My EQ Boutique* Designer!

Mijn eerste collectie blokpatronen ‘Inklingo Dresden Plates Pieced Variations‘ is sinds gisteren te koop in deze bijzondere patronenwebwinkel. Je kunt ze direct downloaden, en zelf (papieren) patronen of malletjes afdrukken voor deze 12 blokken (hierboven). 

Belangrijk: Dit is GEEN Inklingo-collectie Patroondelen om lijntjes op stof te printen!

Voor jou?

Ik heb deze My EQ Boutique blokkencollectie ontworpen voor drie verschillende groepen gebruikers:

1. Quilters die deze blokken willen maken zonder EQ7 of Inklingo.

Geen van beide heb je nodig om deze blokken te kunnen gebruiken. Met niets meer dan My EQ Boutique kun je je blok(ken) na het downloaden groot op je scherm bekijken, in een 4×4 setting herhalend bekijken, en zelf je patronen printen.

Print precies wat je nodig hebt, malletjes of een patroon voor foundation piecing, in elke gewenste maat (centimeters of inches). Ik geef je zelfs tips en geïllustreerde naai-instructies (in het Engels) bij je blokken.

Een pdf met naai-instructies is inbegrepen

2. Quilters met EQ7, die hun eigen quilts met deze blokken willen ontwerpen en inkleuren.

Link je My EQ Boutique collectie aan EQ7, en dan kun je zelfs nieuwe blokken tekenen door simpelweg mijn blokken aan te passen. Print malletjes of een patroon voor foundation piecing in elke gewenste maat, en laat EQ uitrekenen hoeveel stof je nodig hebt. EQ7 geeft geen naai-instructies, maar die heb je dankzij My EQ Boutique wel!

3. Quilters met de Inklingo-collectie patroondelen voor Dresden Plate Fancy Pieced en EQ7, die deze blokken in 9, 12 of 15 inch willen maken.

Ontwerp met mijn blokken je eigen quilt in EQ7, en print dan de benodigde patroondelen met Inklingo gewoon rechtstreeks op je stof. Kies je favoriete methode, hand of machine, en naai je quilt gemakkelijk en snel, dankzij de voordelen van Inklingo:

  • Duidelijke naai-instructies in het Inklingo Dresden Plate Design Book,
  • Lijntjes en markeringen op je lapjes. 
  • De benodigde hoeveelheid stof staat aangegeven in de Inklingo pdf met je collectie patroondelen.

Dus: Iedereen kan deze mooie blokken maken, het enige wat je nodig hebt zijn de My EQ Boutique blokken. EQ7 en Inklingo zijn handig, maar niet noodzakelijk.

Kwart 9 inch Blok: Een Strik!

Er zitten blokken bij voor beginners (blok 1 t/m 6) en voor meer gevorderde quilters. In het overzicht met ‘inspiratiequilts’ zie je voorbeelden van kleine, simpele quilts, maar ook grotere, bewerkelijke quilts met de meer gevorderde blokken.

This slideshow requires JavaScript.

Meer inspiratie kun je vinden in Linda FranzDresden Plate Design Book, een download die je los kunt kopen voor slechts 10 US dollar, of gratis krijgt bij aankoop van een van de Inklingo Dresden Plate Collecties Patroondelen.

(Als je het boek los koopt krijg je het aankoopbedrag weer terug als je daarna een bijbehorende collectie patroondelen koopt. Dit geldt trouwens voor al Linda’s Design Boeken!)

Nou, ik heb nog veel meer te vertellen over deze collectie blokken, dus binnenkort meer!

*Lees meer over My EQ Boutique, een bijzondere online patronenwinkel, in deze post.

XXX Annika

ENGLISH

New Designer for My EQ Boutique!

I have some exciting news: I am the latest My EQ Boutique* Designer!

My first collection of blocks ‘Inklingo Dresden Plate Pieced Variations‘, is available for sale in this special online pattern shop. You can download them right now, and print your own (paper) patterns or templates for these 12 blocks (above). 

Important: This is NOT an Inklingo Shape Collection to print lines on fabric!

For you?

I designed this My EQ Boutique block collection for three different groups of users:

1. Quilters who want to make these blocks without EQ7 or Inklingo.

You don’t need either of these to be able to use these blocks. With nothing more than just My EQ Boutique, after downloading your blocks, you can zoom in, watch one in a 4×4 repeat, and print patterns yourself.

Print exactly what you need, templates or a foundation piecing pattern, in any size (inches or centimeters). I am even providing tips and illustrated sewing instructions with your blocks.

A pdf with sewing instructions is included

2. Quilters with EQ7, who want to design and color their own quilts with these blocks.

Link your My EQ Boutique collection to EQ7, and you can even draw new blocks, by simply adapting my blocks. Print templates or a foundation piecing pattern, in any size. Let EQ calculate yardage. EQ7 does not provide sewing instructions, but you have them thanks to My EQ Boutique!

3. Quilters with the Inklingo Collection of Shapes for Dresden Plate Fancy Pieced, and EQ7, who want to make these blocks in 9, 12 or 15 inches.

Design your own quilt, using my blocks in EQ7, and then print the necessary templates directly on your fabric with Inklingo. Pick your own favorite method, hand or machine, and sew your quilt quickly and easily, thanks to Inklingo’s advantages:

  • Clear sewing instructions in the Inklingo Dresden Plate Design Book
  • Lines and marks on your patches,
  • Yardage requirements are provided in the Inklingo pdf with the Shape Collection.

So, anyone can make these beautiful blocks, all you need is the My EQ Boutique blocks. EQ7 and Inklingo are very handy, but not necessary.

Quarter 9 inch Block: a Bow!

There are blocks for beginners (block 1-6), and for more advanced quilters. In the overview of ‘inspiration quilts’ you will find examples of small, simple quilts, but also of large, elaborate quilts with the more advanced blocks.

This slideshow requires JavaScript.

More inspiration can be found in Linda Franz‘s Dresden Plate Design Book, a download you can buy separately for only $10, or get for free with purchase of one of the Inklingo Dresden Plate Shape Collections.

(If you buy the book separately, you will get a discount worth the price of the book when you purchase one of the related Shape Collections. And this goes for all of Linda’s Design Books!)

I have got lots more to tell you about this block collection, so more soon

*Read more about My EQ Boutique, a very special online pattern shop, in this post.

XXX Annika

Advertisements

3 comments on “Annika a My EQ Boutique Designer!

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s