Coronation Quilt Design Series Part 8

Coronation Quilt Dyptich with Flag Borders added - Kroningsquilt tweeluik met vlaggetjesrand toegevoegd

Coronation Quilt Dyptich with Flag Borders added – Kroningsquilt tweeluik met vlaggetjesrand toegevoegd

Click here to go straight to English

Kroningsquiltontwerpen Serie Deel 8

De rand van vandaag is gelijk in allebei de quilts van het Kronings tweeluik. Het is een rand die bestaat uit driehoeken, die oranje vlaggetjes voorstellen.

Deze rand heb ik niet berekend, maar gewoon wat geschoven met de ‘Points out’ rand in EQ7, tot hij er goed uitzag. De rand is 2,5 inch [6,35 cm.] breed, met een wit randje van 1 inch [2.54 cm.] ernaast.

De vlaggetjesrand staat symbool voor de steun en enthousiasme van het volk voor het Koningshuis (of in elk geval voor de feestelijke vrije dag ;-)).

Er zijn natuurlijk wel heel wat onderdanen die de monarchie een achterlijk instituut vinden, en die zelfs willen abdiceren als onderdaan. Tja, er is wat voor te zeggen, maar de oranje tompoezen en oranjebitter zullen mij er niet minder om smaken!

En zo’n Koningshuis levert behalve ‘samenbinding’ toch ook veel vermaak op. En dan bedoel ik niet Koninginnedag, maar de komedie en satire die recent op het Koningshuis is geïnspireerd, door bijvoorbeeld Carlo & Irene en Lucky TV.

O, wat is het fijn om te leven in een ‘Republiek’ met een Koning (m/v) als extraatje. ;-) 

Klik voor de voorgaande afleveringen: 

XXX Annika

ENGLISH

Today’s border is the same in both quilts of the Coronation dyptich. This border is made of triangles, picturing little orange flags.

I did not calculate this border, but just played around in EQ7 with the ‘Points Out’ Border, until it looked good. It measures 2.5 inch [6.35 cm.] wide, with a 1 inch [2.54 cm.] wide white strip following.

The flag border symbolizes the support and enthusiasm of the people for the Royal House (or at least for the festive day off ;-)).

Queen Beatrix on Queen’s Day, with Orange supporters

There are of course quite a few among the people who think the monarchy is a backward institution, and even want to abdicate on their turn, as subject. Well, there is something to be said for that, but I will enjoy the orange millefeuilles and ‘orange bitter‘ just the same!

And a Royal House provides not only a lot of  ‘bonding’ (this is in the new King’s motto), but also lots of entertainment. And I don’t mean Queen’s Day, but the comedy and satire it has inspired in tv makers and the like recently.

(In the video below, you see a parody of the Queen’s Abdication Speech. The Queen is saying how much faith she has in her son fulfilling his tasks responsibly and dignified, when the camera starts to focus on the Crown Prince and his wife.)

Oh, how I love living in a ‘Republic’, with a King (m/f) as a little bonus. ;-) 

For previous parts in these series, click:

XXX Annika

Advertisements

2 comments on “Coronation Quilt Design Series Part 8

  1. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 10 – Finish | Stof genoeg

  2. Pingback: Coronation Quilt Design Series Part 9 | Stof genoeg

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s