Thank You Teacher Quilt Explained

Thank You Teacher quilt, designed especially for Mrs .  Van Bijnen -

Thank You Teacher quilt, designed especially for Mrs . Van Bijnen – Thank You Teacher Quillt, speciaal ontworpen voor Mevrouw Van Bijnen

Click here to go straight to English 

Hier is de toelichting op het quiltontwerp uit mijn vorige post. (Die me trouwens een heel leuke, echte brief van Mevrouw Van Bijnen opleverde!)

Het uitgangspunt was appels (vanwege de associatie met leraren), en de tekst ‘Thank you Teacher’ [Bedankt, Leraar/lerares]. Uiteindelijk kon ik dat combineren, door de tekst in appeltjes weer te geven.

Thank You  Teacher Quilt showing outlines

Thank You Teacher Quilt met de lijnen rondom de blokken

In EQ heb ik deze quilt opgezet als een horizontale layout met veel kleine blokken. Die layout heb ik op laag 1 gevuld met effen blokken (de achtergrond) en hier en daar een appelblokje.

De grotere, lachende appels zijn in principe hetzelfde blok als de kleine appeltjes, met alleen daaraan toegevoegd een gezichtje. Mijn appelblokken zijn een bewerking van een bestaand appelblok uit de EQ7 Libraries. Ik heb alles veranderd, behalve het steeltje :-). 

De vier grotere appelblokken zijn op laag 2 geplaatst. Ze zijn zes keer zo groot als de kleine blokken.

Thank You Teacher Quilt met tekst in hartjes en Londen-thema stof als rand, speciaal voor Mevrouw Van Bijnen

Alternatieve Thank You Teacher Quilt met tekst in hartjes en stof in Londenthema als rand, speciaal voor Mevrouw Van Bijnen

Toen ik het middendeel klaar had, met de tekst precies in het midden, en overal evenveel ruimte eromheen, besloot ik dat ik er nog randen blokken omheen wilde.

Als je dan gewoon de layout uitbreidt met extra blokken schuift je tekst weer uit het midden. EQ7 voegt de extra blokken namelijk toe vanuit de linkerbovenhoek, en dus niet gelijkmatig rondom.

Met een trucje kun je je blokken wél rondom toevoegen. Gebruik daarvoor randen in de ‘Border Style’ ‘Blocks Aligned Inside’.

Screenshot of Border Tab with Border Style Blocks Aligned Inside. Grey is the first border created this way. It looks exactly like a regular row of blocks.

Screenshot van de Border Tab met ‘Border Style’ ‘Blocks Aligned Inside’. Grijs is de eerste rand die op deze manier is toegevoegd. Het ziet er exact hetzelfde uit als een extra rij blokken rondom.

Als je het aantal blokken en de breedte van de rand hetzelfde instelt als de blokken in het middendeel van je quilt, ziet het er precies hetzelfde uit als een extra rij blokken in de horizontale layout.

Daarna kun je er natuurlijk nog ‘gewone’ randen omheen toevoegen.

Tot zover het ontwerp in EQ. Nu even over de uitvoering in stof.

Het zijn enorm veel blokken. Maar als je de quilt echt gaat maken, neem je waarschijnlijk een achtergrond uit één stuk, en maak je appliquémotieven in plaats van losse (effen) blokken die je weer aan elkaar moet naaien. 

Maar die motieven zijn nog best klein, als je niet met een megaquilt wilt eindigen. Als je al die kleine appeltjes echt zou willen appliqueren is de quilt eigenlijk niet te maken, of misschien als groepsproject voor een heeeeel grote groep quilters.

Alternative Quilt with unpieced border made of book print fabric.

TYT Quilt met tekst in hartjes en een rand van boekenstof

Want wie heeft er zin in om 1051 identieke appeltjes te maken? Maar als je naar het bovenste plaatje kijkt, zie je dat het merendeel van die appeltjes in de vier randen zit. Dus als je die vervangt door randen zonder blokken, maar van een printstof, hoef je ‘nog maar’ 251 kleine appeltjes te maken.

Mmm, nog steeds best veel. Zo dankbaar ben je de ex-leraren misschien ook weer niet ;-)

Misschien is het een beter idee om de (appeltjes voor) de letters op stof te stempelen, te borduren met een borduurmachine, of broderie perse te maken, door plaatjes te knippen en plakken uit stof met een toepasselijk dessin.

TYT Quilt with multicolored apple border fabric

TYT Quilt, tekst in hartjes, met een rand van veelkleurige stof met appeltjes

Je kunt ook decoratieve knopen gebruiken voor de letters, of yoyo’s. Die zijn er niet alleen rond, maar ook hartvormig.

Als je toch appliqué wilt, kun je de appeltjes natuurlijk ook vervangen door eenvoudige hartjes of cirkels, eventueel van vilt op een wollige ondergrond.

Tekst in rondjes, en met Londen-thema stof als rand

Tekst in rondjes, en met Londen-thema stof als rand, speciaal voor Mevrouw Van Bijnen

Of wat dacht je van het printen van pasfotootjes van ex-leerlingen en collega’s op speciale stof, of met textielstift of textielverf getekende zelfportretjes? Of vingerafdrukken of handafdrukjes van textielverf, voor hele kleine pupillen?

En… als je je eigen ontwerp in EQ7 of een ander programma maakt, kun je het ook door Spoonflower digitaal op stof laten drukken, helemaal gemakkelijk!

En… het hoeft geen quilt te worden. Wat dacht je van een tas, kussenhoes, zakdoekjes (snif) of een dunne sjaal?

En… als je dit nog niet genoeg ideeën vindt om iets te maken voor het afscheid van een favoriete docent, dan heb je nog een heel schooljaar om erover na te denken!

XXX Annika

ENGLISH

Thank You  Teacher Quilt showing outlines

Thank You Teacher Quilt showing block outlines

Here is the explanation of the quit design from my previous post. (Which has rendered me a very nice, real letter from Mrs. Van Bijnen!)

The starting point was ‘apples’ (because of the association with teachers), and the text ‘Thank you Teacher’. I found I could combine the two, by building the letters from apples.

This quilt was set up in EQ as a horizontal layout with many small blocks. I filled that layout on layer 1 with plain blocks and an apple block here and there.

The larger, smiling apples are basically the same blocks as the little apples, with only an added face. My apple blocks are adapted from a block in the EQ Libraries. I changed everything, except for the stems :-).

The four larger apple blocks are placed on layer 2. They are six times larger than the small apple blocks.

When I had finished the center part, with the text exactly in the middle and even spacing all around, I decided I wanted extra rows of blocks around it.

If you just do that by increasing the number of blocks in the layout, your text slides out of the center again. That’s because EQ adds additional blocks from the top left corner, and not evenly distributed around all sides. 

Screenshot of Border Tab with Border Style Blocks Aligned Inside. Grey is the first border created this way. It looks exactly like a regular row of blocks.

Screenshot of Border Tab with Border Style Blocks Aligned Inside. Grey is the first border created this way. It looks exactly like a regular row of blocks.

But with a little workaround you can add blocks all around. Use borders in the style ‘Blocks Aligned Inside’.

If you set the number of blocks and the width of the border the same as the blocks in the quilt center, it will look exactly like an extra row of blocks in the horizontal layout. And of course you can still add ‘regular’ borders after that.

So far the designing in EQ, and now for the execution in fabric:

Tekst in rondjes, en met Londen-thema stof als rand

Alternative, simpler,  Thank You Teacher Quilt with text in dots, and with an unpieced London themed border fabric, especially for Mrs. Van Bijnen

This quilt has a very large number of blocks. Of course, if you were going to make this quilt, you would probably make the background out of one piece of fabric, and appliqué the apples as motifs, instead of making all separate (plain) blocks that you would have to piece together again. But still those motifs are fairly small, if you don’t want to end up with an enormous quilt.

TYT Quilt with multicolored apple border fabric

TYT Quilt, text in hearts, with multicolored apple border fabric

If you would want to do the apples in actual appliqué, making this quilt is hardly feasible. Perhaps only as a group project for a very (very!) large group of quilters. For who would feel like making 1051 identical small apples?

But, if you look at the picture, you will see that most of these blocks are in the four borders. So if you replace the borders with blocks by unpieced borders of a print fabric, you would ‘only’ have to make 251 little apples.

Thank You Teacher Quilt met tekst in hartjes en Londen-thema stof als rand, speciaal voor Mevrouw Van Bijnen

TYT Quilt with text in hearts, and another London themed border fabric, especially for Mrs. Van Bijnen

Mmmm, still quite a few. You may not be that grateful to the former teachers after all…;-)

Perhaps it’s a better idea to stamp the (apples for) the letters on fabric, to embroider them by machine, or make broderie perse by cutting and fusing pictures from fabric with a suitable print. 

You could also use decorative buttons for the letters, or yoyos. They can be made heart shaped, not just round.

If you still want appliqué, you could also replace the apples by simpler shapes like circles or hearts, possibly cut from felt and placed on a woolly background fabric.

And for a goodbye quilt for a retiring teacher, what do you think about printing pictures of former students and colleagues on special fabric, or drawn self portraits with textile markers or textile paint?

Or finger prints or hand prints in textile paint, for very small pupils?

Alternative Quilt with unpieced border made of book print fabric.

TYT Quilt with unpieced border made of book print fabric.

And… if you make your own design in EQ7 or a different program, you can have it printed digitally on fabric by Spoonflower, easy peasy!

And… it does not have to be a quilt. How about a bag, cushion cover, handkerchiefs (weep) or a thin scarf?

If you think these are not enough ideas to make something for the goodbye of a favorite teacher, you still have an entire school year to think about it!

XXX Annika

Advertisements

I love to hear what you think! Leave a response - Laat wat van je horen!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s