Starting and Finishing the Food BOM Quilt

Food BOM Quilt Uitvoering

Click here to go straight to English

Het begin en het einde van de Food BOM Quilt

Het is 1 augustus 2012, de 2e verjaardag van dit blog! Ik had gehoopt met een laatste post de Food BOM Quilt serie af te ronden, maar ik heb besloten het toch maar in twee posts op te knippen. (Dit blog wordt wel een zootje zo, ik heb nog meer posts die al veel te lang wachten op een vervolg! Sorry!)

Vandaag dan de info over de gebruikte stoffen en benodigde materialen. In het vervolg de uitleg over hoe ik de quilt, en vooral de randen, in elkaar heb gezet en afgewerkt.

Afmetingen

 • De quilt meet ca. 14,5 x 18 inches [ca. 37 x 46 cm.]
 • De blokken zijn 3 inch [ca. 7,6 cm.].
 • De sashings zijn afgewerkt 3 inch x 0,5 inch [ca. 7,6 x 1,3 cm.]
 • De corner stones zijn 0,5 inch vierkant [ca. 1,3 cm.].
 • Het middendeel, inclusief de rand met sashings, meet 11 inch x 14,5 inch [ca. 28 cm. x 37 cm.]
 • De randen daaromheen zijn iets minder dan 1,75 inch breed [ca. 4,4 cm].
  • De horizontale randen zijn 1,75 x  11 inch [ca. 4,4 x 28 cm.].
  • De verticale randen zijn dus 1,75 inch x 14,5 inch [ca. 4,4 x 37 cm.]
 • De afwerkbies was bedoeld als een kwart inch [iets meer dan 6 mm.] brede bies, maar is met 8 mm. iets breder uitgevallen.

Food BOM Quilt Ontwerp

Zoals je kunt zien heb me bij de uitvoering niet strikt aan mijn ontwerp gehouden. Afgezien van de spiegelbeeldige blokken (foutje), en de andere plaatsing van blokken en kleuren, is de rand anders. 

Voor de kleuren, de vlakverdeling en de breedte van de rand heb ik me laten leiden door de stofjes die ik had, in plaats van door het patroon.

Kiezen van de stof

Voor deze quilt heb ik mijn ruime voorraad charms aangesproken. Een charm is 5 x 5 inch [ca. 12,5 cm.], dus ruim voldoende als achtergrondstof voor een blok van 3 x 3 inch. 

Voor de sashings, de afwerkbies en de achterkant heb ik grotere stukken (resten) stof gebruikt. 

Ik ben begonnen met het kiezen van de stoffen voor de appliqué cirkels. Ik heb meest effen stoffen genomen in realistische kleuren voor het voedsel dat ze moeten voorstellen. Ook deze effen stoffen heb ik allemaal uit charms geknipt, maar een klein restje (minimaal genoeg voor een cirkel van 2,5 inch of ca. 6,5 cm. doorsnee) is genoeg.

Het rondjes-thema van de blokken heb ik doorgevoerd in de achtergrond- en randstoffen. Uit mijn stapels charmpakketjes heb ik alle stoffen met stippen en rondjes getrokken. Toen bleek dat ik ruim voldoende geschikte charms had voor dit quiltje, heb ik de gestipte stofjes verder op kleur geselecteerd.

De warm gekleurde stoffen heb ik gebruikt voor de achtergronden van het middendeel en de corner stones.

De koel gekleurde stoffen heb ik in de randen gebruikt.

Om dit pastelkleurige quiltje wat pit te geven, heb ik zwart/wit gebruikt voor de sashings en de afwerkbies.

Kiezen van stoffen, sorry voor de kwaliteit, foto is alleen als geheugensteuntje genomen met de iPod!

Hoeveel stof heb je nodig?

 • Cirkels: 11 of 12 charms, of 12 restjes van minimaal 2,5 inch [6,5 cm., inclusief 6 mm. naadtoeslag] doorsnee.
  • In kleuren van Appel, Kers, Tomaat, Sinaasappel, Salami, Gehaktbal, Donut, Koekje en Olijf, Vis, Ei en Mozzarella.
  • Voor Ei en Mozzarella samen heb ik maar één witte charm gebruikt.
  • Vis: Als je een restje gebruikt voor de Vis, houd er dan rekening mee dat je na het maken van de cirkel ook nog wat stof voor de kop en de staart nodig hebt.
 • Heel kleine restjes in
  • geel (eidooier)
  • rood (piment olijf)
  • groen (kroontje van de tomaat, steeltje van de kers, blaadje van de appel)
  • bruin (steeltje van de appel).
 • Achtergrond: 12 charms, of 12 restjes van minimaal 3,5 x 3,5 inch, dat is inclusief 0,25 inch naadtoeslag rondom.  [8,9 cm, incl. ca. 6 mm. naadtoeslag rondom].
 • Cornerstones: 1 charm, of 1 restje van minimaal 4 x 5 inch [ca. 10,2 cm. x  12,7 cm.], voor 20 cornerstones van elk 1 inch vierkant, (inclusief 0,25 inch naadtoeslag rondom), [2.54 cm, incl. ca. 6 mm. naadtoeslag rondom].
 • Randen: Minimaal 8 charms of restjes, die samen dezelfde hoeveelheid stof opleveren. Ik heb voor een iets grotere variatie in kleur en dessin 11 verschillende charms gebruikt. Daarbij houd je dus restjes stof over.
 • Sashings:
  • Een sashing meet 1 inch x 3,5 inch inclusief 0,25 inch naadtoeslag rondom [2,54 cm. x 8,9 cm, inclusief ca. 6 mm. naadtoeslag rondom].

Voor 31 sashings in dezelfde kleur heb je nodig: 

  • Minimaal 31 inch x 3,5 inch [ca. 78,8 cm. x 8,9 cm.] of gelijkwaardig (voor alle 31 sashings in dezelfde kleur).

Omdat ik niet genoeg stof had voor alle sashings in 1 kleur, heb ik ze verdeeld in 17 lichtere sashings in het middendeel en een donkere rand van 14 sashings rondom het middendeel. Dan heb je minimaal nodig:

  • 17 inch x 3,5 inch [43,2 cm. x 8,9 cm.] of gelijkwaardig, lichte stof.
  • 14 inch x 3,5 inch [35,6 cm. x 8,9 cm.] of gelijkwaardig, donkere stof.

Bij gebruik van charms voor (verschillend gekleurde) sashings:

  • Als je heel zuinig met stof moet doen, en het dessin van de stof het toelaat om je sashings in verschillende richtingen te snijden, kun je uit een charm (net!) 5 sashings halen in de breedte, en dan nog eentje overdwars, is totaal 6 per charm. Dan heb je 5 charms nodig voor 30 sashings + nog een klein restje voor de laatste sashing.
  • Als je royaler rekent haal je 4 sashings naast elkaar uit een charm, en dan heb je 8 charms nodig voor 31 sashings.
 • Totaal aantal gebruikte charms in mijn quilt: 35 (+ restjes)
 • Afwerkbies: Ik heb heel zuinig gedaan en heb vier losse, rechte strips van een enkele laag stof gebruikt als afwerkbiezen. Je kunt de hoeveelheid stof natuurlijk aanpassen (ruimer nemen) voor de afbiestechniek en -breedte van je keuze. Met de afgewerkte maat van het quiltje kun je de benodigde hoeveelheid stof zelf berekenen.
 • Minimaal heb je nodig voor de bies:
  • 2 repen van 1,25 inch breed x 19 inches lang [3,2 cm. x 48,3 cm.] (verticale biezen)
  • 2 repen van 1,25 inch breed x 15 inches lang [3,2 cm. x 38,1 cm.] (horizontale biezen).
 • Achterkant: Ik heb, om tijdens het quilten genoeg ruimte te hebben om de quilt buiten de randen vast te pakken, voor de vulling en de achterkant ca. 10 cm. extra rondom genomen. In totaal dus ca. 57 cm. x 66 cm. [22 x 26 inches].
 • Eventueel stof voor een ophangtunnel of iets dergelijks.
 • Eventueel stof voor een etiket. 
 • Vulling: Ik heb een rest dunne, 100% katoenen vulling gebruikt, van ca. 57 x 6 cm. [22 x 26 inches]. 

Blocks Food BOM

Verder gebruikt/nodig

 • Freezer Paper of gewoon papier, om de patronen op te printen.
 • Een lichtbron om achter het patroon en de stof te gebruiken, om de tekst van het patroon op de stof over te nemen, en de appliquédelen op de stof te plaatsen.
 • Perfect Circle Templates van Karen Kay Buckley, of materiaal om zelf cirkelvormige mallen te maken.
 • Stijfsel en een kwastje, voor het maken van de cirkels.
 • Strijkijzer.
 • Vliesofix of ander materiaal om de kleine appliquédelen permanent vast te strijken op stof.
 • Appliqué-lijmpen of spelden, om de cirkels tijdelijk vast te zetten op de stof.
 • Borduurgaren voor de teksten + geschikte naald. Ik adviseer een effen, donkere kleur.
 • Onzichtbaar naaigaren voor machinaal appliqué en machinaal quilten, + geschikte naald.
 • Dun naaigaren voor hand appliqué, + geschikte naald.
 • Decoratieve quilt-/borduurgarens voor het zichtbaar (machinaal) vastzetten van de kleine appliquédelen, en voor het doorstikken van de rand.
 • Naaigaren voor het in elkaar naaien van de quilt + geschikte naald.
 • Rolmes en snijmat en/of schaar. Eventueel knoopjes en/of kraaltjes voor het versieren van bijv. Cookie en Donut.

Alle patronen en links naar de voorgaande posts vind je hier.

XXX Annika

English 

Food BOM Quilt Design

Today is 1 August 2012, the 2nd anniversary of this blog! I had hoped to finish the series on the Food BOM Quilt with one final post, but I decided to cut it up for two posts after all. (This blog is getting messy this way, I have more ‘unfinished’ posts that are awaiting follow-up way too long. Sorry!)

Today I am giving the info on the fabrics used and the materials needed. In the second post I will explain how I assembled and finished the quilt, especially the border.

Dimensions

 • The quilt finishes approximately 14.5 x 18 inches [ca. 37 x 46 cm.]
 • The blocks are 3 inches square [ca. 7.6 cm.].
 • The sashings finish at 3 inches x 0.5 inch [ca. 7.6 x 1.3 cm.]
 • The corner stones are 0.5 inch square [ca. 1.3 cm.].
 • The quilt center, including the sash border, measures 11 inches x 14.5 inches [ca. 28 cm. x 37 cm.]
 • The borders around it are a little less than 1.75 inches wide [ca. 4.4 cm.]
  • The horizontal borders are 1.75 x  11 inches [ca. 4.4 x 28 cm.]
  • The vertical borders are 1.75 inch x 14.5 inches. [ca. 4.4 x 37 cm.]
 • The binding was intended to be a quarter inch wide [a little over 6 mm.], but turned out almost 3/8 of an inch [8 mm.].

Food BOM Quilt

As the pictures show, in making this quilt, I did not follow my design strictly. Apart from the mirror image blocks (mistake), and the different placement of colors and blocks, the border is different. 

For the colors, and the placement of patches and the width of the border, I just went with what my fabrics provided, instead of following the pattern. 

Picking the fabrics

For this quilt I used my ample stash of charm squares. A charm is 5 x 5 inches [ca. 12.5 cm.], so plenty large as background fabric for a 3 x 3 inch block. 

For the sashings, the binding and the backing, I used larger scraps of fabric. 

I started with picking the fabrics for the appliqué circles. I picked mostly solid fabrics, in realistic colors for the food they are supposed to be. I used charms as well to cut out the solid patches, but a small scrap (minimum of a circle with 2.5 inch [6.5 cm.] diameter) will do.

I continued the circle theme of the blocks in the background and border fabrics. From all my piles of charm sets, I pulled the fabrics with dots, circles and round elements. When I saw that I had more than enough for this small quilt, I made a color selection.

The fabrics in warm colors were used for the backgrounds and corner stones in the center part. 

The cool colors were used in the border.

To add a little ‘punch’ to this pastel colored quilt, I used black/white fabrics for the sashings and the binding.

Auditioning Fabrics for Food BOM Quilt – Sorry for the poor quality of the pic, I took it as a reminder only, with my iPod!

How much fabric do you need?

 • Circles: 11 or 12 charms, or 12 scraps of minimum 2.5 inch diameter, including 0.25 inch seam allowance [6.5 cm. diameter].
  • In colors of Apple, Cherry, Tomato, Orange, Salami, Meatball, Donut, Cookie, Olive, Fish, Egg and Mozzarella.
  • For Egg and Mozzarella together, I used only one white charm.
  • Fish: If you use a small scrap for the Fish, remember that, after making the circle, you need a little fabric for the head and the tail.
 • Very tiny scraps in
  • yellow (egg yolk)
  • red (pimento olive)
  • green (tomato crown, cherry stem, apple leaf)
  • brown (apple stem).
 • Background: 12 charms, or 12 scraps of minimum 3.5 x 3.5 inches [8.9 cm], that is including 0.25 inch seam allowance all around.  
 • Cornerstones: 1 charm, or 1 scrap of minimum 4 x 5 inches [ca. 10.2 cm. x  12.7 cm.], for 20 cornerstones of 1 inch [2.54 cm] square each, (including 0.25 inch seam allowance all around).
 • Borders: Minimum 8 charms or scraps totaling the same amount of fabric. For a little more variety in color and print, I used 11 different charms. That will leave you with some waste or small scraps.
 • Sashings:
  • A sashing measures 1 x 3.5 inches [2.54 cm. x 8.9 cm.], including 0.25 inch seam allowance all around.

For 31 sashings in one color, you need: 

  • Minimum 31 x 3.5 inches [ca. 78.8 cm. x 8.9 cm.] or equivalent.

Because I did not have enough fabric in one color for all sashings, I split them in 17 lighter sashings in the center, and a darker sash border of 14 sashings around the center. For that, you need a minimum of:

  • 17 x 3.5 inches [43,2 cm. x 8,9 cm.] or equivalent, lighter colored fabric.
  • 14 x 3.5 inches [35,6 cm. x 8,9 cm.] or equivalent, darker colored fabric.

If you use charms for (multicolored) sashings:

  • If you really have to skimp on fabric, and if the print allows you to cut sashings in different directions, you can (just!) get 5 sashings vertically, and one more horizontally, which makes a total of 6 per charm. That way you need 5 charms for 30 sashings + one small scrap for the final sashing.
  • If you calculate safely, you can get 4 sashings in the same direction from one charm, so you need 8 charms for 31 sashings.
 • Total number of charms used in my quilt: 35 (+ scraps)
 • Binding: I skimped on fabric, and used four separate, straight grain strips of a single layer of fabric, to bind the quilt. You can adapt (increase) the amount of fabric for the binding technique and width of your choice. With the finished size of the quilt, you can calculate how much fabric you need.
 • You will need at least (for the binding):
  • 2 strips of 1.25 inch wide x 19 inches long [3.2 cm. x 48.3 cm.] (vertical sides)
  • 2 strips of 1.25 inch wide x 15 inches long [3,2 cm. x 38,1 cm.] (horizontal sides).
 • Backing: In order to have plenty of grip around the edges of the quilt, for quilting, I took ca. 4 inches extra all around for the backing and the batting. That makes a total of 22 x 26 inches [ca. 57 cm. x 66 cm.].
 • Optional: fabric for a hanging sleeve or something like that.
 • Optional: Special fabric for a label. 
 • Batting: I used a leftover piece of thin, 100% cotton batting, 22 x 26 inches [57 x 66 cm.]. 

Blocks Food BOM

Further used/required

 • Freezer Paper or plain paper, for printing the patterns.
 • A light source to use behind the patterns and fabric, for tracing the text and placing the appliqué pieces on the background. 
 • Perfect Circle Templates (by Karen Kay Buckley), or template material for making your own circular templates.
 • Sizing and a small brush, for making the circles.
 • An iron.
 • Fusible web (I used Vliesofix) for ironing the smallest appliqué shapes to the background fabric.
 • Appliqué glue pen or pins, for securing the circles to the fabric temporarily.
 • Embroidery thread for the text, + matching needle. I recommend a dark, solid color of thread. 
 • Invisible thread for machine appliqué and machine quilting, + matching needle.
 • Thin thread for hand appliqué, + matching needle.
 • Decorative quilting /embroidery threads for visibly sewing down the smallest appliqué shapes, and for quilting the borders.
 • Piecing thread for quilt assembly, + matching needle.
 • Rotary cutter and cutting mat, and/or scissors.
 • Optional: buttons and/or beads for embellishing blocks, like the Cookie and Donut.

You will find all patterns and previous posts here.

XXX Annika

Advertisements

2 comments on “Starting and Finishing the Food BOM Quilt

 1. Dank je wel voor de prachtige patronen. Ben heel benieuwd of er misschien een vervolg komt. (taarten of zo ?)

  • Dankjewel Fenneke!
   Niet overdrijven, he? (‘prachtige patronen’ ;-) Het zijn maar rondjes hoor!).
   Ik denk dat ik ooit nog wel weer eens een BOM ga doen, maar voorlopig effe niet.
   Taarten is trouwens wel een leuk idee! Mmmmm….

   groetjes, Annika

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s