Coronation Quilt Design Series Part 5

King's Crown Border and Flag Border added - King's Crown rand en Vlagrand toegevoegd

King’s Crown Border and Flag Border added – King’s Crown rand en Vlagrand toegevoegd

Click here to go straight to English

Kroningsquiltontwerpen Serie Deel 5

Na de onthulling van de rand met ‘Queen’s Crown’ blokken in deel 4 kan het geen heel grote verrassing zijn dat dezelfde rand in de Kroningsquilt voor Willem-Alexander is gevuld met King’s Crown [Koningskroon] blokken, ook op de punt. 

Ook hier weer gevolgd door een rand in de kleuren van de Nederlandse vlag.

Hoewel onze Koning niet gekroond wordt, is er wel degelijk een Kroon

Crown, Sceptre, Orb and Sword, the Regalia of the Netherlands

Kroon, Scepter, Rijksappel en Zwaard, die de macht van de Koning van Nederland symboliseren

Nadat Koningin Beatrix aftreedt in het Paleis op de Dam, wordt Willem-Alexander beëdigd en ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Hij zal dan gekleed zijn in een rokkostuum en de Kroningsmantel dragen, van rood fluweel met een hermelijnen bontrand.

Geen uniform, zoals hij nu vaak draagt bij officiële gelegenheden, want zodra hij Koning wordt is hij geen militair meer. Volgens de Nederlandse wet is het namelijk niet toegestaan dat militairen in de regering zitten. 

Prins Willem-Alexander in uniform op zijn trouwdag, 2-2-2002

Prins Willem-Alexander in uniform op zijn trouwdag, 2-2-2002

In aflevering 6 weer een nieuwe rand om de medaillonquilt voor Máxima. 

Klik voor de voorgaande afleveringen: 

XXX Annika

ENGLISH

After the reveal of the border with Queen’s Crown blocks, it can’t be a very big surprise that this some border in Willem-Alexander’s quilt is filled with King’s Crown blocks, also set on point.

Again  followed by an identical triple border in the colors of our Netherlands’ flag.

Even though our King is not crowned, there actually is a Crown.

Crown, Sceptre, Orb and Sword, the Regalia of the Netherlands

Crown, Sceptre, Orb and Sword, symbolizing the power of the King of the Netherlands

After Queen Beatrix abdicates in the Royal Palace in Amsterdam, Willem-Alexander will be sworn in, in the Nieuwe Kerk, the church ‘next door’. He will be dressed in white tie, and wearing the Royal Mantle, made of red velvet, with an ermine fur border.

Not a uniform, as he now often wears at official occasions, because as soon as he is King, he no longer has an Army role or title. That is because under Dutch law, it is not allowed for anyone from the Army having a seat in the government.

Prince Willem-Alexander in uniform on his wedding day, 2-2-2002

Prince Willem-Alexander in uniform on his wedding day, 2-2-2002

In part 6 another border around the medallion quilt for Máxima.

For previous parts in these series, click:

XXX Annika

Advertisements

5 comments on “Coronation Quilt Design Series Part 5

  1. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 10 – Finish | Stof genoeg

  2. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 9 | Stof genoeg

  3. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 8 | Stof genoeg

  4. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 7 | Stof genoeg

  5. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 6 | Stof genoeg

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s