The Scientific Approach to Promoting Charity

Relihunk Arie Boomsma als Jezus – ‘Reli hunk’ Arie Boomsma as Jesus

Click here to go straight to English 

De Wetenschappelijke Benadering van het Bevorderen van Liefdadigheid

Goed, ik wil jullie graag inspireren om royaal te zijn met donaties aan het Libby Lehman Medical Fund. Nou heb ik daar wat wetenschappelijke literatuur op nageslagen.

Wat je moet doen om gulheid te stimuleren, is een beroep doen op de emoties van mensen, zoals dankbaarheid, hoop en het verlangen om goed te doen. Appelleren aan religieuze gevoelens werkt ook geefbereidheid in de hand.

Vervolgens heb ik eens nagedacht over de doelgroep van dit blog. Ik schat zo in dat de meerderheid vrouw is en boven de 30.

Ik heb al twee posts geschreven over de toestand van Libby Lehman. Dus als ik je nog niet zo ver heb gekregen om geld te sturen, dan moet iemand anders het maar doen.

En als je dan een ‘big gun’ zoekt, die bij rijpe vrouwen religieuze gevoelens kan oproepen, dankbaarheid, hoop en het verlangen om het eens goed te doen, dan kom je vrijwel automatisch uit bij ‘relihunk’ Arie Boomsma.

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar een plaatje van Arie werkt bij mij heel stimulerend op van alles en nog wat. O.a. mijn geefbereidheid (“O ja, neem me!”) en mijn fantasie. Mijn creatieve sappen (en nog zo wat vocht) gaan er lekker van stromen.

Ik heb wat gedichtjes over hem geschreven, en een quiltontwerp gemaakt met de beeltenis van Arie. Hier een voorbeeldje (zie ook de Engelse versie onderaan), later meer.

Uiteraard uitsluitend voor het goede doel, dat snappen jullie wel.

Dus: geef voor Libby! In mijn vorige post staat hoe dat moet. 

Arie Boomsma

Een evangelisch lustobject

Hij looft de Here opgewekt

En seks vertolkt hij wonderschoon

De Daad en Woord in één persoon

XXX Annika

ENGLISH

Arie Boomsma from Behind

I want to inspire you to be generous with your donations to the Libby Lehman Medical Fund. So I checked some scientific literature on that topic.

What you should do to promote generosity, is appeal to people’s emotions, for example gratitude, hope and the desire to do good. Appealing to religious sentiments also works to increase willingness to give.

Next, I did some thinking about the target group of this blog. I am guessing that most of you are female and 30 plus.

I already wrote two posts about Libby Lehman’s condition. So, if by now I have not gotten you to send money, I should bring in ‘a big gun’.

And if you are looking for someone in The Netherlands that can inspire in ripe women religious feelings, gratitude, hope, and the desire to do it good, you almost automatically end up at ‘reli hunk’ Arie Boomsma.

I don’t know about you, but for me, a picture of this author, tv personality and model, acts very stimulating on all kinds of stuff. Among other, my willingness to give (“Oh yes! Take me!”) and my fantasy. He gets my creative juices (and some other juices, too) flowing all over the place. 

I have written poems about him, and made a quilt design with Arie’s picture. A small sample of poetry below. Solely for charitative purposes of course.

So: give for Libby! My previous post says how.

Arie Boomsma

O, my prejudice is wrecked

Cause ‘evangelic sex object’

Could not exist, before I checked.

 

But Jesus’ name he glorified

He flaunts his sex appeal with pride

He’s Word and Deed personified

XXX Annika

Advertisements

One comment on “The Scientific Approach to Promoting Charity

  1. Pingback: Tips for Designing a Photo Patchwork Quilt | Stof genoeg

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s