Free Pattern Log Star Block

Log Star Block - original design by Annika Kornelis

Log Star Block – original design by Annika Kornelis

Click here to go straight to English

Mijn kerstkadootje voor jullie, alle informatie die je nodig hebt om het ‘Log Star’ blok te kunnen maken met de Inklingo collectie patroondelen voor Log Cabin, 0.5 inch Logs. [1,3 cm.].

LET OP! Als je je in de EU bevindt, en de downloadcollectie voor dit blok wilt kopen, moet je dit nog in 2014 doen! Door de nieuwe EU-regels voor BTW, mag Linda Franz met ingang van 1 januari geen betaalde downloads meer verkopen binnen de EU. Lees hier meer.

Het Log Star blok is mijn eigen ontwerp, en ik heb in mijn vorige post een Kerstquilt laten zien met dit blok. In deze post staan nog een paar voorbeelden. Met de Inklingo 0.5 inch logs wordt het blok 11,5 x 11,5 inch [29,2 cm.].

Log Stars Christmas Quilt - Blocks Set Horizontal

Log Stars Christmas Quilt – Blocks Set Horizontal

Door tijdnood is de meeste informatie over het maken van dit blok nu alleen in het Engels beschikbaar. Ik hoop dat de meesten van jullie daar ook mee uit de voeten kunnen.

Je kunt hier gratis een 8 pagina pdf downloaden met een werkbeschrijving. Er staat in welke patroondelen je moet printen, extra tips voor het printen, benodigde hoeveelheid stof, naaivolgorde etc. voor dit blok. 

Veel plezier ermee, en een Vrolijke Kerst!

XXX Annika

ENGLISH

Log Stars On Point Christmas Quilt Variation

Log Stars On Point Christmas Quilt Variation

My Christmas present for you; all the information you need to be able to make the Log Star block, with the Inklingo Log Cabin Shape Collection for 0.5 inch logs [1.3 cm.].  With the Inklingo Log Cabin 0.5 inch logs the finished block measures 11.5 x 11.5 inches [29.2 cm].

IMPORTANT: If you are within the EU, and want to buy this collection, you need to do this in 2014! As a result of the new EU law on VAT, it is illegal for Linda Franz to sell paid downloads within the EU as of 1 January 2015. Read more here.

The Log Star block is my original design, and in my previous post I showed a Christmas quilt with this block. I am giving a few more examples here.

Log Stars Christmas Quilt - Blocks Set Horizontal

Log Stars Christmas Quilt – Blocks Set Horizontal

You can download a free 8 page pdf here, with a cheat sheet. It tells you which shapes to print, with a few extra tips for printing. It’s got yardage estimates, sewing order, etc. for this block.

Enjoy, and a Merry, Merry Christmas!

XXX Annika

 

 

 

 

 

 

Christmas Quilt

201412 Log Stars Christmas Quilt wo lines

Click here to go straight to English

Eindelijk weer eens een quiltontwerp van mij! Ik heb een eenvoudig sterblok ontworpen, van uitsluitend vierkanten en rechthoeken. Heel geschikt voor een Kerstquilt. In dit ontwerp staan 5 blokken op de punt. Later meer informatie/plaatjes!

XXX Annika

ENGLISH

Finally, a new quilt design from me. I drafted a simple star block, with only squares and rectangles. It would make a nice Christmas quilt. In this quilt I put five blocks on point. More information / pictures later! 

XXX Annika

 

 

 

 

 

 

Baskets and Stars Quilt Designs

6 inch Inklingo Baskets Variations, set on point with 0.75 inch sashings and half LeMoyne Star blocks with an added 0.75 inch HST border, making the 4.5 inch basic blocks 6 inches.

6 inch Inklingo Baskets Variations, combined with shapes from the FREE Inklingo collection —- 6 inch Inklingo Baskets variaties, gecombineerd met patroondelen van de gratis Inklingo-collectie.

Click here to go straight to English

Mandjes en Sterren Quiltontwerpen

Geïnspireerd door Inklingo‘s 3 nieuwe ‘Baskets’ [mandjes] collecties, heb ik wat quiltontwerpen gemaakt in EQ7. De Inklingo Baskets zijn er in 3 inch [7,6 cm], 4,5 inch [11,4 cm] en 6 inch. [15,2 cm].

Traditional on point Basket Quilt design in mainly blue and green. 6 inch Inklingo Basket Blocks alternated with 4.5 inch LeMoyne Star Blocks with an added border of 0.75 inch HST's. On point layout with 0.75 inch sashing and corner stones.

6 inch Inklingo Basket Blok Variatie, afgewisseld met 4,5 inch LeMoyne Star blokken, waaraan een randje is toegevoegd met 0,75 inch HST’s. Layout op de punt met 0,75 inch sashings.

Zoals gewoonlijk heeft Linda Franz deze collecties patroondelen weer geweldig uitgekiend. Je kunt bijvoorbeeld kiezen of je het ronde hengsel appliqueert op een achtergrond, of gewoon naait.

Als je ze gewoon naait kun je voor het deel onder het hengsel een andere stof gebruiken dan de achtergrond. Zo kun je ‘je mandje vullen’ met bijvoorbeeld bloemen of iets anders dat is afgebeeld op je stof.

Er zijn ook extra appliqué-patroondelen op de grote driehoek voor het mandje, zoals het hartje hier op het logo. 

In mijn ontwerpen toon ik maar drie blokvariaties die je kunt maken met de 6 inch Baskets blokken. Die kun je combineren met de patroondelen uit de gratis collectie voor een 4,5 inch LeMoyne Star, zoals hieronder afgebeeld.

Garden Basket Variation Block from EQ Libraries. If you make it 6 inches, you can combine 6 inch Inklingo Baskets with the FREE collection for a 4.5 inch LeMoyne Star to make this block!

Garden Basket Variatie Blok uit de EQ Libraries. Als je dit blok 6 inch maakt, kun je de patroondelen van de Inklingo 6 inch Baskets combineren met de patroondelen uit de GRATIS Inklingo-collectie voor een 4,5 inch LeMoyne Star om dit blok te maken!

201311BasketsandStars2nolines

Twee variaties 6 inch Inklingo Basket blokken en een 4,5 inch LeMoyne Star blok met een extra randje van 0,75 inch HST’s, afgewisseld met 6 inch Inklingo Log Cabin blokken met 0,75 inch logs. Layout op de punt, zonder sashings.

Verder heb ik voor het ontwerp hierboven patroondelen gebruikt uit de 0,75 inch Inklingo Log Cabin collectie.

201311StarBlock

De 0,75 inch HST’s zitten in diverse collecties, o.a. de 3 inch Baskets.

Op alle Inklingo Basket collecties krijg je nog t/m vrijdag 8 november 2013 een speciale introductiekorting van 20%!

XXX Annika

ENGLISH

Traditional on point Basket Quilt design in mainly blue and green. 6 inch Inklingo Basket Blocks alternated with 4.5 inch LeMoyne Star Blocks with an added border of 0.75 inch HST's. On point layout with 0.75 inch sashing and corner stones.

6 inch Inklingo Basket Block Variation, alternated with 4.5 inch LeMoyne Star Blocks with an added border of 0.75 inch HST’s. On point layout with 0.75 inch sashing and corner stones.

Inspired by Inklingo’s 3 new ‘Baskets’ collections, I designed some quilts in EQ7. The Inklingo Baskets are available in 3 inch [7.6 cm],  4.5 inch [11.4 cm] and 6 inch [15.2 cm].

As usual, Linda Franz composed the shape collections very cleverly. For example, you have several options for making the handle, appliqué or piecing.

If you piece them, you can use a different fabric beneath the handle than the background fabric. This way you can ‘fill your basket’ with flowers or something else that is printed on your fabric.

There are appliqué shapes too, on the large triangle for the basket, like the heart here on the logo.

In my designs I am showing only three block variations you can make with the 6 inch Basket blocks. You can combine them with the shapes from the FREE collection for a 4.5 inch LeMoyne Star, as pictured below.

Garden Basket Variation Block from EQ Libraries. If you make it 6 inches, you can combine 6 inch Inklingo Baskets with the FREE collection for a 4.5 inch LeMoyne Star to make this block!

Garden Basket Variation Block from EQ Libraries. If you make it 6 inches, you can combine 6 inch Inklingo Baskets with the FREE collection for a 4.5 inch LeMoyne Star to make this block!

Two 6 inch Inklingo Basket Variation Blocks, and 4.5 inch LeMoyne Star Blocks with an added border of 0.75 inch HST's, alternated with 6 inch Log Cabin blocks with 0.75 inch logs. On Point layout without sashings.

Two 6 inch Inklingo Basket Variation Blocks, and 4.5 inch LeMoyne Star Blocks with an added border of 0.75 inch HST’s, alternated with 6 inch Log Cabin blocks with 0.75 inch logs. On Point layout without sashings.

Further, I used the Inklingo 0.75 inch Log Cabin Collection in the design above.

201311StarBlock

The 0.75 inch HST’s I used around the stars are in several collections, a.o. the 3 inch Baskets.

You will get a special introduction discount of 20% on all Inklingo Basket Collections, ending Friday 8 November 2013!

XXX Annika

International Coming Out Day: Rainbow Flag Quilt Designs

201308ZebraJive

Zebra Jive Quilt, inspired by the Rainbow Flag. Not entered for the challenge because it does not meet the 60 x 80 challenge format – Zebra Jive Quilt, geïnspireerd op de Regenboogvlag. Niet ingezonden voor de challenge omdat het niet voldoet aan het voorgeschreven 60 x 80 formaat.

Click here to go straight to English

Oud nieuws! Quiltontwerpen uit augustus. Ik heb dit jaar voor de tweede keer meegedaan aan de Club EQ Challenge.
Het thema van augustus 2013 was ‘patriottische quilts’, met als opdracht: ontwerp een quilt van ca. 60 x 80 inch in de kleuren van je nationale vlag.

Ingezonden voor de challenge. Ontwerp met verticale strepen.

Ingezonden voor de challenge. Ontwerp met verticale strepen.

Ik heb een heel andere vlag als inspiratiebron genomen; de regenboogvlag! Die staat voor de vredesbeweging, en ook voor homorechten.
De strijd voor homorechten is op dit moment heel actueel. Denk aan de controversiële invoering van bijv. het homohuwelijk in diverse landen, en de anti-homowetten in Rusland, in de aanloop naar de Olympische Winterspelen in Sotsji in 2014.

Vierkant Rainbow Steps Quiltontwerp, niet ingezonden omdat de maten voor de challenge 60 x 80 was.

Vierkant Rainbow Steps Quiltontwerp, niet ingezonden omdat de maten voor de challenge 60 x 80 was.

In het quiltontwerp komt de regenboog terug in de blokken en in de kleuren. Ik heb het eenvoudige ‘Rainbow Steps’ blok [Regenboogtreden] uit de EQ Libraries gekozen.
Naast regenboogkleuren heb ik ook zwart en wit gebruikt. Deze uiterste contrasten staan symbool voor de tegenstellingen en polarisatie tussen strijdende partijen.
De Rainbow Steps blokken zijn steeds op verschillende manieren in een horizontale layout geplaatst. De vierkante ontwerpen vind ik mooier, maar deze voldeden niet aan het voorgeschreven formaat van de challenge.

Rainbow Steps Quilt met horizontale strepen.

Rainbow Steps Quilt met horizontale strepen.

In de versies die ik heb ingezonden lopen de kleuren in diagonale lijnen omhoog. Dat is symbolisch voor mijn hoop dat het bergopwaarts gaat in de wereld met diversiteit en homorechten.
Op de notitiekaartjes in mijn ingezonden EQ-bestand heb ik mijn inspiratie en hoop t.a.v. homorechten genoteerd. Vertaald staat er o.a. dit te lezen als je in de Augustus 2013 Club EQ Gallery mijn inzending aanklikt:

201308RainbowSteps3

Rainbow Steps Quilt Variatie

“Ik kijk vol afgrijzen naar de huidige situatie in Rusland, waar een federale wet is aangenomen die er in de praktijk o.a. op neerkomt dat GLBT personen worden aangemerkt als tweederangs burgers, en die de overheid het recht geeft om kinderen weg te halen bij hun ouders, als die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht.”

Tja, ik denk ook niet dat meneer Poetin wakker ligt van mijn statement, maar je moet toch ergens beginnen?
Verbeter de wereld, maak quilts! :-)

XXX Annika

ENGLISH

Square Rainbow Steps Quilt design, not entered because of the 60 x 80 challenge format.

Old news! I participated in my second Club EQ Challenge of 2013, the August one, themed ‘patriottic quilts’.
The challenge was to make a quilt of about 60 x 80 inches in the colors of your national flag.

I took an entirely different flag as inspiration; the rainbow flag! It symbolizes the Peace Movement, and also Gay Rights.
The fight for gay rights is a hot topic these days. Think about the controversial introduction of gay marriage in several countries, and of the anti-gay laws in Russia, during the pre-amble to the 2014 Olympic Winter Games in Sochi.

Ingezonden voor de challenge. Ontwerp met verticale strepen.

Challenge entry with vertical strips

In my design the rainbow is in both the blocks and the coloring. I selected the simple Rainbow Steps Block from the EQ Libraries.
Besides rainbow colors, I also used black and white. These most contrasting colors symbolize the opposition and polarization between disagreeing parties.
The Rainbow Steps blocks are set in a horizontal layout, each time in a different way. I like the square designs best, but I did not enter them because they did not require the prescribed 60 x 80 format.

Rainbow Steps Quilt met horizontale strepen.

Rainbow Steps Quilt with horizontal strips

In the quilt designs I entered, you can see the color in diagonal lines going up. That illustrates my hope that diversity and gay rights are increasing in the world.
On the note cards of my entries I put my inspiration and my hope for gay rights. If you click on one of my designs in the August 2013 Club EQ Gallery, part of it reads:
“I am horrified by the current situation in Russia, where a federal law is adopted, that among other effects, classifies GLBT persons as second rate citizens, and allows the state to take away children from their parents, because they are in a same sex relationship.”

201308RainbowSteps3

Rainbow Steps Quilt Variation

And no, I don’t think Mr. Putin will lie awake at night because of my statement, but hey, a girl has to start somewhere.
Make this world a better place, make quilts! :-)

XXX Annika

Thank You Teacher Quilt Explained

Thank You Teacher quilt, designed especially for Mrs . Van Bijnen -

Thank You Teacher quilt, designed especially for Mrs . Van Bijnen – Thank You Teacher Quillt, speciaal ontworpen voor Mevrouw Van Bijnen

Click here to go straight to English 

Hier is de toelichting op het quiltontwerp uit mijn vorige post. (Die me trouwens een heel leuke, echte brief van Mevrouw Van Bijnen opleverde!)

Het uitgangspunt was appels (vanwege de associatie met leraren), en de tekst ‘Thank you Teacher’ [Bedankt, Leraar/lerares]. Uiteindelijk kon ik dat combineren, door de tekst in appeltjes weer te geven.

Thank You Teacher Quilt showing outlines

Thank You Teacher Quilt met de lijnen rondom de blokken

In EQ heb ik deze quilt opgezet als een horizontale layout met veel kleine blokken. Die layout heb ik op laag 1 gevuld met effen blokken (de achtergrond) en hier en daar een appelblokje.

De grotere, lachende appels zijn in principe hetzelfde blok als de kleine appeltjes, met alleen daaraan toegevoegd een gezichtje. Mijn appelblokken zijn een bewerking van een bestaand appelblok uit de EQ7 Libraries. Ik heb alles veranderd, behalve het steeltje :-). 

De vier grotere appelblokken zijn op laag 2 geplaatst. Ze zijn zes keer zo groot als de kleine blokken.

Thank You Teacher Quilt met tekst in hartjes en Londen-thema stof als rand, speciaal voor Mevrouw Van Bijnen

Alternatieve Thank You Teacher Quilt met tekst in hartjes en stof in Londenthema als rand, speciaal voor Mevrouw Van Bijnen

Toen ik het middendeel klaar had, met de tekst precies in het midden, en overal evenveel ruimte eromheen, besloot ik dat ik er nog randen blokken omheen wilde.

Als je dan gewoon de layout uitbreidt met extra blokken schuift je tekst weer uit het midden. EQ7 voegt de extra blokken namelijk toe vanuit de linkerbovenhoek, en dus niet gelijkmatig rondom.

Met een trucje kun je je blokken wél rondom toevoegen. Gebruik daarvoor randen in de ‘Border Style’ ‘Blocks Aligned Inside’.

Screenshot of Border Tab with Border Style Blocks Aligned Inside. Grey is the first border created this way. It looks exactly like a regular row of blocks.

Screenshot van de Border Tab met ‘Border Style’ ‘Blocks Aligned Inside’. Grijs is de eerste rand die op deze manier is toegevoegd. Het ziet er exact hetzelfde uit als een extra rij blokken rondom.

Als je het aantal blokken en de breedte van de rand hetzelfde instelt als de blokken in het middendeel van je quilt, ziet het er precies hetzelfde uit als een extra rij blokken in de horizontale layout.

Daarna kun je er natuurlijk nog ‘gewone’ randen omheen toevoegen.

Tot zover het ontwerp in EQ. Nu even over de uitvoering in stof.

Het zijn enorm veel blokken. Maar als je de quilt echt gaat maken, neem je waarschijnlijk een achtergrond uit één stuk, en maak je appliquémotieven in plaats van losse (effen) blokken die je weer aan elkaar moet naaien. 

Maar die motieven zijn nog best klein, als je niet met een megaquilt wilt eindigen. Als je al die kleine appeltjes echt zou willen appliqueren is de quilt eigenlijk niet te maken, of misschien als groepsproject voor een heeeeel grote groep quilters.

Alternative Quilt with unpieced border made of book print fabric.

TYT Quilt met tekst in hartjes en een rand van boekenstof

Want wie heeft er zin in om 1051 identieke appeltjes te maken? Maar als je naar het bovenste plaatje kijkt, zie je dat het merendeel van die appeltjes in de vier randen zit. Dus als je die vervangt door randen zonder blokken, maar van een printstof, hoef je ‘nog maar’ 251 kleine appeltjes te maken.

Mmm, nog steeds best veel. Zo dankbaar ben je de ex-leraren misschien ook weer niet ;-)

Misschien is het een beter idee om de (appeltjes voor) de letters op stof te stempelen, te borduren met een borduurmachine, of broderie perse te maken, door plaatjes te knippen en plakken uit stof met een toepasselijk dessin.

TYT Quilt with multicolored apple border fabric

TYT Quilt, tekst in hartjes, met een rand van veelkleurige stof met appeltjes

Je kunt ook decoratieve knopen gebruiken voor de letters, of yoyo’s. Die zijn er niet alleen rond, maar ook hartvormig.

Als je toch appliqué wilt, kun je de appeltjes natuurlijk ook vervangen door eenvoudige hartjes of cirkels, eventueel van vilt op een wollige ondergrond.

Tekst in rondjes, en met Londen-thema stof als rand

Tekst in rondjes, en met Londen-thema stof als rand, speciaal voor Mevrouw Van Bijnen

Of wat dacht je van het printen van pasfotootjes van ex-leerlingen en collega’s op speciale stof, of met textielstift of textielverf getekende zelfportretjes? Of vingerafdrukken of handafdrukjes van textielverf, voor hele kleine pupillen?

En… als je je eigen ontwerp in EQ7 of een ander programma maakt, kun je het ook door Spoonflower digitaal op stof laten drukken, helemaal gemakkelijk!

En… het hoeft geen quilt te worden. Wat dacht je van een tas, kussenhoes, zakdoekjes (snif) of een dunne sjaal?

En… als je dit nog niet genoeg ideeën vindt om iets te maken voor het afscheid van een favoriete docent, dan heb je nog een heel schooljaar om erover na te denken!

XXX Annika

ENGLISH

Thank You Teacher Quilt showing outlines

Thank You Teacher Quilt showing block outlines

Here is the explanation of the quit design from my previous post. (Which has rendered me a very nice, real letter from Mrs. Van Bijnen!)

The starting point was ‘apples’ (because of the association with teachers), and the text ‘Thank you Teacher’. I found I could combine the two, by building the letters from apples.

This quilt was set up in EQ as a horizontal layout with many small blocks. I filled that layout on layer 1 with plain blocks and an apple block here and there.

The larger, smiling apples are basically the same blocks as the little apples, with only an added face. My apple blocks are adapted from a block in the EQ Libraries. I changed everything, except for the stems :-).

The four larger apple blocks are placed on layer 2. They are six times larger than the small apple blocks.

When I had finished the center part, with the text exactly in the middle and even spacing all around, I decided I wanted extra rows of blocks around it.

If you just do that by increasing the number of blocks in the layout, your text slides out of the center again. That’s because EQ adds additional blocks from the top left corner, and not evenly distributed around all sides. 

Screenshot of Border Tab with Border Style Blocks Aligned Inside. Grey is the first border created this way. It looks exactly like a regular row of blocks.

Screenshot of Border Tab with Border Style Blocks Aligned Inside. Grey is the first border created this way. It looks exactly like a regular row of blocks.

But with a little workaround you can add blocks all around. Use borders in the style ‘Blocks Aligned Inside’.

If you set the number of blocks and the width of the border the same as the blocks in the quilt center, it will look exactly like an extra row of blocks in the horizontal layout. And of course you can still add ‘regular’ borders after that.

So far the designing in EQ, and now for the execution in fabric:

Tekst in rondjes, en met Londen-thema stof als rand

Alternative, simpler,  Thank You Teacher Quilt with text in dots, and with an unpieced London themed border fabric, especially for Mrs. Van Bijnen

This quilt has a very large number of blocks. Of course, if you were going to make this quilt, you would probably make the background out of one piece of fabric, and appliqué the apples as motifs, instead of making all separate (plain) blocks that you would have to piece together again. But still those motifs are fairly small, if you don’t want to end up with an enormous quilt.

TYT Quilt with multicolored apple border fabric

TYT Quilt, text in hearts, with multicolored apple border fabric

If you would want to do the apples in actual appliqué, making this quilt is hardly feasible. Perhaps only as a group project for a very (very!) large group of quilters. For who would feel like making 1051 identical small apples?

But, if you look at the picture, you will see that most of these blocks are in the four borders. So if you replace the borders with blocks by unpieced borders of a print fabric, you would ‘only’ have to make 251 little apples.

Thank You Teacher Quilt met tekst in hartjes en Londen-thema stof als rand, speciaal voor Mevrouw Van Bijnen

TYT Quilt with text in hearts, and another London themed border fabric, especially for Mrs. Van Bijnen

Mmmm, still quite a few. You may not be that grateful to the former teachers after all…;-)

Perhaps it’s a better idea to stamp the (apples for) the letters on fabric, to embroider them by machine, or make broderie perse by cutting and fusing pictures from fabric with a suitable print. 

You could also use decorative buttons for the letters, or yoyos. They can be made heart shaped, not just round.

If you still want appliqué, you could also replace the apples by simpler shapes like circles or hearts, possibly cut from felt and placed on a woolly background fabric.

And for a goodbye quilt for a retiring teacher, what do you think about printing pictures of former students and colleagues on special fabric, or drawn self portraits with textile markers or textile paint?

Or finger prints or hand prints in textile paint, for very small pupils?

Alternative Quilt with unpieced border made of book print fabric.

TYT Quilt with unpieced border made of book print fabric.

And… if you make your own design in EQ7 or a different program, you can have it printed digitally on fabric by Spoonflower, easy peasy!

And… it does not have to be a quilt. How about a bag, cushion cover, handkerchiefs (weep) or a thin scarf?

If you think these are not enough ideas to make something for the goodbye of a favorite teacher, you still have an entire school year to think about it!

XXX Annika

Bedankt, mevrouw Van Bijnen

201308ThankYouTeacherAppleBorder

Speciaal ontworpen voor Mevrouw Van Bijnen, mijn ‘Thank You Teacher Quilt’. De appeltjes zijn ook eigen ontwerp. – Especially designed for Mrs. Van Bijnen, my ‘Thank You Teacher Quilt’. The apples are my own design too.

Click here to go straight to English 

Vandaag wil ik ‘Mevrouw Van Bijnen’ in het zonnetje zetten.

Dankzij haar kan ik dit blog schrijven, kan ik vrienden maken over de hele wereld, alle mogelijke quiltinformatie via internet tot mij nemen, Engelstalige software (EQ!) leren en gebruiken, mijn huidige fijne baan uitvoeren in een bedrijf met als voertaal Engels, en zaken doen als quiltontwerper met het Amerikaanse My EQ Boutique!

Een heel belangrijk persoon in mijn leven dus. Maar ik vrees dat ik haar dat nooit heb laten weten. Hoog tijd dus om dat verzuim te herstellen!

Lieve mevrouw Van Bijnen, ontzettend bedankt dat u mij zo goed Engels hebt geleerd!

Smiling Apple Block

Smiling Apple Block – Eigen Ontwerp

Je raadt het al, Inge van Bijnen was mijn lerares Engels op de middelbare school. En na lezen en schrijven, is er geen vak of vaardigheid waar ik zoveel plezier van heb gehad als van het vermogen om Engels te begrijpen, te spreken en te schrijven.

Ze is de enige docent waar ik zes jaar lang les van heb gehad, en Engels was mijn beste vak. Niet alleen daarom heeft ze een belangrijke invloed op mij gehad. Ze was ook verreweg de leukste docent die ik op de middelbare school heb gehad. Ze was jong (tweede helft 20), en je kon met haar lachen.

Mijn middelbare school was enigszins streng, een grote christelijke scholengemeenschap, met veel oudere, autoritaire, en helaas soms ook vreselijk slechte docenten. Mevrouw Van Bijnen (ze is nu getrouwd en heet daardoor anders), was een opvallend prettige uitzondering!

Ik herinner me bijvoorbeeld dat ze onze hele klas bij haar thuis uitnodigde voor een Engelse afternoon tea. Ze had ons recepten gegeven van sandwiches en scones, en zij zorgde voor thee, jam en clotted cream.

Het was de eerste keer dat ik kennismaakte met het concept van uitgebreid tea-en. Ook dat heeft een blijvende indruk gemaakt. (En ik heb het over 30 jaar geleden!)

Ze vertelde ons geestige verhalen over haar tijd als au pair in Engeland (een onhandelbaar kind dat ze tot haar gêne in een tuigje over straat moest slepen). Ze vertelde enthousiast over geliefde Engelse boeken en boekverfilmingen. 

201308SmilingAppleWreath

En onlangs heeft ze nog iets liefs gedaan voor mijn ouders, waardoor ik eraan herinnerd werd dat ik NODIG iets terug moest doen. Een klein gebaar, maar recht uit het hart.

Ik heb een quiltontwerp voor haar gemaakt, met appels, het symbool van kennisEr zijn nog meer redenen waarom appels heel symbolisch zijn voor leraren. Lees het hier (in het Engels natuurlijk). Over dit quiltontwerp zal ik later nog een aparte post schrijven.

Mevrouw Van Bijnen leest Stof Genoeg normaal vast niet, maar ik zal haar een kaartje sturen met de link naar deze post. Misschien krijg ik wel wat correcties op mijn Engels terug, in rode pen ;-)

XXX Annika

ENGLISH

Smiling Apple Block

Smiling Apple Block – Own Design

Today I want to put ‘Mrs. Van Bijnen’ in the spotlight.

Thanks to her I can write this blog, make friends all over the globe, have access to all kinds of information on quilting through the internet, learn and use software in English (EQ!), do my current great job in a company that has English as the official language, and do business as a quilt designer with American webshop My EQ Boutique!

Ergo, she has been a very important person in my life. But I’m afraid I never let her know that. It’s high time to make up for that omission!

Dear Mrs. Van Bijnen, thank you so very much for teaching me English so very well!

You guessed it, Inge van Bijnen was my English teacher in secondary school. And after reading and writing, there is no skill or knowledge that I have benefited as much from as from being able to understand, speak and write in English.

She is the only teacher that I have had for six years, and English was my best subject. That is not the only reason why she has made a big impact on my life.

She was also by far the most fun teacher I had in secondary school. She was young (in the second half of her twenties), and she was always in for a good laugh.

The school I went to was fairly strict, a large Christian school with many older, authoritarian, and unfortunately sometimes very bad, teachers. Mrs. Van Bijnen (she is married now, and has a different name), was a very pleasant exception!

I remember one time when she invited our entire class in her home for an English afternoon tea. She had given us recipes for sandwiches and scones, and she provided tea, jam and clotted cream. 

It was my first introduction to the concept of having tea with lots of yummy things. That too, has made a lasting impression. (And I am talking about 30 years ago!)

She would tell us humorous stories about her time as an au pair (nanny) in England. (An unruly kid which she had to drag along in public in a harness, much to her embarrassment).

She would talk about beloved English literature and film adaptations with enthusiasm.

201308SmilingAppleWreath

And recently she did something sweet for my parents, that reminded me that it was HIGH time I did something for her in return. A small gesture, but straight from the heart.

I have made a quilt design for her, with apples, the symbol of knowledge. And there are more reasons why apples are associated with teachers. You can read them here. I will write a separate post about this quilt design.

I doubt that Mrs. Van Bijnen reads Stof Genoeg. I will send her a post card with the link to this post. Who knows, she may return it with some corrections in my English in red pen ;-)

XXX Annika

Tips for Designing a Photo Patchwork Quilt

Photo Patchwork Arie Boomsma

Photo Patchwork Arie Boomsma

Click here to go straight to English 

In EQ7 kun je van een geïmporteerde afbeelding automatisch een fotopatchwork maken. Dat heb ik gedaan met een foto van Arie Boomsma, zoals ik al had aangekondigd in deze post. 

Als je hem leuk vindt (de quilt) kun je hem maken met de informatie die ik hieronder geef. En ik hoop dat je dan in ruil een donatie wilt doen voor het Libby Lehman Medical Fund. Libby en haar familie zullen je dankbaar zijn!

Over het maken van een fotopatchwork

Een uitvoerbaar fotopatchwork produceren is nog iets lastiger dan je zou denken:

 • Als je foto veel verschillende kleuren/tinten heeft, geeft EQ je een enorm lange ‘yardage’ lijst met voor elk lapje een andere kleur stof. Veel van die kleuren zijn dan moeilijk van elkaar te onderscheiden, zodat je niet weet welke kleur bij welke patroondelen hoort.
 • Als de foto weinig contrast heeft, wordt je fotopatchwork een vage brij.

Het selecteren van de juiste afbeelding is daarom heel belangrijk. Gelukkig kun je met EQ7 of  een fotobewerkingsprogramma (zoals bijv. PhotoShop Elements) heel wat doen om de afbeelding van je keuze geschikter te maken.

Een paar tips:

 • Neem een klein onderwerp (bijv. alleen een gezicht of een detail). Snijd een grotere foto bij (crop).
 • Zorg voor een neutrale (effen) achtergrond. Verwijder evt. de achtergrond uit je afbeelding.
 • Verander een kleurenafbeelding in zwart-wit.
 • Verminder het aantal kleuren (kleurdiepte) zoveel mogelijk.
 • Misschien moet je dan ook nog wat spelen met het contrast of de donker/licht verhouding in je foto.

Als je hem daarna importeert op je Quilt Worktable (Image Tab) heb je kans dat je dan een heel herkenbaar fotopatchwork krijgt, vooral gezien vanaf een afstandje.

Hexagon PhotoPatchwork

Zelf vind ik dat de zeshoekige fotopatchworks iets betere afbeeldingen opleveren dan die met vierkantjes. Zie het voorbeeld hierboven. Overigens geeft de yardage lijst hier 3 A4-tjes met verschillende tinten grijs! Dat wordt dan wel een hele uitzoekerij.

Ik heb voor deze post daarom een ontwerp met vierkantjes uitgewerkt, met maar negen verschillende kleuren (en nog eentje voor de rand). Dat is zelfs voor beginners snel en eenvoudig te maken. Misschien kan evangelist Arie zo nog wat nieuwe zieltjes voor het quilten winnen :-).

Hoewel deze quilt maar een beperkt aantal verschillende tinten grijze stof heeft, heb ik, om het zoeken naar de juiste plaatsing voor elke kleur stof makkelijker te maken, ook een gekleurde versie van het fotopatchwork gemaakt.

Kleurversie van fotopatchwork, te gebruiken als legenda - color key version of photo patchwork

Kleurversie van fotopatchwork, te gebruiken als legenda – color key version of photo patchwork

Elke tint grijs is vervangen door een makkelijker te onderscheiden kleur. Als ik nu beide lijsten met stof uitprint, en ze naast elkaar leg, kan ik precies zien welke grijs door welke kleur is vervangen.

En als ik dan de gekleurde foto erbij houd, kan ik vervolgens alle grijze vierkantjes gemakkelijk op de juiste plek in de quilt plaatsen.

Je ziet dat je ook gerust met ‘rare kleuren’ kunt werken voor een herkenbaar portret, het hoeft geen grijs te zijn!

De hoeveelheden stof zijn gebaseerd op vierkantjes van 1 inch [2,54 cm.], afgewerkte maat. De rand is ook 1 inch breed.

overzicht benodigde hoeveelheid stof en aantallen vierkantjes

overzicht benodigde hoeveelheid stof en aantallen vierkantjes voor vierkantjes van 1 inch afgewerkte maat

om makkelijker te zien welke grijs waar komt in de quilt, een kleurenlegenda

om makkelijker te zien welke grijs waar komt in de quilt, een kleurenlegenda

Als je je vierkantjes in een andere maat neemt, moet je dus ook de hoeveelheid stof aanpassen. De juiste hoeveelheid is gemakkelijk te berekenen, met de door EQ genoemde aantallen vierkantjes per kleur (zie de getallen onder ‘number of patches’ in de afbeeldingen hierboven).

Als je Inklingo vierkantjes neemt (die zijn er in verschillende maten van 0,5 inch tot 9 inch en van alles daar tussenin!), dan staat de benodigde hoeveelheid stof in de Inklingo-pdf met de patroondelen.

En voor het berekenen van de afmetingen van de quilt: Het fotopatchwork is 32 blokjes hoog, en 39 blokjes wijd.

XXX Annika

ENGLISH

In EQ7 you can automatically turn an imported picture into a photo patchwork. I did that with a picture of Dutch celebrity Arie Boomsma, as I announced in this post.

If you like it, (maybe you can pass it off as a photo patchwork of a celeb you actually know!) you can make it with the information I provide below. And I hope in return you will donate to the Libby Lehman Medical Fund. Libby and her family will be grateful!

About making a photo patchwork

Producing a photo patchwork you could actually make is a bit trickier than you may expect:

 • If your picture has many different colors/shades, EQ will render an outrageously long ‘yardage’ overview, with a different color fabric for each single patch. Many of the colors are hard to tell apart, so you can’t tell which color is for which patch.
 • If your picture has little contrast, your photo patchwork will become a vague affair.

Therefore, selecting a good picture is very important. Thankfully, with EQ7 or with image editing software (like PhotoShop Elements), you can do a lot to make the picture of your choice more suitable.

Some tips:

 • Select a small subject (like just a face or a detail). Crop a larger picture.
 • Make sure there is a neutral (solid) background. If necessary, remove the background from the picture.
 • Change a colored picture into black-and-white.
 • Decrease the number of colors as much as possible.
 • Additionally, you may have to play a bit with contrast or light/dark settings in your picture.

If you import a picture after making the necessary edits, onto your Quilt Worktable (Image Tab), chances are that you will get a very recognizable photo patchwork, especially when viewed from a bit of distance.

Hexagon PhotoPatchwork

I actually think the hexagonal photo patchworks produce somewhat better pictures than the ones with square patches. See the example above.

Mind you, the yardage overview for this version is 3 pages of different shades of gray!  It would take a lot of detective work to find the right shades of fabric, and find the spots to place them in the quilt.

That’s why I chose squares for this example project, with only nine different shades of fabric (and one more for the border). That way this quilt is very quick and simple to construct, even for beginners. Perhaps this way, evangelist Arie can convert some innocents into new quilters :-).

Although this quilt only has a limited number of gray shades, to make finding the right spot for each gray easier, I made a colored version of the photo patchwork. I replaced each gray with an easily discernable color.

Kleurversie van fotopatchwork, te gebruiken als legenda - color key version of photo patchwork

This way, if I print both yardage overviews, and put them next to each other, I can immediately see what shade of gray was replaced by which color. And with a picture of the colored photo patchwork at hand, I can very easily place all my gray squares in the right position in the quilt.

And you see, you can also use ‘unnatural colors’ for a portrait, it does not have to be gray!

The amount of fabric in these yardage calculations is based on 1 inch [2.54 cm.] squares, finished size. The border is one inch as well.

overzicht benodigde hoeveelheid stof en aantallen vierkantjes

EQ7 Fabric key, based on 1 inch (finished size) squares

om makkelijker te zien welke grijs waar komt in de quilt, een kleurenlegenda

And a color key, to make placement of the grays above, in the right spot easier

If you take squares of a different size, you can easily recalculate the yardage, with the number of patches for each color stated by EQ on the yardage overview (see the columns ‘number of patches’ in the pictures above).

If you use Inklingo squares (available in several sizes, from 0,5 inch to 9 inch, with lots in between), you can find information on yardage in the Inklingo shape collection of your choice.

And for calculating the size of the quilt: The photo patchwork is 32 squares high, and 39 squares wide. 

XXX Annika

300 Pieced Hexagons Book

Een van Linda's hexagons in een quilt - One of Linda's hexagons in a quilt

Een van Linda’s hexagons in een quilt – One of Linda’s hexagons in a quilt

Click here to go straight to English

Als je van gepatchte hexagons (zeshoeken) zoals bijvoorbeeld in de VariaHex-quilt houdt, dan raad ik je aan Linda Franz’ nieuwste boek (download) te kopen.

Tot 4 juli 2013 is hij maar 10 dollar, daarna het dubbele. Dus als je snel bent, bespaar je 10 dollar!

Er staan meer dan 300 verschillende zeshoeken in!! Dus nog veel, veel meer dan er in de VariaHex quilt zitten, of bijvoorbeeld in de Candied Hexagons quilt.

Van alle hexagons is er een afbeelding ingekleurd in stof, en een lijntekening om zelf in te kleuren. Er staan voorbeelden in van verschillende maten op ware grootte, verschillende settings voor je zeshoeken, instructies voor het naaien van hexagons (met hand en machine), met of zonder papiertjes of malletjes, het persen van de hexagons, etc. etc.!!

Nog een quilt met maar 1 van Linda's 300+ hexagons - Another quilt with just 1 of Linda's 300+ pieced hexagons

Nog een quilt met maar 1 van Linda’s 300+ hexagons

Het is een prachtig boek, boordevol inspiratie. Linda heeft haar 300 hexagons een tijdje geleden al in een video gezet, zie hieronder. De hexagons komen razendsnel voorbij, dus het is geweldig dat je ze nu allemaal rustig in dit nieuwe boek kunt bekijken.

Ik ben met een paar hexagons al aan het spelen geweest in EQ7. In plaats van allemaal verschillende combineren, wilde ik eens kijken wat het effect zou zijn van steeds dezelfde hexagon, direct aan elkaar gezet. Zoiets is natuurlijk minder afwisselend om te naaien, maar ik vind het wel een mooi effect.

Misschien een idee voor de quilters die niet veel verschillende restjes stof hebben?

XXX Annika

ENGLISH

If you like pieced hexagons like those in the Candied Hexagons quilt, I recommend you buy Linda Franz’ latest book (download).

It is only $10 until July 4 2013, after that you pay double. So if you are very quick, you can save $10!

There are over 300 different hexagons in this book!! So many, many more than there are in the Candied Hexagons quilt, or e.g. the VariaHex quilt.

Each hexagon is pictured in fabrics, and as a line drawing, to color yourself. There are examples of several sizes at actual size, different settings for your hexagons, instructions for piecing hexagons (by hand and by machine), with or without papers or templates, about pressing the hexagons, etc. etc.!!

Nog een quilt met maar 1 van Linda's 300+ hexagons - Another quilt with just 1 of Linda's 300+ pieced hexagons

Another quilt with just 1 of Linda’s 300+ pieced hexagons

It is a wonderful book, chock full of inspiration. Linda has put her 300 hexagons in a video, a while ago, see above. The hexagons pass by at high speed, so it is great you can browse them at your own pace in this new book.

I started playing in EQ7 with some of the hexagons. Instead of combining all different hexagons, I wanted to see what one hexagon repeated, set directly together, would look like in a quilt. This may be a bit less fun to piece, but I like the effect.

Perhaps an idea for those quilters that don’t have many scraps of different fabrics?

XXX Annika

Coronation Quilt Design Series Part 10 – Finish

Kroningsquilt Máxima met laatste rand - Coronation Quilt Máxima with final border

Kroningsquilt Máxima met laatste rand – Coronation Quilt Máxima with final border

Click here to go straight to English

Kroningsquiltontwerpen Serie Deel 10 – Slot

In deel 10 een ‘verrassingsrand’ aan de quilt van Koningin Máxima. Alle andere blokken heb ik in deel 1 al laten zien, maar ik heb er nog eentje bewaard voor de laatste onthulling.

Royal Diamonds Block

Royal Diamonds Blok

Máxima mag de Inhuldigingsmantel niet dragen, maar wel ‘Royal Diamonds’ [Koninklijke Diamanten]. Zo heet het blok in de laatste rand, en het komt uit de EQ Libraries.

Hiermee komt een eind aan deze serie, en mijn dagelijkse posts. Ik ga even uitpuffen op mijn oranje bank, voordat ik mij stort op de oranjevla en aanverwante feestelijkheden ;-).

Mocht je toevallig in het buitenland zitten en wat van de officiële ceremonie willen volgen, NOS verzorgt op 30 april een livestream op Youtube hier: http://www.youtube.com/noskoningshuis

Allemaal een heel fijne Troonswisseling gewenst! 

Coronation Quilt Dyptich Finished

Kroningsquilt Tweeluik Af – Links de blokken met rechte lijnen, rechts die met ronde lijnen.

Klik voor alle voorgaande afleveringen: 

XXX Annika

ENGLISH

In part 10 a ‘surprise’ border for Queen Máxima’s quilt. I have shown all other blocks in part 1, but I kept one block for the final reveal.

Royal Diamonds Block

Royal Diamonds Block

Máxima can’t wear the Coronation Mantle, but she can wear Royal Diamonds. That’s the name of the block in this last border, and it is in the EQ Libraries.

This finishes these series, and my daily posts. I am going to have a liedown on my orange couch now, before I plunge myself into the orange pudding and other festivities ;-)

Coronation Quilt Dyptich Finished

Coronation Quilt Dyptich Finished – Left the blocks with straight lines, right the blocks with curved lines

If you would like to watch some of the official ceremonies from outside the Netherlands, there will be a livestream on 30 April here http://www.youtube.com/noskoningshuis

For alle previous parts in these series, click:

XXX Annika

Coronation Quilt Design Series Part 9

Coronation Quilt Willem-Alexander with final border added - Kroningsquilt Willem-Alexander met de laatste rand toegevoegd

Coronation Quilt Willem-Alexander with final border added – Kroningsquilt Willem-Alexander met de laatste rand toegevoegd

Click here to go straight to English

Kroningsquiltontwerpen Serie Deel 9

Voor de quilt van Koning Willem-Alexander vandaag alweer de laatste rand.

De combinatie van de rode rand met de zwart-witte ninepatch rand stelt samen de Inhuldigingsmantel voor, van rood fluweel afgezet met hermelijnbont. De rand met de ninepatchblokken is 3 inch [7,6 cm.] breed.

De ninepatchblokken zijn dan 2,12 inch [5.4 cm.]. En die kun je maken met Inklingo! De benodigde vierkantjes van 0,71 inch [1,8 cm.] zitten in de download Squares 00B. Die heeft 12 ‘vreemde’ maten vierkantjes, speciaal voor blokken op de punt.

De 3 inch QST die je nodig hebt voor tussen de ninepatch blokken staan in de download Tri QST 00B.

Ik heb nog geëxperimenteerd met donker bordeauxrood om het wat meer op de mantel te laten lijken, maar die donkere rand vond ik niet mooi staan.Queen Anna Paulowna in 1840, at the Inauguration of King Willem II, wearing ermine fur.

Koningin Anna Paulowna, geschilderd door Nicaise de Keyser

Ik neem maar aan dat Koningin Máxima op 30 April geen hermelijn draagt, in tegenstelling tot Koningin Anna Paulowna in 1840, bij de inhuldiging van haar echtgenoot als Koning Willem I, op het schilderij hierboven.

Voor Máxima daarom morgen een andere rand om de quilt.

Klik voor de voorgaande afleveringen: 

XXX Annika

ENGLISH

The final border for King Willem-Alexander’s quilt already.

The combination of the red border with the ninepatch border together represents the Coronation Mantle, made of red velvet with an ermine fur border. The border with ninepatch blocks is 3 inch [7.6 cm.] wide.

That makes the ninepatch blocks 2.12 inch [5.4 cm.]. And you can make those with Inklingo! The 0.71 inch [1.8 cm.] squares are in the download Squares 00B. It contains 12 ‘weird’ sizes of squares, especially for blocks set on point.

The 3 inch QST you need to set between the ninepatch blocks are in the download Tri QST 00B.

I have experimented with a dark burgundy red border to make it look more like the Royal Mantle, but I did not like the darker border.

Queen Anna Paulowna in 1840, at the Inauguration of King Willem II, wearing ermine fur.
Queen Anna Paulowna, painting by Nicaise de Keyser

I am assuming Queen Máxima will not be wearing ermine fur, unlike Queen Anna Paulowna in this painting from 1840, at the inauguration of her husband as King Willem II.

So the Queen’s quilt will receive a different border tomorrow.

For previous parts in these series, click:

XXX Annika