Jean Paul Gaultier Exhibit: From the Sidewalk to the Catwalk

Click here to go straight to English

Meivakantietip: Jean Paul Gaultier in de Kunsthal in Rotterdam

Als je de reizende tentoonstelling met het werk van de Franse modeontwerper Jean Paul Gaultier nog niet hebt bezocht, is komende week je laatste kans. De Kunsthal heeft wegens de  overweldigende bezoekersaantallen de openingstijden verruimd, en is nu o.a. ook op maandag open.

Wij hebben vandaag deze prachtige Bevrijdingsdag gevierd door ons onder te dompelen in Gaultier’s bevrijdende couture. Daaruit blijkt zijn onconventionele blik op mannen en vrouwen, seksualiteit, zijn creativiteit, humor en technische vakmanschap. 

Ik heb wat filmpjes gemaakt, maar de camera van mijn iPod is niet geweldig. Dus hier ook een YouTube filmpje van de tentoonstelling op een andere locatie.

Vrijwel alle getoonde creaties tonen niet alleen een concept of visie, maar zijn ook ‘gewoon’ prachtig en elegant. Niet alleen de sprookjesachtige zeemeerminnenjurken, maar ook de sm-achtige outfit of de jurk van een vuilniszak. Heel bijzonder!

(Een filmpje van de carrousel met als thema ‘Parijs’. Let op de hakken van sommige schoenen, het zijn omgekeerde Eiffeltorentjes!)

En niet alleen het tentoongestelde is zeer de moeite waard, ook de tentoonstelling zelf. De opstelling en aankleding is opwindend en verrassend. De haute couture die ik tot nu toe gezien heb stond altijd achter glas. Gecombineerd met de noodzakelijke spaarzame verlichting (textiel is erg kwetsbaar voor o.a. UV-straling) geeft dat een tombe-achtige sfeer waarin je automatisch gaat fluisteren.

Maar hier zijn verschillende middelen ingezet om dat allemaal te vermijden. Sfeervol geluid (nooit te hard, erg prettig!), paspoppen met bewegende gezichten, die spreken of zingen. Een draaiende carrousel met paspoppen.

En overal kun je met je neus bovenop staan! Het was druk, maar alles was perfect te zien. Geen koorden om achter te blijven staan, je kon het vakmanschap closeup bewonderen. En wat me erg opviel, niemand raakte het kwetsbare textiel aan. Dat had makkelijk gekund, en op quilttentoonstellingen zie ik het tot mijn ergernis ook vaak gebeuren. Maar hier dwongen de creaties kennelijk genoeg respect af.

(Een video van de outfit van Dana International, de Israëlische Songfestivalwinnaar. Helaas zijn kapsel en bewegend gezicht niet goed te zien).

Als je nog gaat, let dan ook op de kralen, het borduurwerk, het haakwerk, het breiwerk, het kant, het appliqué, de schoenen en de kapsels. (O, die kapsels!).

Deze tentoonstelling is al in diverse landen geweest, en gaat deze zomer naar Zweden, en daarna naar New York, en in 2014 naar Londen. Meer informatie hier.

Gaat dat zien, gaat dat zien! 

XXX Annika

ENGLISH

If you had have not yet visited the traveling exhibit with the work of the French fashion designer Jean Paul Gaultier, next week is the last chance to do so in Rotterdam. The Kunsthal has extended its visiting hours, and is also open on Mondays now.

Today is Liberation Day in The Netherlands, and we have celebrated it by immersing ourselves in Gaultier’s liberating couture. It shows his unconventional outlook on women and men, sexuality, his creativity, sense of humour and technical craftmanship.

I have made some videos but the camera on my iPod is not great. So I have also included a YouTube video from this exhibit at another venue. 

(A video of the Paris themed carrousel. Note the heels of some of the shoes; they are little Eiffel towers upside down!)

Most of the creations on show do not just portray a concept of vision, but are also ‘just’ stunning and elegant. Not just the fairytale mermaid dresses, but also the sm-like outfits or the dress made of a garbage bag. Very special!

And not just the dresses and suits on display are worth viewing, also the exhibit itself. The mounting and furnishing is exciting and surprising. The haute couture I have seen so far was always behind glass. Combined with the required sparse lighting (fibre is very vulnerable to UV-radiation etc.), it makes for a tomb-like ambiance, which automatically makes you whisper.

In this exhibit they used several ways to prevent all of that. Atmospheric sound (never too loud, very nice!), mannequins with moving faces, speaking or singing. A revolving carrousel with mannequins.

And everywhere you could get up close to the couture! It was crowded, but everything was still perfectly accessible. No ropes to keep you behind, we could admire the craftmanship in close view. And what struck me, nobody touched the fragile textiles. It could easily have happened, and I often see it in quilt shows, much to my annoyance. But in this exhibit, the creations apparently won enough respect.

(A short video of the feathered outfit of Dana International, the Israeli EuroSong winner. Unfortunately, the moving face and the intricate hairdo don’t show well.)

If you are going to see this show, do pay attention to the beads, the embroidery, the knitting, the crocheting, the lacework, the appliqué, the shoes and the hairdo’s. (Oh, those hairdo’s!).

This exhibit has travelled in several countries already, and continues to Sweden, New York, and London in 2014. More information here.

Go and see it if you have the chance! 

XXX Annika

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s