Club EQ Challenge Designs July 2012

Eagle’s Nest in the Air Quilt Design – inzending 1

Click here to go straight to English

Update december 2012: Ik heb bovenstaande quilt gemaakt van Spoonflower stof. Klik hier voor foto’s.

Update December 2012: I made the quilt above from Spoonflower fabric. Click here for pictures.

Het thema voor de Club EQ Challenge van juli 2012 was ‘Birds’ [Vogels]. Dat biedt veel inspiratie, zoals de fantastische inzendingen deze maand duidelijk laten zien.

Er bestaan veel patchworkblokken met ‘Bird’ of een specifieke vogelsoort in de naam. En vogels zijn natuurlijk ook een geliefd onderwerp voor appliqué motieven, klassiek en modern.

Mijn idee was direct om een quilt te ontwerpen voor mijn vader, die Arend heet. Gelukkig heeft EQ kant-en-klare ‘Eagle’ appliqué-blokken en motieven in de Libraries, want ik had niet echt tijd om zelf een arend of adelaar te tekenen.

Star Quilt met Oranje Arend Quilt Design 1 – niet ingezonden

Ik wilde de Arend plaatsen op een stervormige achtergrond, en liefst nog in combinatie met patchworkblokken met vogelnamen uit de Libraries. Dat is me helemaal gelukt met inzending 1.

Voor de stervormige achtergrond heb ik me weer eens heerlijk uitgeleefd met de stervormige quilt-layouts in de EQ Libraries. Dat is altijd groot effect met weinig moeite! Als je een EQ beginner bent, raad ik je echt aan hier eens mee te spelen. Het is heel gemakkelijk en echt leuk. Ik zal er nog eens een post over schrijven.

In mijn quiltontwerp (boven) ‘Eagle’s Nest in the Air’ [Arendsnest in de Lucht], heb ik de ster gevuld met ‘Birds in the Air’ [Vogels in de Lucht] blokken. In de vierkanten en driehoeken rondom de ster staan ‘Bird’s Nest’ [Vogelnest] blokken. Op laag 2 heb ik een Eagle appliqué-motief geplaatst, over de patchwork blokken.

Folk Art Eagle Quilt Design – Inzending 2

Voor mijn tweede inzending wilde ik hetzelfde idee uitwerken met een heel andere ‘look’.

Dat heb ik gedaan door de Stervormige layout te vullen met blokken met ronde lijnen (zonder vogelnamen, alleen gekozen om hun effect), en een ander Eagle appliqué-motief te gebruiken op laag 2. Dit Folk-Art Eagle motief heb ik gekopieerd en gespiegeld, zodat er een paartje staat.

Tenslotte heb ik in de Folk Art Eagle quilt felle, bonte kleuren gebruikt voor een heel ander effect dan de klassieke en mannelijke kleuring in mijn eerste ontwerp.

Star met Oranje Arend Quilt Design 2 – niet ingezonden

Mijn vader vond ze allebei prachtig. Ik voelde me een beetje schuldig door zijn reactie, ik voelde me ineens een beetje gemeen. “Vind je ze mooi? O, je vindt ze prachtig? Fijn! Maar ik ga ze niet voor je maken, hoor!”

Ik hoop niet dat hij denkt dat ik hem toch ga verrassen door deze voor hem te maken :-(. De volgende keer dat ik op bezoek ga, neem ik een geprint plaatje mee, beloofd!  Tussendoor vind je nog een paar Arendquilts die ik niet heb ingezonden.

Je kunt alle inzendingen voor de challenge hier bekijken. En neem maar van mij aan dat je die allemaal wilt zien!

XXX Annika

ENGLISH

Folk Art Eagle Quilt Design, entry 2

The theme for the July 2012 Club EQ Challenge was ‘Birds’.

That offers a lot of inspiration, as the fantastic entries this month clearly show.

There are many pieced blocks with ‘Bird’ or a specific bird species in the name. And birds are a popular subject for appliqué motifs, classic and modern.

I immediately had the idea to design a quilt for my Dad, named Arend, meaning Eagle in Dutch. Luckily, EQ has many ready-made Eagle appliqué blocks and motifs in the Libraries, because I did not really have time to draft an Eagle.

I wanted to place the Eagle against a star in the background, preferably combined with pieced blocks with bird names, from the Libraries. I succeeded in doing so with Entry 1.

Star with Orange Eagle Quilt Design – not entered

For the star shaped background, I played around with the Star Quilt Layouts in the EQ Libraries. These always provide grand effects with very little effort! If you are an EQ beginner, I really urge you to play with these some time. It is super easy and great fun. I will write a post about it, someday.

In my ‘Eagle’s Nest in the Air’ quilt design (complete top of the post), I filled the star with ‘Birds in the Air’ blocks. The squares and triangles around the star are filled with ‘Bird’s Nest’ blocks. I placed an Eagle appliqué motif on layer 2, over the pieced blocks.

For my second entry (above), I wanted to execute the same idea with a very different look.

I did that by filling the Star Layout with curved blocks (without bird names, purely chosen for effect), and by using a different appliqué motif on layer 2. In this quilt I copied the Eagle motif and mirrored it, to get an Eagle pair.

Star Quilt with Orange Eagle Variation Quilt Design – not entered

Finally, in the Folk Art Eagle quilt design, I used bright, contrasting colors for a different effect than the classical male coloring in my first design.

My father loved them both. I felt a bit guilty with his reaction, suddenly I felt a bit mean. “Do you like them? O, you think they are wonderful? Good! But I am not making any of these for you, of course!”

I sure hope he does not think I will still surprise him by making an actual quilt for him :-(. Next time I visit, I will bring a printed picture, promise! 

Here you can see all entries for the challenge. And believe me, you will want to see all of them!

XXX Annika

Advertisements

One comment on “Club EQ Challenge Designs July 2012

  1. Pingback: Club EQ Challenge Designs August 2012 | Stof genoeg

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s