Coronation Quilt Design Series Part 2

EQ7 Sketchbook with four blocks for the Coronation Quilt

EQ7 Schetsboek met vier blokken voor de Kroningsquilt – EQ7 Sketchbook with four blocks for the Coronation Quilt

Click here to go straight to English

Kroningsquiltontwerpen Serie Deel 2

In deel 1 heb ik vier blokken laten zien die iets met ‘Koningin’ te maken hebben. Vandaag laat ik weer een plaatje zien uit mijn EQ7 Schetsboek, met vier blokken. 

Deze vier verwijzen naar onze nieuwe Koning. Vanaf linksboven met de klok mee:

 • Het profiel van de huidige Prins van Oranje, straks Koning Willem-Alexander. Het lijkt iets beter dan het silhouet van Koningin Máxima, hoewel ik ook hier niet precies een foto kon overtrekken.
 • Het blok daarnaast is een ‘Coronation block’ [Kroningsblok], uit BlockBase.
 • Daaronder een doodgewoon ninepatch blok dat in de quilt toch iets speciaals voorstelt.
 • En tenslotte het ‘King’s Crown’ [Koningskroon] blok, uit de EQ Libraries.

Deze blokken bestaande uit vierkanten en driehoeken zijn natuurlijk allemaal te maken met Inklingo-patroondelen. Kijk onder ‘Support’ in de Index of Shapes [Index van Patroondelen] voor alle beschikbare maten vierkanten (onder ‘polygons’) en driehoeken.  

Zie je de verschillen en de overeenkomsten met de vier blokken uit de vorige post?*

EQ7 Sketchbook with 'Royal Blocks'

*Overeenkomsten: de kleuren oranje (voor het Koningshuis, van Oranje-Nassau), rood, wit en blauw (van de Nederlandse vlag).

Het verschil: rechte lijnen bij de blokken voor de Koning, en ronde lijnen voor de Koningin.

XXX Annika

ENGLISH

EQ7 Sketchbook with four blocks for the Coronation Quilt

EQ7 Schetsboek met vier blokken voor de Kroningsquilt – EQ7 Sketchbook with four blocks for the Coronation Quilt

In part 1 I showed four blocks that have something to do with ‘Queen’. Today I am showing another picture from my EQ7 Sketchbook, with four blocks. These four refer to our new King.

From top left clockwise:

 • The profile of the current Prince of Orange, soon King Willem-Alexander. It is a better likeness than Queen Máxima’s silhouette, even though I could not  trace a picture exactly.  
 • The next block is a Coronation Block from BlockBase.
 • Next a common ninepatch block that does represent something special in the quilt.
 • And finally the King’s Crown block, from the EQ Libraries.

And of course all of these blocks from squares and rectangles can be made entirely from Inklingo shapes. Look under ‘Support‘ in the Index of Shapes for all available sizes of squares (under ‘polygons’) and triangles.

Do you see what is the same and what is different about these blocks compared to the four blocks from the previous post?*

EQ7 Sketchbook with 'Royal Blocks'

*Similarities: the colors (orange for the Royal House, of Orange-Nassau), red, white and blue (colors of  the flag of The Netherlands).

The difference: straight lines for the King’s blocks, and curved lines for the Queen’s.

XXX Annika

Advertisements

8 comments on “Coronation Quilt Design Series Part 2

 1. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 10 – Finish | Stof genoeg

 2. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 9 | Stof genoeg

 3. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 8 | Stof genoeg

 4. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 7 | Stof genoeg

 5. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 6 | Stof genoeg

 6. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 5 | Stof genoeg

 7. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 4 | Stof genoeg

 8. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 3 | Stof genoeg

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s