Inklingo Mystery Quilt with New Collection

Click here to go straight to English

Linda Franz heeft een nieuwe collectie Inklingo patroondelen uitgebracht, New York Wheel 6 inch. [15,2 cm].
Mijn handen jeuken om er in EQ7 mee te spelen, want deze patroondelen combineren prachtig met de New York Beauty Collecties, voor allerlei nieuwe variaties.

Bij aankoop van elk van deze collecties krijg je Linda’s prachtige Sunflower Design Book er GRATIS bij. De informatie uit het Sunflower Design Book is namelijk ook van toepassing voor de New York Beauty en New York Wheel patronen.

Maar Linda heeft ook nog iets helemaal nieuws bedacht, speciaal voor bij de New York Wheel collectie patroondelen… een Mysterie Quilt! Dit Mysterie heet ‘The Case of the Secret Garden’ [De Zaak van de Geheime Tuin, in het kort COTSG].

Voor degenen die niet weten hoe een mysteriequilt werkt, leg ik het kort even uit. Linda publiceert elke week een nieuwe aanwijzing/instructie voor het voorbereiden of maken van een deel van deze kleine quilt (wandkleedje). Die instructies voer je uit, zonder dat je weet hoe het eindresultaat eruit komt te zien.

Om het extra spannend te maken, combineert Linda in deze quilt de New York Wheel collectie met de Gratis Inklingo-Collectie Patroondelen voor een 4,5 inch [11,4 cm] achtpuntige ster.

Ik loop een beetje achter op dit blog, want Linda heeft aanwijzing nr. 1 al bekendgemaakt, nl. de benodigde hoeveelheden stof, en waar je op moet letten bij het kiezen van je vier stoffen (veel contrast, en prints zonder richting). In de Inklingo Yahoo Group zijn al aardig wat enthousiaste deelnemers, met foto’s van hun gekozen stoffen.

Maar je bent nog ruim op tijd om mee te doen! Kijk naar alle foto’s voor inspiratie, en duik in je eigen lapjesvoorraad! Ik heb (nu) zelf helaas geen gelegenheid om de mysteriequilt te maken, maar ik vind het erg leuk om te volgen wat alle anderen doen.

Doe je ook mee?

XXX Annika

ENGLISH

Linda Franz has released a new Inklingo collection of shapes, New York Wheel 6 inch.


My hands are itching to play with it in EQ7, because the shapes combine beautifully with the New York Beauty Collections, for lots of new variations.

With a purchase of any of these collections, you get Linda’s wonderful Sunflower Design Book for FREE! That is because the information in this Design Book is also applicable to the New York Wheel and New York Beauty patterns.

But Linda also came up with something completely new especially for the New York Wheel collection of shapes… a Mystery Quilt! This Mystery is called ‘The Case of the Secret Garden’ [COTSG].

For those who don’t know how a mystery quilt works, I will explain: Each week, Linda will give you a new clue/instruction for preparing or making a part of this small quilt (wallhanging). You follow the instructions without knowing what the end result will look like.

To make it even more exciting, Linda is combining the New York Wheel collection with the Free Inklingo Shape Collection for a 4.5 inch LeMoyne Star.

I am a little behind on this blog, because Linda has already released clue #1, the amount of fabric you need, and what to look for in your four fabrics (high contrast and non-directional prints). In the Inklingo Yahoo Group there are already quite a few enthusiastic participants, with pictures of their selected fabrics.

But there is still time to join! Look at all the pictures for inspiration, and dive in your own stash! Unfortunately I am not able to make the mystery quilt (at this moment), but I love seeing what everybody does with it.

Will you join in the fun?

XXX Annika

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s