EQ7: More Merging Blocks – or How to Merge Yourself Silly

12 Blocks merged into 1 with the EQ7 Merge Blocks Feature – 12 Blokken ingevoegd in 1, met de EQ7 ‘Merge Blocks’ functie

Click here to go straight to English

De uitdaging voor de juni 2012 Club EQ Challenge is om een quilt te ontwerpen met ‘Merged’ [samengevoegde] blokken. Gisteren heb ik al geblogd over hoe je dit doet, en vandaag nog meer info!

In de Info-EQ gebruikersgroep kreeg ik een geweldige tip van EQ Challenge goeroe Barb Vlack. Zij legde uit waarom je een Merged blok niet als achtergrondblok kunt gebruiken; het is nl. geen Easy Draw blok, maar een Easy Draw + Patch Draw blok (te herkennen aan de Appliqué tab onderaan de Block worktable. Een Easy Draw blok heeft dat niet).

Haar geweldige tip nu is: Je kunt een Merged blok WEL als achtergrondblok gebruiken om nog een keer te Mergen, met de volgende truc:

 • Open het ‘Merged’ blok in je Schetsboek om te bewerken (‘Edit’). 
 • Selecteer alle lijnen van je blok met ‘CTRL + A’ (CMD+A op een Mac). 
 • Kopieer ze ‘CTRL+C’ (CMD+C op een Mac). 
 • Open een nieuw block: New block > Easy Draw Block. 
 • Zorg dat je bij Snap Options alleen de knop ‘Snap to Grid’ geselecteerd hebt (zoals op het plaatje) 

  Snapping Options – alleen Snap to Grid selecteren

 • Zorg dat twee rasterlijnen van je achtergrond elkaar in het midden kruisen, dan heb je iets om je op te richten bij het centreren van het blok. 
 • Plak met ‘CTRL+V’ (CMD+V op een Mac) in je lege blok het pakket lijnen. 

Plak de lijnen in het lege blok, EQ plaatst ze iets uit het midden

EQ plaatst het hele pakket lijnen nu iets uit het centrum in je nieuwe blok, dat moet je nog corrigeren. Zorg dat alle lijnen geselecteerd blijven (doe indien nodig opnieuw CTRL+A). 

 • Zoom in, klik en sleep het kruisje in het midden, met alle lijnen geselecteerd, exact naar het midden van je canvas.
 • Zoom in en check de linialen, het kruisje staat precies in het midden

  Check de linialen boven en links of je het goede kruispunt van rasterlijnen te pakken hebt.

 • Laat dan het kruisje los. Al je lijnen zullen dan vastklikken aan de dichtstbijzijnde snap points.
 • Check nogmaals of alle lijnen precies goed staan.

  Weer uitgezoomd, check dat alle nodes de buitenste lijnen van het blok raken

 • Als het er goed uitziet, kun je ergens in de achtergrond van je blok klikken om je lijnen te deselecteren.
 • Klik dan op de knop met de Rode Pijl ‘Add to Sketchbook’, zodat je blok wordt opgeslagen.
 • Check tenslotte of alle lijnen er nog zijn. Zo niet, dan zijn ze niet helemaal vastgeklikt aan de snap points, en moet je ze nogmaals in een leeg blok plakken.

  Opgeslagen in het Sketchbook, check of alle lijnen en onderdelen er nog zijn. Zo niet, dan zijn ze niet allemaal vastgeklikt aan het raster. In dat geval moet je de lijnen opnieuw in een leeg blok plakken.

Als je Merged blok nog vakjes open heeft die de juiste vorm en grootte hebben om nogmaals een blok in te ‘mergen’, dan verschijnt dit blok in de linkerkolom met background blocks, en begint de pret weer van voren af aan!

The last block merged into one of the Star points

Barb raadde wel aan het blok ‘vrij eenvoudig’ te houden, zodat het programma niet vastloopt.

Ik ben heel secuur geweest, en heb op deze manier een ‘vrij complex’ blok gemaakt (helemaal bovenaan). Een LeMoyne Star (uit de EQ Libraries) heb ik in de punten gevuld met 8 alfabet blokken uit de Libraries (Er staat Annika EQ). In de vier vierkantjes in de achtergrond heb ik een blok uit BlockBase geplaatst, Missouri.

Om dit voor elkaar te krijgen moet je als laatste een sterpunt overhouden om in te Mergen. Als er alleen nog een vierkantje vrij is voldoet het blok niet meer als achtergrondblok voor Mergen.

Om te bewijzen dat ik niet heb gesmokkeld door gewoon blokken in een ‘special effects’ stervormige Layout uit de EQ Libraries te plaatsen (dan heb je met een paar minuten werk EXACT hetzelfde resultaat als hierboven :-)), ook nog wat screenshots van dit huzarenstukje-in-wording.

XXX Annika

ENGLISH

The June Club EQ Challenge is to design a quilt with Merged Blocks. Yesterday I already blogged about how to do this, and today already, more info!

In the Info-EQ user group I got a great tip from EQ Challenge Guru Barb Vlack. She explained why you can’t use a Merged Block as background block; because it is not an Easy Draw block, but an Easy Draw + Patch Draw block (you can tell by the Appliqué tab at the bottom of the Block Worktable, which an Easy Draw block does not have).

Her wonderful tip is: You CAN use a Merged block as background block for merging again, with the following trick:

 • Open the Merged block in your Sketchbook to Edit. 
 • Select all lines from your block with ‘CTRL+A’ (CMD+A on a Mac). 
 • Copy them with ‘CTRL+C’ (CMD+C on a Mac). 
 • Open a new block: New Block > Easy Draw Block. 
 • Make sure that at Snap Options you only have to button ‘Snap to Grid’ pushed in (like in the picture). 

  Snapping Options – Snap to Grid only

 • Also, make sure that you have two gridlines crossing in the center of your block worktable, so you have a guide for centering your block. 
 • Paste the set of lines with ‘CTRL+V’ (CMD+V on a Mac). 

Paste the lines into the empty block, they will be placed off center

EQ will now place all of your lines in the block, off center. You will have to correct that. Keep all of the lines selected (repeat CTRL+A if necessary). 

 • Zoom in, click and drag the cross hair in the middle, with all lines selected, to the exact center of your canvas. 
 • Zooming in, Check the rulers, Exactly centered

  Check the rulers top and left to see if you have the right crossing of gridlines. 

 • If you let go of the crosshair, all of your lines will snap to the nearest snap points. 
 • Zoomed out again, check that the nodes all touch the outside lines of the block

  Check again to see if they snapped correctly. If it looks alright, click somewhere in the background of the block, and your lines will be deselected. 

 • Now you can click the red arrow button for ‘Add to Sketchbook’, so your block will be saved. 
 • Check to see if all the line segments are still there. If not, they did not snap correctly to the grid, and you will have to copy the entire set of lines into an empty block again.

  Saved to Sketchbook, check to see if all the line segments are still here. If not, they did not all snap to grid, and you will have to start a new block and paste again.

If your merged block still has open patches with the right size and shape for merging blocks into, this block will appear in the left hand column, for background blocks. And the fun can start all over again!

Barb did recommend to keep the block ‘fairly simple’, so that the program can handle all the lines.

I have worked very precisely, and made a ‘fairly complex’ block this way (complete top of the post). I filled the points of a LeMoyne Star block from the EQ Libraries with 8 Alphabet blocks from the Libraries (it says Annika EQ). In the four corner squares I put a block from BlockBase, Missouri.

To be able to do this, you have to leave a star point open until the last merge. If you leave a square till last, the block will not qualify as background block for merging any longer.

The last block merged into one of the Star points

To prove to you that I did not cheat by just putting the blocks in one of the Star shaped ‘special effects’ quilt layouts from the EQ Libraries (which would give you EXACT the same picture as above, in just minutes work :-)), I included some screenshots of this feat-in-progress. 

XXX Annika

Advertisements

12 comments on “EQ7: More Merging Blocks – or How to Merge Yourself Silly

 1. Pingback: Club EQ Challenge Designs June 2012 | Stof genoeg

   • Silly indeed! Giving me an award….:-) Thank you so much. I am very honored. I will write 7 things about myself later. But I am going to be in trouble with nominating 15 bloggers for the award myself. How do I choose from all the wonderful blogs out there?! I think I may just add a page to my blog with all the blogs and websites that I like. I have been meaning to do that for some time. This is a good reminder. Of course yours will be on it, too! I hope that is OK, too.

    Hugs,Annika

 2. Amazing! Of course, you took the challenge and ran with it. Thank you for your detailed and illustrated explanations. The caution of saving the block in progress several times is good, since there is no “rule” for anticipating when you might cross the limit for block drawing complexity in EQ7. Terrific job!

  • Thank you Barb! You are an inspiration, as always, with the wonderful challenges and the great tips! I learned so much from you, and I really appreciate it.

   Annika

 3. Came over from info-EQ. You have mastered merging. Wonderful.
  Glad you asked the question.
  Pam in South Carolina, USA

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s