New: 3 inch Inklingo LeMoyne Stars

Inklingo 3 inch and 9 inch LeMoyne Stars - Inspired by Dawn Heese's design 'Winter Blues' from 'A Year of Cozy Comforts'

Inklingo 3 inch and 9 inch LeMoyne Stars – Inspired by Dawn Heese’s design ‘Winter Blues’ from ‘A Year of Cozy Comforts’

Click here to go straight to English

Ja, ik leef nog, en er gebeuren ook nog quilterige dingen hier! :-) Linda Franz heeft deze week een nieuwe Inklingo collectie gelanceerd, voor 3 inch [7,6 cm.] achtpuntige sterren.

En op Barbara Brackman’s blog Civil War Quilts http://civilwarquilts.blogspot.nl/2015/05/stars-in-time-warp-19-serpentine-stripes.html kwam deze week een mooi patroon met (andere) achtpuntige sterren voorbij waarvoor die 3 inch LeMoyne sterretjes precies van pas komen. Als je er nine patches van maakt, en die afwisselt met 9 inch LeMoyne sterren, kun je dit maken!

Hieronder nog een variatie die je kunt maken met deze Inklingo download collecties. Als je de 3 inch versie koopt voor maandag 25 mei, bespaar je 5 US dollar! :-)

LET OP! Als je je in de EU bevindt. Vanaf 1 januari 2015, mag www.inklingo.com door de nieuwe EU BTW-regels, betaalde ‘directe’ downloads alleen nog via een omweg verkopen. Lees hier meer.

 Veel plezier ermee, en een fijn Pinksterweekend!

XXX Annika

ENGLISH

Half Star Points 3 and 9 inch Inklingo LeMoyne Stars - inspired by Dawn Heese's Quilt 'Winter Blues'

Half Star Points 3 and 9 inch Inklingo LeMoyne Stars – inspired by Dawn Heese’s Quilt ‘Winter Blues’

Yes, I am still alive, and there are even quilty things happening over here! :-) Linda Franz has released a new Inklingo shape collection, for 3 inch [7.6 cm.] eight pointed stars.

And, Barbara Brackman’s blog Civil War Quilts http://civilwarquilts.blogspot.nl/2015/05/stars-in-time-warp-19-serpentine-stripes.html this week showed a pretty pattern with (different) eight pointed stars, for which those 3 inch LeMoyne Stars are the perfect Inklingo addition to the 9 inch LeMoyne Stars. If you set the 3 inch stars into nine patches, you can make these!

Here I am showing you two variations that you can both make with these Inklingo Shape Collection downloads. And if you buy the 3 inch version before 25 May, you will save 5 US Dollars! :-) 

IMPORTANT: If you are within the EU. As of 1 January 2015, due to the new EU law on VAT, www.inklingo.com is no longer allowed to sell ‘instant’ paid downloads. There is a workaround for those in the EU. Read more here.

Enjoy, and have a nice long holiday weekend!

XXX Annika

 

 

 

 

 

Free Pattern Log Star Block

Log Star Block - original design by Annika Kornelis

Log Star Block – original design by Annika Kornelis

Click here to go straight to English

Mijn kerstkadootje voor jullie, alle informatie die je nodig hebt om het ‘Log Star’ blok te kunnen maken met de Inklingo collectie patroondelen voor Log Cabin, 0.5 inch Logs. [1,3 cm.].

LET OP! Als je je in de EU bevindt, en de downloadcollectie voor dit blok wilt kopen, moet je dit nog in 2014 doen! Door de nieuwe EU-regels voor BTW, mag Linda Franz met ingang van 1 januari geen betaalde downloads meer verkopen binnen de EU. Lees hier meer.

Het Log Star blok is mijn eigen ontwerp, en ik heb in mijn vorige post een Kerstquilt laten zien met dit blok. In deze post staan nog een paar voorbeelden. Met de Inklingo 0.5 inch logs wordt het blok 11,5 x 11,5 inch [29,2 cm.].

Log Stars Christmas Quilt - Blocks Set Horizontal

Log Stars Christmas Quilt – Blocks Set Horizontal

Door tijdnood is de meeste informatie over het maken van dit blok nu alleen in het Engels beschikbaar. Ik hoop dat de meesten van jullie daar ook mee uit de voeten kunnen.

Je kunt hier gratis een 8 pagina pdf downloaden met een werkbeschrijving. Er staat in welke patroondelen je moet printen, extra tips voor het printen, benodigde hoeveelheid stof, naaivolgorde etc. voor dit blok. 

Veel plezier ermee, en een Vrolijke Kerst!

XXX Annika

ENGLISH

Log Stars On Point Christmas Quilt Variation

Log Stars On Point Christmas Quilt Variation

My Christmas present for you; all the information you need to be able to make the Log Star block, with the Inklingo Log Cabin Shape Collection for 0.5 inch logs [1.3 cm.].  With the Inklingo Log Cabin 0.5 inch logs the finished block measures 11.5 x 11.5 inches [29.2 cm].

IMPORTANT: If you are within the EU, and want to buy this collection, you need to do this in 2014! As a result of the new EU law on VAT, it is illegal for Linda Franz to sell paid downloads within the EU as of 1 January 2015. Read more here.

The Log Star block is my original design, and in my previous post I showed a Christmas quilt with this block. I am giving a few more examples here.

Log Stars Christmas Quilt - Blocks Set Horizontal

Log Stars Christmas Quilt – Blocks Set Horizontal

You can download a free 8 page pdf here, with a cheat sheet. It tells you which shapes to print, with a few extra tips for printing. It’s got yardage estimates, sewing order, etc. for this block.

Enjoy, and a Merry, Merry Christmas!

XXX Annika

 

 

 

 

 

 

Christmas Quilt

201412 Log Stars Christmas Quilt wo lines

Click here to go straight to English

Eindelijk weer eens een quiltontwerp van mij! Ik heb een eenvoudig sterblok ontworpen, van uitsluitend vierkanten en rechthoeken. Heel geschikt voor een Kerstquilt. In dit ontwerp staan 5 blokken op de punt. Later meer informatie/plaatjes!

XXX Annika

ENGLISH

Finally, a new quilt design from me. I drafted a simple star block, with only squares and rectangles. It would make a nice Christmas quilt. In this quilt I put five blocks on point. More information / pictures later! 

XXX Annika

 

 

 

 

 

 

International Quilting Weekend

The Jane Austen Quilt Episode of The Quilt Show - Free to watch this weekend!

The Jane Austen Quilt Episode of The Quilt Show – Free to watch this weekend!

Click here to go straight to English

En dit weekend vieren we de lente dan weer iets minder, maar des te meer het quilten!

Ter gelegenheid van International Quilting Weekend geeft The Quilt Show je t/m zondag 16 maart de gelegenheid om alle afleveringen gratis te bekijken!

Zelf ben ik erg benieuwd naar de meest recente show (1405), met aandacht voor het Jane Austen Patchwork, in de versie van Karen Gloeggler.

Het Jane Austen patchwork (de beroemde auteur heeft het werk niet gequilt) was ingewikkelder om te reproduceren dan je op het eerste gezicht denkt.

Maar Inklingo doet al het ingewikkelde rekenwerk voor je, en nu kun je heel eenvoudig je eigen, accurate, Jane Austen quilt maken! Er is (sinds 2008 alweer!) een download collectie met alle benodigde patroondelen, om direct te printen op je eigen, gewone quiltstof.

En er is een boek, het Jane Austen Patchwork Mystery, ook van Linda Franz. Als je Jane Austen quilt met Inklingo wilt maken, bevat de download met patroondelen alle benodigde informatie om je quilt te plannen en uit te voeren.

Als je de Jane Austen quilt met traditionele methoden exact wilt namaken (dus zonder Inklingo), dan heb je zeker het boek nodig. Sowieso is het boek een echte aanrader, met veel informatie over Jane Austen, en mooie foto’s van de originele sprei.

Linda Franz heeft nog meer Jane Austen producten, bekijk het overzicht hier.

XXX Annika

ENGLISH

This weekend there is a little less Spring to celebrate, but we can celebrate quilting!

It is International Quilting Weekend, and The Quilt Show is offering you all episodes to watch for free, through Sunday 16 March!

I am eager to watch the latest show (1405), with the Jane Austen Patchwork, Karen Gloeggler’s version.

The Jane Austen patchwork (the famous author did not quilt her coverlet), used to be more complicated to reproduce than you would think at first sight.

But Inklingo does all the complicated math for you, so now it is very simple to make your own, accurate, Jane Austen Quilt! There is a download collection with all the shapes you need, to print directly on your own, ordinary quilting fabric.

And there is a book, the Jane Austen Patchwork Mystery, also by Linda Franz.

If you want to make your Jane Austen quilt with Inklingo, the shape collection download contains all the information you need to plan and execute your quilt.

If you want to make the Jane Austen quilt with traditional methods (so without Inklingo), you definitely need the book. Anyway, the book is a gem, with lots of information about Jane Austen, and beautiful pictures of the original coverlet.

Linda Franz has more Jane Austen products, you canfind the overview here.

XXX Annika

Valentine Heart Quilt with Inklingo Castle Wall Collection

Octagons with Appliqued Hearts Quilt

Octagons with Appliqued Hearts Quilt

Click here to go straight to English

Mijn excuses! Het quiltontwerp hierboven ziet er niet helemaal uit zoals ik voor ogen had. De kleuren kloppen niet, en de randen lopen een beetje scheef. Ik hoop dat jullie het hart duidelijk kunnen zien.

Ik kan al een tijdje EQ7 niet openen op mijn MacBook, en wacht eigenlijk met smart op de Mac-versie, die helaas vertraging heeft. Ondertussen ben ik mezelf Adobe Illustrator aan het leren, maar dat vordert nog niet zo. (Ik zeg het er maar even bij, voordat je denkt dat ik tegenwoordig ‘artistiekerige’ quilts ontwerp :-)).


Met de bonuspatroondelen uit Linda Franz’ meest recente Inklingo collecties, Castle Wall in 4.5 inch, 6 inch en 9 inch, kun je bovenstaande quilt maken. In alledrie de collecties zit (o.a.) een achthoek (octagon) met een appliqué hart. Mijn versie is niet accuraat, de harten van Linda zien er veel beter uit. Ze zijn heel leuk om iets mee te doen voor je Valentijn.

En als je juist anti-Valentijn bent (misschien nu nog niet, maar morgenavond wel? ;-)), heb ik voor jou ook iets leuks: De humoristische Anti-Valentijn kruissteek stofontwerpen op Spoonflower! Bekijk de top 10 hier

XXX Annika

ENGLISH

My apologies! The quilt design above is not quite what I had in mind. The coloring is all wrong, and the borders are a bit crooked. I hope you can see the heart well enough.

I have been unable to open EQ7 on my MacBook for a while, and am anxiously awaiting the Mac version, which unfortunately is delayed. In the meantime, I am learning Adobe Illustrator, by myself, but that does not progress very quickly. (Just so you’re not thinking I am designing ‘artistic’ quilts these days :-)).


With the bonus shapes in Linda Franz’ most recent Inklingo shape collections, Castle Wall in 4.5 inch, 6 inch, and 9 inch, you can make this quilt. Each of these collections has (among other bonus shapes) an octagon with an appliqué heart. My version is not accurate, Linda’s hearts look much better. They are very nice to make something for your Valentine.

And, if you happen to not like Valentine’s Day (maybe you still like it now, but tomorrow night you don’t ;-)), I have something for you, too: The humorous Anti-Valentine Cross Stitch fabric designs on Spoonflower! Check out the top 10 here.

XXX Annika

Baskets and Stars Quilt Designs

6 inch Inklingo Baskets Variations, set on point with 0.75 inch sashings and half LeMoyne Star blocks with an added 0.75 inch HST border, making the 4.5 inch basic blocks 6 inches.

6 inch Inklingo Baskets Variations, combined with shapes from the FREE Inklingo collection —- 6 inch Inklingo Baskets variaties, gecombineerd met patroondelen van de gratis Inklingo-collectie.

Click here to go straight to English

Mandjes en Sterren Quiltontwerpen

Geïnspireerd door Inklingo‘s 3 nieuwe ‘Baskets’ [mandjes] collecties, heb ik wat quiltontwerpen gemaakt in EQ7. De Inklingo Baskets zijn er in 3 inch [7,6 cm], 4,5 inch [11,4 cm] en 6 inch. [15,2 cm].

Traditional on point Basket Quilt design in mainly blue and green. 6 inch Inklingo Basket Blocks alternated with 4.5 inch LeMoyne Star Blocks with an added border of 0.75 inch HST's. On point layout with 0.75 inch sashing and corner stones.

6 inch Inklingo Basket Blok Variatie, afgewisseld met 4,5 inch LeMoyne Star blokken, waaraan een randje is toegevoegd met 0,75 inch HST’s. Layout op de punt met 0,75 inch sashings.

Zoals gewoonlijk heeft Linda Franz deze collecties patroondelen weer geweldig uitgekiend. Je kunt bijvoorbeeld kiezen of je het ronde hengsel appliqueert op een achtergrond, of gewoon naait.

Als je ze gewoon naait kun je voor het deel onder het hengsel een andere stof gebruiken dan de achtergrond. Zo kun je ‘je mandje vullen’ met bijvoorbeeld bloemen of iets anders dat is afgebeeld op je stof.

Er zijn ook extra appliqué-patroondelen op de grote driehoek voor het mandje, zoals het hartje hier op het logo. 

In mijn ontwerpen toon ik maar drie blokvariaties die je kunt maken met de 6 inch Baskets blokken. Die kun je combineren met de patroondelen uit de gratis collectie voor een 4,5 inch LeMoyne Star, zoals hieronder afgebeeld.

Garden Basket Variation Block from EQ Libraries. If you make it 6 inches, you can combine 6 inch Inklingo Baskets with the FREE collection for a 4.5 inch LeMoyne Star to make this block!

Garden Basket Variatie Blok uit de EQ Libraries. Als je dit blok 6 inch maakt, kun je de patroondelen van de Inklingo 6 inch Baskets combineren met de patroondelen uit de GRATIS Inklingo-collectie voor een 4,5 inch LeMoyne Star om dit blok te maken!

201311BasketsandStars2nolines

Twee variaties 6 inch Inklingo Basket blokken en een 4,5 inch LeMoyne Star blok met een extra randje van 0,75 inch HST’s, afgewisseld met 6 inch Inklingo Log Cabin blokken met 0,75 inch logs. Layout op de punt, zonder sashings.

Verder heb ik voor het ontwerp hierboven patroondelen gebruikt uit de 0,75 inch Inklingo Log Cabin collectie.

201311StarBlock

De 0,75 inch HST’s zitten in diverse collecties, o.a. de 3 inch Baskets.

Op alle Inklingo Basket collecties krijg je nog t/m vrijdag 8 november 2013 een speciale introductiekorting van 20%!

XXX Annika

ENGLISH

Traditional on point Basket Quilt design in mainly blue and green. 6 inch Inklingo Basket Blocks alternated with 4.5 inch LeMoyne Star Blocks with an added border of 0.75 inch HST's. On point layout with 0.75 inch sashing and corner stones.

6 inch Inklingo Basket Block Variation, alternated with 4.5 inch LeMoyne Star Blocks with an added border of 0.75 inch HST’s. On point layout with 0.75 inch sashing and corner stones.

Inspired by Inklingo’s 3 new ‘Baskets’ collections, I designed some quilts in EQ7. The Inklingo Baskets are available in 3 inch [7.6 cm],  4.5 inch [11.4 cm] and 6 inch [15.2 cm].

As usual, Linda Franz composed the shape collections very cleverly. For example, you have several options for making the handle, appliqué or piecing.

If you piece them, you can use a different fabric beneath the handle than the background fabric. This way you can ‘fill your basket’ with flowers or something else that is printed on your fabric.

There are appliqué shapes too, on the large triangle for the basket, like the heart here on the logo.

In my designs I am showing only three block variations you can make with the 6 inch Basket blocks. You can combine them with the shapes from the FREE collection for a 4.5 inch LeMoyne Star, as pictured below.

Garden Basket Variation Block from EQ Libraries. If you make it 6 inches, you can combine 6 inch Inklingo Baskets with the FREE collection for a 4.5 inch LeMoyne Star to make this block!

Garden Basket Variation Block from EQ Libraries. If you make it 6 inches, you can combine 6 inch Inklingo Baskets with the FREE collection for a 4.5 inch LeMoyne Star to make this block!

Two 6 inch Inklingo Basket Variation Blocks, and 4.5 inch LeMoyne Star Blocks with an added border of 0.75 inch HST's, alternated with 6 inch Log Cabin blocks with 0.75 inch logs. On Point layout without sashings.

Two 6 inch Inklingo Basket Variation Blocks, and 4.5 inch LeMoyne Star Blocks with an added border of 0.75 inch HST’s, alternated with 6 inch Log Cabin blocks with 0.75 inch logs. On Point layout without sashings.

Further, I used the Inklingo 0.75 inch Log Cabin Collection in the design above.

201311StarBlock

The 0.75 inch HST’s I used around the stars are in several collections, a.o. the 3 inch Baskets.

You will get a special introduction discount of 20% on all Inklingo Basket Collections, ending Friday 8 November 2013!

XXX Annika

300 Pieced Hexagons Book

Een van Linda's hexagons in een quilt - One of Linda's hexagons in a quilt

Een van Linda’s hexagons in een quilt – One of Linda’s hexagons in a quilt

Click here to go straight to English

Als je van gepatchte hexagons (zeshoeken) zoals bijvoorbeeld in de VariaHex-quilt houdt, dan raad ik je aan Linda Franz’ nieuwste boek (download) te kopen.

Tot 4 juli 2013 is hij maar 10 dollar, daarna het dubbele. Dus als je snel bent, bespaar je 10 dollar!

Er staan meer dan 300 verschillende zeshoeken in!! Dus nog veel, veel meer dan er in de VariaHex quilt zitten, of bijvoorbeeld in de Candied Hexagons quilt.

Van alle hexagons is er een afbeelding ingekleurd in stof, en een lijntekening om zelf in te kleuren. Er staan voorbeelden in van verschillende maten op ware grootte, verschillende settings voor je zeshoeken, instructies voor het naaien van hexagons (met hand en machine), met of zonder papiertjes of malletjes, het persen van de hexagons, etc. etc.!!

Nog een quilt met maar 1 van Linda's 300+ hexagons - Another quilt with just 1 of Linda's 300+ pieced hexagons

Nog een quilt met maar 1 van Linda’s 300+ hexagons

Het is een prachtig boek, boordevol inspiratie. Linda heeft haar 300 hexagons een tijdje geleden al in een video gezet, zie hieronder. De hexagons komen razendsnel voorbij, dus het is geweldig dat je ze nu allemaal rustig in dit nieuwe boek kunt bekijken.

Ik ben met een paar hexagons al aan het spelen geweest in EQ7. In plaats van allemaal verschillende combineren, wilde ik eens kijken wat het effect zou zijn van steeds dezelfde hexagon, direct aan elkaar gezet. Zoiets is natuurlijk minder afwisselend om te naaien, maar ik vind het wel een mooi effect.

Misschien een idee voor de quilters die niet veel verschillende restjes stof hebben?

XXX Annika

ENGLISH

If you like pieced hexagons like those in the Candied Hexagons quilt, I recommend you buy Linda Franz’ latest book (download).

It is only $10 until July 4 2013, after that you pay double. So if you are very quick, you can save $10!

There are over 300 different hexagons in this book!! So many, many more than there are in the Candied Hexagons quilt, or e.g. the VariaHex quilt.

Each hexagon is pictured in fabrics, and as a line drawing, to color yourself. There are examples of several sizes at actual size, different settings for your hexagons, instructions for piecing hexagons (by hand and by machine), with or without papers or templates, about pressing the hexagons, etc. etc.!!

Nog een quilt met maar 1 van Linda's 300+ hexagons - Another quilt with just 1 of Linda's 300+ pieced hexagons

Another quilt with just 1 of Linda’s 300+ pieced hexagons

It is a wonderful book, chock full of inspiration. Linda has put her 300 hexagons in a video, a while ago, see above. The hexagons pass by at high speed, so it is great you can browse them at your own pace in this new book.

I started playing in EQ7 with some of the hexagons. Instead of combining all different hexagons, I wanted to see what one hexagon repeated, set directly together, would look like in a quilt. This may be a bit less fun to piece, but I like the effect.

Perhaps an idea for those quilters that don’t have many scraps of different fabrics?

XXX Annika

Coronation Quilt Design Series Part 9

Coronation Quilt Willem-Alexander with final border added - Kroningsquilt Willem-Alexander met de laatste rand toegevoegd

Coronation Quilt Willem-Alexander with final border added – Kroningsquilt Willem-Alexander met de laatste rand toegevoegd

Click here to go straight to English

Kroningsquiltontwerpen Serie Deel 9

Voor de quilt van Koning Willem-Alexander vandaag alweer de laatste rand.

De combinatie van de rode rand met de zwart-witte ninepatch rand stelt samen de Inhuldigingsmantel voor, van rood fluweel afgezet met hermelijnbont. De rand met de ninepatchblokken is 3 inch [7,6 cm.] breed.

De ninepatchblokken zijn dan 2,12 inch [5.4 cm.]. En die kun je maken met Inklingo! De benodigde vierkantjes van 0,71 inch [1,8 cm.] zitten in de download Squares 00B. Die heeft 12 ‘vreemde’ maten vierkantjes, speciaal voor blokken op de punt.

De 3 inch QST die je nodig hebt voor tussen de ninepatch blokken staan in de download Tri QST 00B.

Ik heb nog geëxperimenteerd met donker bordeauxrood om het wat meer op de mantel te laten lijken, maar die donkere rand vond ik niet mooi staan.Queen Anna Paulowna in 1840, at the Inauguration of King Willem II, wearing ermine fur.

Koningin Anna Paulowna, geschilderd door Nicaise de Keyser

Ik neem maar aan dat Koningin Máxima op 30 April geen hermelijn draagt, in tegenstelling tot Koningin Anna Paulowna in 1840, bij de inhuldiging van haar echtgenoot als Koning Willem I, op het schilderij hierboven.

Voor Máxima daarom morgen een andere rand om de quilt.

Klik voor de voorgaande afleveringen: 

XXX Annika

ENGLISH

The final border for King Willem-Alexander’s quilt already.

The combination of the red border with the ninepatch border together represents the Coronation Mantle, made of red velvet with an ermine fur border. The border with ninepatch blocks is 3 inch [7.6 cm.] wide.

That makes the ninepatch blocks 2.12 inch [5.4 cm.]. And you can make those with Inklingo! The 0.71 inch [1.8 cm.] squares are in the download Squares 00B. It contains 12 ‘weird’ sizes of squares, especially for blocks set on point.

The 3 inch QST you need to set between the ninepatch blocks are in the download Tri QST 00B.

I have experimented with a dark burgundy red border to make it look more like the Royal Mantle, but I did not like the darker border.

Queen Anna Paulowna in 1840, at the Inauguration of King Willem II, wearing ermine fur.
Queen Anna Paulowna, painting by Nicaise de Keyser

I am assuming Queen Máxima will not be wearing ermine fur, unlike Queen Anna Paulowna in this painting from 1840, at the inauguration of her husband as King Willem II.

So the Queen’s quilt will receive a different border tomorrow.

For previous parts in these series, click:

XXX Annika

Coronation Quilt Design Series Part 7

Coronation Block Border added to the Coronation Quilt

Coronation Block Border added to the Coronation Quilt – Coronation Block [Kroningsblok] rand toegevoegd aan de Kroningsquilt

Click here to go straight to English

Kroningsquiltontwerpen Serie Deel 7

Vandaag in het quiltontwerp voor de Koning de tweede rand met blokken.

Voor hem is deze rand gevuld met 10 inch [25,4 cm.] ‘Coronation Blocks’ [Kroningsblokken]. Het raster van dit blok is ook 10 x 10, dus dat komt heel mooi uit. Zoals al eerder gezegd kun je dit blok met Inklingo maken.

Omdat er zo veel driehoeken en vierkanten als Inklingo patroondeel beschikbaar zijn om te printen op je eigen stof, kun je dit blok maken in verschillende maten, ook in 10 inch. Je hebt voor één blok dan wel meerdere collecties patroondelen nodig.

Ik geef je hier het overzicht van maten en de collecties patroondelen. Dat kun je gebruiken voor het geval je je eigen, eenvoudiger quilt wilt maken als aandenken aan 30 april 2013 (om wat voor reden dan ook ;-)).

Als er twee collecties genoemd staan achter een patroondeel betekent dat dat hij in allebei zit.

HST= Halfvierkant driehoek. QST=Kwartvierkant driehoek.

Coronation Block, block on a 10 x 10 grid. Kroningsblok, blok op een 10 x 10 raster

Coronation Block, [Kroningsblok], blok op een 10 x 10 raster

Voor een 10 inch [25,4 cm.] blok:

  • HST 1 inch (24 x wit). Staat op de uitverkochte cd 2, en op de download TRI HST 00B met 12 maten HST.
  • HST 2 inch (4 x rood): cd 2 en TRI HST 00B.
  • HST 4 inch (4 x lichtblauw): cd 2 en Storm at Sea 12 inch.
  • QST 2 inch (4 x rood en 16 x wit): De downloadcollectie TRI QST 00B, met 12 maten QST.
  • Vierkant 1,41 inch (4 x oranje): in 3 collecties, o.a. Squares 00B, met 12 maten vierkanten.
  • Vierkant 2,83 inch (1 x koningsblauw) in 2 collecties, nl. Squares 00B en Storm at Sea 12 inch.

In aflevering 8 volgt weer een nieuwe rand, waarvan je nog geen blokken hebt gezien!

Klik voor de voorgaande afleveringen: 

XXX Annika

ENGLISH

Today, in the quilt design for the King the second border that is filled with blocks.

For him, this border contains 10 inch [25.4 cm.] Coronation Blocks. The grid of this block is 10 x 10, so that is very nice.

As I wrote before, you can make this block with Inklingo. Because there are so many triangles and squares available as Inklingo shapes to print on your own fabric, you can make this block in several sizes, including 10 inch.

You do need several shape collections for one block. I am giving you the overview here. You can use it in case you want to make your own, simpler quilt to commemorate 30 April 2013 (for whatever reason ;-)).

If there are two shape collections listed behind a shape, it means that the shape is in both collections. 

HST = Half Square Triangle. QST = Quarter Square Triangle.

Coronation Block, block on a 10 x 10 grid. Kroningsblok, blok op een 10 x 10 raster

Coronation Block, block on a 10 x 10 grid

For one 10 inch block:

In part 8 another border, for which you have not seen any blocks yet!

For previous parts in these series, click:

XXX Annika

Coronation Quilt Design Series Part 6

Queen's Star Border with Half 'Crowned' Orange Peel blocks, on point

Queen’s Star Border with Half ‘Crowned’ Orange Peel blocks, on point – Queen’s Star rand met halve ‘gekroonde’ Orange Peel blokken, op de punt

Click here to go straight to English

Kroningsquiltontwerpen Serie Deel 6

Weer een rand erbij om deze medaillonquilt.

Een rand met blokken van ca. 7 inch [17,8 cm], op de punt. Dat is een beetje een rare maat voor patchworkblokken (er zijn geloof ik maar weinig blokken met een raster van 7×7).

En het is ook een beetje klein voor dit soort gedetailleerde blokken, met ronde naden.

Queen's Star Border Closeup

Queen’s Star Rand Closeup

Queen’s Star komt uit BlockBase.

De ‘gekroonde’ Orange Peel heb ik zelf ontworpen. Deze rand gebruikt alleen halve blokken. Het blok is een combinatie van patroondelen uit twee Inklingo-collecties (8 inch Orange Peel Basic  of Orange Peel Deluxe,
en de Dresden Plate Fancy Pieced). 

Als je die patroondelen gebruikt, krijg je een 12 inch [30,5 cm.] blok, en is hij eenvoudig te naaien, dankzij de flauwe rondingen en de geprinte lijntjes en markeringen op de stof.

Peels 'n Wheels variatie met 12 inch blokken - Peels 'n Wheels variation with 12 inch blocks

Gekroonde Orange Peel variatie, 12 inch Inklingo blok

Een eerder quiltontwerp met dit blok, en een variant met een extra ring, heb ik laten zien in ‘Love the Lines Entry 3‘.

Klik voor de voorgaande afleveringen van de Kroningsquiltontwerpen: 

XXX Annika

ENGLISH

Another border added to this medallion quilt.

A border with blocks of ca. 7 inch [17.8 cm.] set on point. That is an awkward size for pieced blocks (I don’t think there are very many blocks with a 7×7 grid).

And it is a bit small for this kind of detailed blocks, with curved seams. 

Queen's Star Border Closeup

Queen’s Star Border Closeup

Queen’s Star is from BlockBase.

The ‘crowned’ Orange Peel is a block of my own design. This on point border uses only half blocks. It is a combination of shapes from two Inklingo Collections of Shapes (8 inch Orange Peel Basic or Orange Peel Deluxe,
and Dresden Plate Fancy Pieced). 

If you use these shapes, you will have a 12 inch [30.5 cm.] block, which is easy to piece, thanks to the gentle curves and the printed lines and marks on the fabric.

Peels 'n Wheels variatie met 12 inch blokken - Peels 'n Wheels variation with 12 inch blocks

Crowned Orange Peel Peels variation, 12 inch Inklingo block

A previous quilt design using this block, and a variation with an extra ring of triangles, is in my post ‘Love the Lines Entry 3′. 

For previous parts in the Coronation Quilt Design Series, click:

XXX Annika