Looking Back On 2012

Block for Group Quilt, hand pieced Inklingo Stars, Leaf Sashings and Rose Dream - Blok voor Groepsquilt, handgenaaide Inklingo Sterren, Leaf Sashings en Rose Dream.

Block for Group Quilt, hand pieced Inklingo Stars, Leaf Sashings and Rose Dream – Blok voor Groepsquilt, handgenaaide Inklingo Sterren, Leaf Sashings en Rose Dream.

Click here to go straight to English

Een terugblik op 2012

Ik wil nog even stilstaan bij 2012, een bijzonder jaar voor mij. Ik heb weer veel geleerd en inspiratie opgedaan voor quilts. Hoogtepunten, bijzonderheden en belangrijkste inspiraties van 2012:

Over een heleboel van deze dingen heb ik nog niet eerder geschreven! Daarom hieronder alsnog wat plaatjes.

Ik wil iedereen bedanken die belangrijk voor me is geweest in 2012. Ten eerste moet ik Linda Franz bedanken. Zij was betrokken bij de beide absolute hoogtepunten van het jaar:

New Designer for My EQ Boutique!

Nieuwe Ontwerper voor My EQ Boutique!

Dat ik mijzelf nu een professionele quiltontwerper mag noemen (niet dat ik er van kan leven ofzo).

Ik ben dankbaar voor alle steun en aanmoediging die ik heb ontvangen, van Linda, van Sara Seuberling en Penny McMorris van the Electric Quilt Company/My EQ Boutique, en natuurlijk van iedereen die mijn blokken heeft gekocht! Dus allemaal heel erg bedankt.

Ik hoop dat jullie quilters daar blij zijn met de patronen en er iets moois van maken.  

Test block, My EQ Boutique Inklingo Dresden Plate Pieced Variations #11

Test blok, My EQ Boutique Inklingo Dresden Plate Pieced Variations #11

Ook wil ik graag EQ Goeroe Barb Vlack bedanken voor alle maandelijkse Club EQ Challenges. Ik heb er veel van geleerd en op die manier heeft Barb ook een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn ontwikkeling tot My EQ Boutique-ontwerper.

CIMG2025

Het tweede hoogtepunt was onze fantastische reis door Canada, en dan speciaal de tijd die we hebben doorgebracht met Linda, Monkey en Russ! We hebben Linda’s prijswinnende quilts gezien en met Monkey geknuffeld! Het was onze eerste keer in Canada, maar hopelijk niet de laatste!

CIMG1250

Vlnr: Ikke, Monkey (in de rode tas) en Linda. Dit is de beste foto van Monkey die ik heb :-(

En met haar niet aflatende stroom van nieuwe Inklingo collecties patroondelen, prachtige Design Books en de ontwerpwedstrijd ‘Love the Lines’ heeft Linda mij weer veel inspiratie gegeven om quilts te ontwerpen.

Lang niet alle ideeën heb ik uitgewerkt, en lang niet alles komt hier op Stof Genoeg, dus wat jullie hier hebben gezien is maar het topje van de ijsberg.

CIMG1261

Linda’s beroemde Quilted Diamonds Quilt, foto ‘live’ genomen door ondergetekende

CIMG1742

Op de stoep bij Stychen Time, de plaatselijke quiltwinkel in Jasper. Deze winkel ligt dus midden in een National Park! (In de Rocky Mountains)

CIMG1457

We zagen boven de prairie prachtige wolkenluchten. Het deed ons denken aan Nederland, maar dan anders

CIMG1690

‘An’-sichtkaart :-) Dat ding aan mijn riem is de berenspray. Gelukkig vonden de beren in hun bontjas het te warm om ons te bespringen

CIMG2134

We zijn Hollanders, dus er moest natuurlijk gefietst worden. Dit is Stanley Park in Vancouver, met uitzicht op de bergen en de oceaan.

XXX Annika
ENGLISH

Back of the Block - Achterkant van het Blok

Back of the Block

I would like to take a moment to think back on 2012, a special year for me. Once more, I learned a lot and got a lot of inspiration for quilts. Highlights, specifics and major inspirations of 2012:

I have not written about many of these events before. So to make it up, you will find some pictures in this post.

I want to thank everyone that has been important to me in 2012. 

First and foremost I need to thank Linda Franz. She was involved in the two absolute highlights of the year:

New Designer for My EQ Boutique!

New Designer for My EQ Boutique!

That I can call myself a professional quilt designer now (not that I can make my living from quilt design).

I am grateful for all the support and encouragement that I received, from Linda, from Sara Seuberling and Penny McMorris from the Electric Quilt Company/My EQ Boutique, and of course from everybody that bought my blocks! Many thanks to all of you!

I hope you quilters out there are happy with the blocks and make them into something beautiful.

Test block, My EQ Boutique Inklingo Dresden Plate Pieced Variations #11

Test block, My EQ Boutique Inklingo Dresden Plate Pieced Variations #11

I want to thank EQ Guru Barb Vlack as well, for all of her monthly Club EQ Challenges. I learned a lot from them and in that way Barb contributed greatly to my  development into a My EQ Boutique designer.

CIMG1250

From left to right: Me, Monkey (in the red bag), and Linda. This is the best picture of Monkey I have :-(

The second highlight was our trip through Canada, and most of all the time we spent with Linda, Monkey and Russ! We saw Linda’s award winning quilts and hugged Monkey! It was our first time in Canada, but hopefully not our last!

CIMG1261

Linda’s famous Quilted Diamonds Quilt, picture taken ‘live’ by yours truly

And with her never ending current of new Inklingo shape collections, beautiful Design Books and the quilt design contest ‘Love the Lines’, Linda once more provided great inspirations to design quilts.

I have not nearly drawn all of my ideas, and not nearly all of what I draw ends up here on Stof Genoeg, so what you have gotten to see is just the tip of the iceberg.

CIMG1742

Me in front of Stychen Time, the LQS in Jasper. A quilt shop in a National Park! (In the Rocky Mountains)

CIMG2134

Since we are Dutch, we had to cycle. This is Stanley Park in Vancouver, with a view of the mountains and the ocean.

XXX Annika

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s