LTL Entry 4 – Daisies and Thorns

Daisy and Thorns Quilt – Final Entry #4 – Madeliefje en Doornen Quilt – uiteindelijke inzending nr. 4

Click here to go straight to English

Mijn vierde inzending voor de Inklingo – EQ Quiltontwerpwedstrijd, Daisies and Thorns, is gebaseerd op patroondelen uit de Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced collectie patroondelen.   

Daisy and Thorns Block

Ik heb het gebruikte blok zelf ontworpen met de beschikbare patroondelen. Je kunt het foundation piecen als je dat zou willen. Ik had dit Daisy and Thorns [Madeliefje en Doornen] blok daarom ook kunnen opnemen in mijn My EQ Boutique collectie blokken, maar daar zaten al 12 andere in! 

Hieronder geef ik een overzicht van de gebruikte Inklingo patroondelen met ‘naam’ en aantal, net zoals ik in mijn Boutique blokken heb gedaan op de notititieblaadjes van elk blok.

Van dit ontwerp heb ik verschillende kleurvariaties gemaakt, en uiteindelijk eentje met stoffen ingestuurd. In deze post laat ik een paar van die variaties zien.

Daisies and Thorns Quilt Fabric Variation – Andere stoffen

De blokken zijn 12 inch [ca. 30,5 cm.], de randen (in de ingezonden versie, helemaal bovenaan) van binnen naar buiten 3 inch, 2 inch en 1 inch breed, en dan meet de quilt totaal 82 inch [208,3 cm.] vierkant.

De gebruikte patroondelen per blok zijn (vanuit het midden):

 • Circle 2.5 (1x) 
 • Blade K-24 A (12x)* (6 wit, 6 donkerblauw)
 • Blade K-24 B (12x)* (6 wit, 6 donkerblauw)
 • Triangle B-24 A (12x)** (6 zeegroen, 6 donkerblauw)
 • Triangle B-24 B (12x)** (6 zeegroen, 6 donkerblauw)
 • Triangle C-24 (24x) 
 • Triangle D-24 (24x) 
 • Background 12″ (4x). 

Page 41 of the Inklingo Dresden Plate Design Book with some of the shapes used for the Daisies and Thorns Block

Als je de Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced collectie hebt, kun je met deze informatie direct de juiste bookmark opzoeken in de pdf voor het printen van de patroondelen die je nodig hebt. En dan kun je dit blok ook maken met minder naden, omdat je niet hoeft te foundation piecen.

* De witte bloemblaadjes kun je in zijn geheel maken met een Blade K-12 (6x). Laat dan de volgende delen weg:

 • K-24 A (6x)
 • K-24 B (6x).

** De zeegroene driehoekjes om de Daisy heen kun je ook uit één stuk maken, met patroondeel Triangle A-12 (6x). Laat dan de volgende delen weg:

 • Triangle B-24 A (6x)
 • Triangle B-24 B (6x). 

Als je deze blokken wilt maken, hoef jij nu alleen nog je printer op te starten! 

Het overzicht met al mijn zeven inzendingen vind je hier.

XXX Annika

ENGLISH

Daisies and Thorns Quilt Color Variation

My fourth entry for the Inklingo – EQ Quilt Design Contest, Daisies and Thorns (top of the post), is based on shapes from the Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced Collection

Daisy and Thorns Block

The block used is my design, using some of the available Inklingo shapes. You could foundation piece it if you want to. So I could have included this Daisy and Thorns block in my My EQ Boutique blocks, but there were already 12 others in it!

Below I will provide an overview of the Inklingo shapes used with ‘name’ and number, just like I did in my Boutique blocks on the notecards for each block.

I made several color variations of this design, and finally entered one colored in fabrics. I am showing some of these variations in this post.

Daisies and Thorns Quilt Fabric Variation

The blocks are 12 inch and the borders are (in the entered version, complete top of the post), from inside out, 3 inch, 2 inch and 1 inch wide. That makes the quilt 82 inch square in total.

The shapes used per block: (listed from center outward):

 • Circle 2.5 (1x) 
 • Blade K-24 A (12x)* (6 white, 6 dark blue)
 • Blade K-24 B (12x)* (6 white, 6 dark blue)
 • Triangle B-24 A (12x)** (6 sea green, 6 dark blue)
 • Triangle B-24 B (12x)** (6 sea green, 6 dark blue)
 • Triangle C-24 (24x) 
 • Triangle D-24 (24x) 
 • Background 12″ (4x). 

If you have the Inklingo Dresden Plate Fancy Pieced Collection, the information above allows you to go straight to the right bookmark in the pdf for printing the shapes you need. And, you can also make this block with less seams, because you don’t have to foundation piece.

Page 41 of the Inklingo Dresden Plate Design Book with some of the shapes used for the Daisies and Thorns Block

* The white Daisy petals can be made out of one shape from a Blade K-12 (6x). In that case you leave out the following shapes:

 • K-24 A (6x white) 
 • K-24 B (6x white). 

The sea green triangles around the Daisy can also be made in one piece, from a shape Triangle A-12 (6x). That eliminates the following shapes:

 • Triangle B-24 A (6x sea green) 
 • Triangle B-24 B (6x sea green). 

If you would like to make these blocks, all you have to do is get your printer running!

Find an overview of all my seven entries here.

XXX Annika

Advertisements

2 comments on “LTL Entry 4 – Daisies and Thorns

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s