Inklingo Hunter’s Star Quilt Designs

Hunter’s Star with LeMoyne Star Variation Block 2 – Hunter’s Star met LeMoyne Star variatieblok 2

Click here to go straight to English

Hier zijn dan mijn quiltontwerpen met de nieuwste Inklingo-collecties, voor Hunter’s Star. Ik heb Hunter’s Star gecombineerd met de (Inklingo) LeMoyne Star.

Hunter’s Star is er (voorlopig) in drie maten, 6 inch, 9 inch en 12 inch. En er is ook een gratis te downloaden Inklingo Hunter’s Star Design Book.

Hunter’s Star met LeMoyne Star variatie blok 3, alleen Inklingobaar in 6 inch

De 4,5 inch ster uit de Gratis Inklingo-Collectie Patroondelen past bij de 9 inch Hunter’s Star.

De 6 inch Inklingo LeMoyne Star combineert met de 12 inch Hunter’s Star.

Hunter’s Star met gewone LeMoyne Star blokken, in 4,5 of 6 inch

Na de frisse versie van mijn quiltontwerp bovenaan, wilde ik ook wat ‘gloeiende’ versies, met minder contrast, proberen.

In de kleurvariaties heb ik met twee achtergrondvierkantjes in het LeMoyne Star blok iets gevarieerd, om te kijken wat het beste effect geeft. Ik ben er nog niet helemaal uit, het hangt ook van de kleuring af.

1: Le Moyne Star gewoon – 2: Met 2 vierkantjes vervangen door elk 2 HST’s – 3:Met 2 vierkantjes vervangen door elk 1 HST en 2 QST’s

Blok 3 in het overzicht hierboven kun je alleen maken met de 6 inch LeMoyne Stars. Voor de 4,5 inch LeMoyne Star variatie zijn de benodigde 1,32 inch kwartvierkant driehoeken (QST’s) niet beschikbaar als Inklingo patroondeel.

  • Voor blok 1 gebruik je gewoon  de patroondelen zoals ze in de collectie van je keuze, 4,5 of 6 inch, zitten.
  • Voor variatieblok 2 in 6 inch, gebruik je vier 1,75 inch halfvierkant driehoeken (HST’s), in plaats van twee 1,75 inch vierkantjes. Deze HST’s vind je in de download Inklingo-collectie Half Square Triangles 00B, met 12 maten HST’s.
  • Voor variatieblok 2 in 4,5 inch gebruik je vier 1,32 inch HST’s. Deze vind je de Inklingo-collectie patroondelen voor 15 inch Feathered Star.
  • Voor variatieblok 3 in 6 inch, vervang je twee 1,75 inch vierkantjes door (per vierkantje) een 1,75 inch HST en twee 1,75 inch QST’s. De QST’s zitten in de Inklingo-collectie Quarter Square Triangles 00B, met twaalf maten kwartvierkant driehoeken.

XXX Annika

ENGLISH

Hunter’s Star with LeMoyne Star Variation Block 2

Here are my quilt designs with the latest Inklingo collections, for Hunter’s Star.

I paired Hunter’s Star with the (Inklingo) LeMoyne Star. Hunter’s Star comes in three sizes (for now); 6 inch, 9 inch and 12 inch. And there is also a free download Inklingo Hunter’s Star Design Book.

Hunter’s Star with regular LeMoyne Star Blocks, in 4.5 or 6 inch

The 4.5 inch star from the Free Inklingo Shape Collection fits with the 9 inch Hunter’s Star.

The 6 inch Inklingo LeMoyne Star fits with the 12 inch Hunter’s Star.

Hunter’s Star with LeMoyne Star Block Variation 3

After my fresh quilt design from the complete top, I also wanted to try a few ‘glowing’ color variations, with less contrast.

In the color variations I varied a bit with two of the background squares of the LeMoyne Star block, to see which gives the best effect. I am undecided, it also depends on the coloring.

1: Le Moyne Star regular – 2: With two squares replaced by each 2 HST’s -3: With two squares replaced by each 1 HST and 2 QST’s

Block variation 3 in the overview above, you can only make with 6 inch LeMoyne Stars. For the 4.5 inch LeMoyne Star variation, the 1.32 inch Quarter Square Triangles (QST’s) you need are not (yet?) available as Inklingo shape.

  • For block 1 you just use the shapes that are in the collection of your choice.
  • For block variation 2 in 6 inches, you use four Half Square Triangles (HST’s) of 1.75 inch to replace two 1.75 squares. You find these HST’s in the Inklingo download shape collection Half Square Triangles 00B, with twelve sizes of HST’s.
  • For block 2 in 4.5 inch you use four 1.32 inch HST’s. These are in the Inklingo shape collection for 15 inch Feathered Star.
  • For block variation 3 in 6 inches, you replace two 1.75 inch squares with one 1.75 inch HST and two 1.75 QST’s. De QST’s are in the Inklingo shape collection Quarter Square Triangles 00B, with twelve sizes of QST’s.

XXX Annika

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s