Bedankt, mevrouw Van Bijnen

201308ThankYouTeacherAppleBorder

Speciaal ontworpen voor Mevrouw Van Bijnen, mijn ‘Thank You Teacher Quilt’. De appeltjes zijn ook eigen ontwerp. – Especially designed for Mrs. Van Bijnen, my ‘Thank You Teacher Quilt’. The apples are my own design too.

Click here to go straight to English 

Vandaag wil ik ‘Mevrouw Van Bijnen’ in het zonnetje zetten.

Dankzij haar kan ik dit blog schrijven, kan ik vrienden maken over de hele wereld, alle mogelijke quiltinformatie via internet tot mij nemen, Engelstalige software (EQ!) leren en gebruiken, mijn huidige fijne baan uitvoeren in een bedrijf met als voertaal Engels, en zaken doen als quiltontwerper met het Amerikaanse My EQ Boutique!

Een heel belangrijk persoon in mijn leven dus. Maar ik vrees dat ik haar dat nooit heb laten weten. Hoog tijd dus om dat verzuim te herstellen!

Lieve mevrouw Van Bijnen, ontzettend bedankt dat u mij zo goed Engels hebt geleerd!

Smiling Apple Block

Smiling Apple Block – Eigen Ontwerp

Je raadt het al, Inge van Bijnen was mijn lerares Engels op de middelbare school. En na lezen en schrijven, is er geen vak of vaardigheid waar ik zoveel plezier van heb gehad als van het vermogen om Engels te begrijpen, te spreken en te schrijven.

Ze is de enige docent waar ik zes jaar lang les van heb gehad, en Engels was mijn beste vak. Niet alleen daarom heeft ze een belangrijke invloed op mij gehad. Ze was ook verreweg de leukste docent die ik op de middelbare school heb gehad. Ze was jong (tweede helft 20), en je kon met haar lachen.

Mijn middelbare school was enigszins streng, een grote christelijke scholengemeenschap, met veel oudere, autoritaire, en helaas soms ook vreselijk slechte docenten. Mevrouw Van Bijnen (ze is nu getrouwd en heet daardoor anders), was een opvallend prettige uitzondering!

Ik herinner me bijvoorbeeld dat ze onze hele klas bij haar thuis uitnodigde voor een Engelse afternoon tea. Ze had ons recepten gegeven van sandwiches en scones, en zij zorgde voor thee, jam en clotted cream.

Het was de eerste keer dat ik kennismaakte met het concept van uitgebreid tea-en. Ook dat heeft een blijvende indruk gemaakt. (En ik heb het over 30 jaar geleden!)

Ze vertelde ons geestige verhalen over haar tijd als au pair in Engeland (een onhandelbaar kind dat ze tot haar gêne in een tuigje over straat moest slepen). Ze vertelde enthousiast over geliefde Engelse boeken en boekverfilmingen. 

201308SmilingAppleWreath

En onlangs heeft ze nog iets liefs gedaan voor mijn ouders, waardoor ik eraan herinnerd werd dat ik NODIG iets terug moest doen. Een klein gebaar, maar recht uit het hart.

Ik heb een quiltontwerp voor haar gemaakt, met appels, het symbool van kennisEr zijn nog meer redenen waarom appels heel symbolisch zijn voor leraren. Lees het hier (in het Engels natuurlijk). Over dit quiltontwerp zal ik later nog een aparte post schrijven.

Mevrouw Van Bijnen leest Stof Genoeg normaal vast niet, maar ik zal haar een kaartje sturen met de link naar deze post. Misschien krijg ik wel wat correcties op mijn Engels terug, in rode pen ;-)

XXX Annika

ENGLISH

Smiling Apple Block

Smiling Apple Block – Own Design

Today I want to put ‘Mrs. Van Bijnen’ in the spotlight.

Thanks to her I can write this blog, make friends all over the globe, have access to all kinds of information on quilting through the internet, learn and use software in English (EQ!), do my current great job in a company that has English as the official language, and do business as a quilt designer with American webshop My EQ Boutique!

Ergo, she has been a very important person in my life. But I’m afraid I never let her know that. It’s high time to make up for that omission!

Dear Mrs. Van Bijnen, thank you so very much for teaching me English so very well!

You guessed it, Inge van Bijnen was my English teacher in secondary school. And after reading and writing, there is no skill or knowledge that I have benefited as much from as from being able to understand, speak and write in English.

She is the only teacher that I have had for six years, and English was my best subject. That is not the only reason why she has made a big impact on my life.

She was also by far the most fun teacher I had in secondary school. She was young (in the second half of her twenties), and she was always in for a good laugh.

The school I went to was fairly strict, a large Christian school with many older, authoritarian, and unfortunately sometimes very bad, teachers. Mrs. Van Bijnen (she is married now, and has a different name), was a very pleasant exception!

I remember one time when she invited our entire class in her home for an English afternoon tea. She had given us recipes for sandwiches and scones, and she provided tea, jam and clotted cream. 

It was my first introduction to the concept of having tea with lots of yummy things. That too, has made a lasting impression. (And I am talking about 30 years ago!)

She would tell us humorous stories about her time as an au pair (nanny) in England. (An unruly kid which she had to drag along in public in a harness, much to her embarrassment).

She would talk about beloved English literature and film adaptations with enthusiasm.

201308SmilingAppleWreath

And recently she did something sweet for my parents, that reminded me that it was HIGH time I did something for her in return. A small gesture, but straight from the heart.

I have made a quilt design for her, with apples, the symbol of knowledge. And there are more reasons why apples are associated with teachers. You can read them here. I will write a separate post about this quilt design.

I doubt that Mrs. Van Bijnen reads Stof Genoeg. I will send her a post card with the link to this post. Who knows, she may return it with some corrections in my English in red pen ;-)

XXX Annika

Advertisements

One comment on “Bedankt, mevrouw Van Bijnen

  1. Pingback: Thank You Teacher Quilt Explained | Stof genoeg

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s