Coronation Quilt Design Series Part 3

Flag of the Netherlands with Orange Pennant, for Queen’s Day or a Royal Birthday

Click here to go straight to English

Kroningsquiltontwerpen Serie Deel 3

Misschien was je al opgevallen dat de acht uit deel 1 en deel 2 nogal verschillend zijn qua raster en mate van detail. Wel wat veel variatie voor maar 1 quilt, ook al is het een grote.

En je had gelijk, want… ik heb een tweeluik quilts ontworpen! Een quilt voor de Koning, en een bijpassende quilt voor de Koningin. Vandaag laat ik hier de middendelen van beide quilts zien.

201304 Center Medallions

De Koning kijkt naar rechts, omdat dat gezien wordt als naar voren kijken (tenminste in culturen waar het schrift van links naar rechts gelezen wordt). Koning Willem-Alexander kijkt op 30 april vooruit, naar zijn taak en nieuwe leven.

De Koningin kijkt hem in dit tweeluik aan.

Als ik deze quilts zou maken, dan zou ik de silhouetten wel wat beter gelijkend maken, en meer dezelfde maat (dat valt me nu pas op!). Dan zou ik de achtergrondstof van het middendeel uit één stuk nemen. Voor de tekst zou ik dan op zoek gaan naar wat zwieriger letters. Dat moeten jullie er dus maar even bijdenken.

Het medaillon wordt omrand met rood-wit-blauw (van binnenuit gezien) en die staat uiteraard voor de Nederlandse vlag. Zijn jullie al nieuwsgierig naar de rest?

XXX Annika

ENGLISH

You might already have noticed that the eight blocks from part 1 and part 2 are quite different when looking at their grid and amount of detail in the piecing. A bit much variation for only one quilt, even if it is a big one.

And you were right, because… I designed a dyptich of quilts! One quilt for the King and a matching quilt for the Queen. I am revealing the centers of both quilts today.

201304 Center Medallions
The King is looking to the right, because that is perceived as looking forward (at least in cultures where writing is read from left to right). King Willem-Alexander is looking forward on 30 April, toward his task and his new life.

The Queen is facing him in this dyptich.

If I were to make these quilts, I would make the silhouettes a better likeness, and of matching size (I only see the difference just now!). I would make the center background from one piece. And I would find a more elegant, jaunty font for the text. So please just imagine that.

Around the center medallion is a red-white-blue border (seen from the center outward), and that represents the flag of the Netherlands.

Have I raised your curiosity about the rest?

XXX Annika

Advertisements

7 comments on “Coronation Quilt Design Series Part 3

  1. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 10 – Finish | Stof genoeg

  2. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 9 | Stof genoeg

  3. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 8 | Stof genoeg

  4. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 7 | Stof genoeg

  5. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 6 | Stof genoeg

  6. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 5 | Stof genoeg

  7. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 4 | Stof genoeg

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s