Tips for Designing a Photo Patchwork Quilt

Photo Patchwork Arie Boomsma

Photo Patchwork Arie Boomsma

Click here to go straight to English 

In EQ7 kun je van een geïmporteerde afbeelding automatisch een fotopatchwork maken. Dat heb ik gedaan met een foto van Arie Boomsma, zoals ik al had aangekondigd in deze post. 

Als je hem leuk vindt (de quilt) kun je hem maken met de informatie die ik hieronder geef. En ik hoop dat je dan in ruil een donatie wilt doen voor het Libby Lehman Medical Fund. Libby en haar familie zullen je dankbaar zijn!

Over het maken van een fotopatchwork

Een uitvoerbaar fotopatchwork produceren is nog iets lastiger dan je zou denken:

 • Als je foto veel verschillende kleuren/tinten heeft, geeft EQ je een enorm lange ‘yardage’ lijst met voor elk lapje een andere kleur stof. Veel van die kleuren zijn dan moeilijk van elkaar te onderscheiden, zodat je niet weet welke kleur bij welke patroondelen hoort.
 • Als de foto weinig contrast heeft, wordt je fotopatchwork een vage brij.

Het selecteren van de juiste afbeelding is daarom heel belangrijk. Gelukkig kun je met EQ7 of  een fotobewerkingsprogramma (zoals bijv. PhotoShop Elements) heel wat doen om de afbeelding van je keuze geschikter te maken.

Een paar tips:

 • Neem een klein onderwerp (bijv. alleen een gezicht of een detail). Snijd een grotere foto bij (crop).
 • Zorg voor een neutrale (effen) achtergrond. Verwijder evt. de achtergrond uit je afbeelding.
 • Verander een kleurenafbeelding in zwart-wit.
 • Verminder het aantal kleuren (kleurdiepte) zoveel mogelijk.
 • Misschien moet je dan ook nog wat spelen met het contrast of de donker/licht verhouding in je foto.

Als je hem daarna importeert op je Quilt Worktable (Image Tab) heb je kans dat je dan een heel herkenbaar fotopatchwork krijgt, vooral gezien vanaf een afstandje.

Hexagon PhotoPatchwork

Zelf vind ik dat de zeshoekige fotopatchworks iets betere afbeeldingen opleveren dan die met vierkantjes. Zie het voorbeeld hierboven. Overigens geeft de yardage lijst hier 3 A4-tjes met verschillende tinten grijs! Dat wordt dan wel een hele uitzoekerij.

Ik heb voor deze post daarom een ontwerp met vierkantjes uitgewerkt, met maar negen verschillende kleuren (en nog eentje voor de rand). Dat is zelfs voor beginners snel en eenvoudig te maken. Misschien kan evangelist Arie zo nog wat nieuwe zieltjes voor het quilten winnen :-).

Hoewel deze quilt maar een beperkt aantal verschillende tinten grijze stof heeft, heb ik, om het zoeken naar de juiste plaatsing voor elke kleur stof makkelijker te maken, ook een gekleurde versie van het fotopatchwork gemaakt.

Kleurversie van fotopatchwork, te gebruiken als legenda - color key version of photo patchwork

Kleurversie van fotopatchwork, te gebruiken als legenda – color key version of photo patchwork

Elke tint grijs is vervangen door een makkelijker te onderscheiden kleur. Als ik nu beide lijsten met stof uitprint, en ze naast elkaar leg, kan ik precies zien welke grijs door welke kleur is vervangen.

En als ik dan de gekleurde foto erbij houd, kan ik vervolgens alle grijze vierkantjes gemakkelijk op de juiste plek in de quilt plaatsen.

Je ziet dat je ook gerust met ‘rare kleuren’ kunt werken voor een herkenbaar portret, het hoeft geen grijs te zijn!

De hoeveelheden stof zijn gebaseerd op vierkantjes van 1 inch [2,54 cm.], afgewerkte maat. De rand is ook 1 inch breed.

overzicht benodigde hoeveelheid stof en aantallen vierkantjes

overzicht benodigde hoeveelheid stof en aantallen vierkantjes voor vierkantjes van 1 inch afgewerkte maat

om makkelijker te zien welke grijs waar komt in de quilt, een kleurenlegenda

om makkelijker te zien welke grijs waar komt in de quilt, een kleurenlegenda

Als je je vierkantjes in een andere maat neemt, moet je dus ook de hoeveelheid stof aanpassen. De juiste hoeveelheid is gemakkelijk te berekenen, met de door EQ genoemde aantallen vierkantjes per kleur (zie de getallen onder ‘number of patches’ in de afbeeldingen hierboven).

Als je Inklingo vierkantjes neemt (die zijn er in verschillende maten van 0,5 inch tot 9 inch en van alles daar tussenin!), dan staat de benodigde hoeveelheid stof in de Inklingo-pdf met de patroondelen.

En voor het berekenen van de afmetingen van de quilt: Het fotopatchwork is 32 blokjes hoog, en 39 blokjes wijd.

XXX Annika

ENGLISH

In EQ7 you can automatically turn an imported picture into a photo patchwork. I did that with a picture of Dutch celebrity Arie Boomsma, as I announced in this post.

If you like it, (maybe you can pass it off as a photo patchwork of a celeb you actually know!) you can make it with the information I provide below. And I hope in return you will donate to the Libby Lehman Medical Fund. Libby and her family will be grateful!

About making a photo patchwork

Producing a photo patchwork you could actually make is a bit trickier than you may expect:

 • If your picture has many different colors/shades, EQ will render an outrageously long ‘yardage’ overview, with a different color fabric for each single patch. Many of the colors are hard to tell apart, so you can’t tell which color is for which patch.
 • If your picture has little contrast, your photo patchwork will become a vague affair.

Therefore, selecting a good picture is very important. Thankfully, with EQ7 or with image editing software (like PhotoShop Elements), you can do a lot to make the picture of your choice more suitable.

Some tips:

 • Select a small subject (like just a face or a detail). Crop a larger picture.
 • Make sure there is a neutral (solid) background. If necessary, remove the background from the picture.
 • Change a colored picture into black-and-white.
 • Decrease the number of colors as much as possible.
 • Additionally, you may have to play a bit with contrast or light/dark settings in your picture.

If you import a picture after making the necessary edits, onto your Quilt Worktable (Image Tab), chances are that you will get a very recognizable photo patchwork, especially when viewed from a bit of distance.

Hexagon PhotoPatchwork

I actually think the hexagonal photo patchworks produce somewhat better pictures than the ones with square patches. See the example above.

Mind you, the yardage overview for this version is 3 pages of different shades of gray!  It would take a lot of detective work to find the right shades of fabric, and find the spots to place them in the quilt.

That’s why I chose squares for this example project, with only nine different shades of fabric (and one more for the border). That way this quilt is very quick and simple to construct, even for beginners. Perhaps this way, evangelist Arie can convert some innocents into new quilters :-).

Although this quilt only has a limited number of gray shades, to make finding the right spot for each gray easier, I made a colored version of the photo patchwork. I replaced each gray with an easily discernable color.

Kleurversie van fotopatchwork, te gebruiken als legenda - color key version of photo patchwork

This way, if I print both yardage overviews, and put them next to each other, I can immediately see what shade of gray was replaced by which color. And with a picture of the colored photo patchwork at hand, I can very easily place all my gray squares in the right position in the quilt.

And you see, you can also use ‘unnatural colors’ for a portrait, it does not have to be gray!

The amount of fabric in these yardage calculations is based on 1 inch [2.54 cm.] squares, finished size. The border is one inch as well.

overzicht benodigde hoeveelheid stof en aantallen vierkantjes

EQ7 Fabric key, based on 1 inch (finished size) squares

om makkelijker te zien welke grijs waar komt in de quilt, een kleurenlegenda

And a color key, to make placement of the grays above, in the right spot easier

If you take squares of a different size, you can easily recalculate the yardage, with the number of patches for each color stated by EQ on the yardage overview (see the columns ‘number of patches’ in the pictures above).

If you use Inklingo squares (available in several sizes, from 0,5 inch to 9 inch, with lots in between), you can find information on yardage in the Inklingo shape collection of your choice.

And for calculating the size of the quilt: The photo patchwork is 32 squares high, and 39 squares wide. 

XXX Annika

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s